Sabies que al darrer ple ordinari el Pi i el PP varen decidir apujar la taxa per atorgar llicències d'obra i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres? Nosaltres, els regidors/es de MÉS, hi votàrem en contra. T'ho explicam.

No entenem que, havent augmentat més d’un 50% la recaptació de l’Ajuntament en l’impost sobre les construccions, obres i instal·lacions (ICIO) durant el 2023, es vulgui fer una pujada generalitzada d’aquest impost i de la taxa de llicència d’obra, amb el perjudici que això comporta a la gent treballadora i a la classe mitjana.

L'actual context d’inflació ha afectat molt les butxaques de la gent. Fer obra avui en dia és molt car i molt complicat per a la majoria de la població, i aquesta decisió ho dificulta encara més.

El PP de Porreres havia promès al seu programa electoral una “baixada d’impostos: bonificació de l’ICIO”, però fan tot el contrari. Hauríem entès, per exemple, que s’apujassin impostos només a les obres amb pressupostos més elevats, de 400.000 o 500.000 euros o més.

El poc que pot fer l’Ajuntament, que és mantenir o baixar els impostos i les taxes per facilitar les coses a la gent, o bonificar l’impost pels joves (com proposàrem des de MÉS el 2023) no només no es fa... sinó que es perjudica a la majoria de la gent amb més càrrega fiscal.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS I OBRES

ABANS

Quota tributària

NOVA ORDENANÇA

Quota tributària

Diferència

-

-

Fins 30.000

2%

No afecta, paguen el mateix

0-200.000€

2%

30.000-200.000 €

2’5%

Augmenta un 0’5%

200.001-400.000€

2’5%

200.001-400.000

3%

Augmenta un 0’5%

+ 400.000 €

3%

+ 400.000 €

4%

Augmenta un 1%

TAXA ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA

ABANS

Quota tributària

NOVA ORDENANÇA

Quota tributària

Diferència

Tots els projectes

0’5%

De 0 a 100.000€

1%

Puja un 0’5%

-

-

100.001-400.000€

1’5%

Puja un 1%

-

-

+ 400.000€

2%

Puja un 1’5%

Adjuntam en aquesta notícia les antigues i les noves versions de les ordenances, perquè ho pugueu comprovar per vosaltres mateixos.

Aquí, els arxius de l'antiga i la nova ordenança de la taxa:

I aquí, els arxius de l'antiga i la nova ordenança de l'ICIO:

Vos deixam una sèrie d'imatges amb exemples per entendre com afecta aquesta pujada en diferents tipus de projectes d'obra: