En la vida, cadascú té la seva visió i versió de la realitat. És bo que així sigui i que tothom pugui explicar-ho. Aquesta afirmació es pot aplicar també en la política, però en aquest terreny pens que a les persones que ostentam algun càrrec se’ns ha d’exigir un afegitó: que expliquem la nostra versió amb honestedat, i si això comporta assumir contradiccions, assumir-les i ser sincers.

Pens que les persones que exercim un càrrec representatiu hem d’actuar amb respecte institucional, això vol dir amb respecte a la institució i a tots els qui la conformen. No hauria imaginat mai que dins el Ple de l’Ajuntament de Porreres veuria les actituds que he vist ni que sentiria els comentaris que he sentit d’alguns regidors de l’equip de govern cap als regidors de MÉS i les nostres propostes. No hi ha ple en què qualque regidor del PI-PP no faci befa o rigui quan parla qualque regidor de MÉS. No hi ha ple en què l’equip de govern no s’agafi a la defensiva les propostes que feim els regidors de MÉS. No hi ha ple en què no hi hagi diversos moments de tensió innecessària. Darrerament veim moltes sortides de to i, fins i tot, un cert «circ mediàtic» dins el Ple. El súmmum va ser durant el ple de gener de 2024, quan el tercer tinent de batle de l’Ajuntament va arribar a dir-nos que «xerram de demés» després d’acusar-nos de no deixar-los parlar.

Potser sí, que «xerram de demés», però en el bon sentit (i ja em perdonareu que elogiï el grup que tenc el gust d’encapçalar): parlam de demés quan demanam respecte per la nostra llengua i la nostra cultura; parlam de demés quan exigim coordinació i planificació per al manteniment general del poble; parlam de demés quan demanam posar ordre en les ordenances municipals que regulen com es poden llogar espais i edificis públics; parlam de demés quan ens oposam a pujades injustes d’imposts per a la gent treballadora; parlam de demés quan proposam bonificar imposts a la gent jove que vol fer-se un ca seva o a la gent de qualsevol edat que vol fer una cisterna, posar una aerotèrmia o rehabilitar una casa catalogada; parlam de demés quan demanam que la futura residència de Porreres estigui a prop de les places i els carrers del poble; parlam de demés quan demanam ampliar l’aparcament de la plaça de Toros; parlam de demés quan exigim saber quin tipus de gestió tindrà el centre de dia (encara tancat, per cert). I també devem parlar de demés quan mostram les contradiccions dels partits que governen. Però, sobretot, parlam de demés quan, davant el silenci del PI i del PP, en les xarxes socials, els butlletins, la web municipal, Es Saig...som nosaltres els únics que informam el poble de Porreres dels sous dels polítics i de les decisions del Ple, perquè creim en la transparència. En definitiva, parlam de demés perquè és la darrera tasca de la  nostra comesa: controlar la gestió pública, fiscalitzar l’equip de govern, vetllar pel bé comú… en definitiva, fer oposició.

I l’equip de govern “xerra de demés”? Parla, argumenta, raona, argüeix…? Perquè davant les propostes de MÉS només els sentim crítiques i excuses per votar-hi en contra i no fer absolutament cap intent de negociació per consensuar propostes que podrien ser beneficioses per a tot el poble. I tot, senzillament, perquè les propostes les fa MÉS per Porreres. Perquè, per si no ho sabíeu, en el programa electoral del PP hi trobareu la voluntat de bonificar l’ICIO, de no apujar imposts i de fer la residència dins el poble. La realitat és tossuda i caparruda: la gent de Porreres veu que, després de gairebé un any, tot i algunes millores, no hi ha cap canvi tangible en positiu per Porreres, però sí que hi ha un increment d’imposts municipals, un increment dels sous dels polítics, i un equip de govern de vuit regidors incapaç de revertir la situació.

Aquesta situació, sumada a la nostra iniciativa política, que sempre intentam construir en positiu, pens que genera dins l’equip de govern aquestes actituds de tensió, de rebuig i de confrontació, potser per la manca de costum de tenir una oposició com la nostra.

Puc entendre que la feina de MÉS d’ençà de la nostra victòria en les eleccions pugui incomodar, ja que cercam que sigui una feina constant, seriosa i que obligui l’equip de govern a posicionar-se davant els temes i els debats que preocupen la gent. Si tant incomodam és que no anam desencaminats en el nostre mandat. Però m’agradaria deixar ben clar que la intenció de MÉS mai no ha estat la recerca de la confrontació ni la generació de tensió: no ens hem ficat en política per això, sinó per fer feina per Porreres. Si fent aquesta feina d’oposició constructiva el pacte PI-PP se sent incòmode i mostra aquestes formes, crec que tenen un problema seriós de comprensió de la democràcia.Tanmateix, seguirem fent feina perquè ens escoltin i ens respectin com a primera força política de Porreres que som. Això, com a mínim, és el que mereixen les 905 persones que ens varen votar. Us puc assegurar que malgrat que alguns vulguin donar la culpa de tots els mals a MÉS i a la seva gent, no ho aconseguiran. Nosaltres hem vengut a fer política en majúscules, a fer de Porreres un municipi millor per a la gent que hi viu, i a explicar la veritat del que veim que passa al nostre Ajuntament i al nostre poble, sense arronsar-nos davant ningú i sense complexos, com a caps de l’oposició a la Sala. Aquesta és l’opinió de tots els regidors i de l’equip de MÉS.