Dilluns, 25 de març, es celebrà el ple ordinari del mes de març. En destacam les dues mocions que el nostre grup presentà, que foren rebutjades pel pacte de dretes PI-PP. S’aprovà per unanimitat una moció presentada per Unió de Pagesos que defensa la compra de producte local a través dels contractes públics. A l’apartat de precs i preguntes, els regidors de MÉS ens preocupàrem per la falta de manteniment del poble i vàrem destacar l’èxit del mapa de desperfectes que vàrem publicar i que demostra la inexistent coordinació i planificació en aquesta matèria per part de l’equip de govern. Vàrem insistir en la necessitat d'avançar en l'ampliació de l'IES Porreres i en l'obertura del centre de dia.

Podeu veure el ple en el següent enllaç, gràcies a la feina de Porreres Televisió: https://www.youtube.com/watch?v=fm1Ddr5iJXA

El primer punt del ple fou l’aprovació d’una sèrie d’inversions que l’equip de govern proposava a través d’una modificació de crèdit: trasllat dels serveis socials municipals a l’edifici de l’antiga residència (al costat del futur centre de dia, encara tancat), renovació de la instal·lació elèctrica del cementiri, projectes per evitar les fuites d’aigua, la renovació de la pista de tennis i l’adquisició de taules i cadires per esdeveniments (ja que les que hi ha estan en molt mal estat).

Llavors, el nostre portaveu Tià Lliteres va explicar la nostra proposta per modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). L’objectiu: facilitar les coses a diversos col·lectius que creim que ho necessiten: els joves que volen fer obra a casa seva; les persones que volen reformar i mantenir un habitatge catalogat; les persones que han de reformar una coberta per posar plaques; les persones que volen rehabilitar o acabar la façana de casa seva; i els comerciants i botiguers que volen reformar un local comercial. També preteníem fomentar l’existència de sistemes d’acumulació d’aigua, d’energies renovables i d’accessibilitat. Aquesta proposta està inspirada (de fet, gairebé calcada) en la d’altres municipis que ja fa anys que apliquen aquestes bonificacions que, si bé no resolen la situació econòmica de les persones beneficiàries, els suposa una petita empenta. Davant l’augment d’aquest impost aprovat per l’equip de govern el mes de gener, consideràvem que era important bonificar l’impost en aquestes situacions per compensar aquesta pujada que seguim considerant injustificada i injusta.

Ara bé, el que vàrem dir al ple i que voldríem deixar ben clar, és que aquesta era una proposta inicial que estàvem oberts a negociar (tant els elements bonificats com els percentatges) per tal que sortís aprovada. De fet, si aquesta moció s’hagués aprovat, s’hauria hagut de redactar una proposta d’ordenança, i allà sí que s’haurien d’haver concretat moltes coses més. Però l’únic que vàrem rebre per part de l’equip de govern varen ser crítiques d’il·legalitat (sense detallar), informacions falses i cap voluntat de negociació, inclòs un cert «show» per part de la batlessa mostrant retalls de diaris amb la pretensió d'assenyalar incoherències de MÉS: tanmateix, de cada vegada queda més clar que l’únic que cercaven era que les propostes de MÉS no prosperassin. Tot plegat, una llàstima perquè d’aquesta política de confrontació que cerca el pacte PI-PP, només hi surt perdent Porreres i la seva ciutadania.

Tot seguit, la portaveu adjunta Marta Escoda va defensar una moció per crear una residència pública dins el nucli urbà. Aquesta moció tenia, entre altres objectius, evidenciar el compromís de tots els grups polítics en la reivindicació de la construcció dins el nucli urbà d’aquest equipament social tan necessari. MÉS per Porreres defensa, tal i com va dir Escoda, construir la residència no al costat del punt verd (com està prevista avui dia), sinó en algun solar de les rondes de Porreres.

Com és conegut, Porreres té una població més envellida que la mitjana de les Illes Balears i, a més, una tendència creixent de l’esperança de vida, la qual cosa requereix tenir una visió política centrada en millorar el nivell de qualitat de vida. A més, el col·lectiu de persones grans és molt divers, algunes tenen un paper imprescindible en la vida familiar i social del poble i altres tenen necessitats d’atenció i cures. Consideram que correspon a aquest ajuntament defensar els seus drets. També vàrem recordar que al 2023, 368 persones requerien d’una màxima atenció atès que tenien un alt grau de dependència (grau 2 i 3). Així, els serveis d’atenció domiciliària i centres de dia han de ser suficients per garantir poder envellir amb qualitat a casa. Malauradament, no és així i les darreres dades oficials del maig de 2023 indiquen que més de 1.000 persones esperaven una plaça residencial a Mallorca (això, malgrat que entre 2015 i 2023, amb MÉS al Govern, es varen augmentar un 50% les places residencials a Mallorca, de 2.000 a 3.000). A més, la Mancomunitat del Pla no disposa de centres residencials públics per a persones grans i les places concertades són clarament insuficients a la demanda de la comarca.

Vàrem recordar que, el febrer de 2023, just abans de les eleccions, el PI va anunciar a través de la premsa (https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2023/02/27/1889641/porreres-reclama-govern-construir-residencia-ante-elevada-lista-espera.html) que l’Ajuntament faria una petició de construir una residència pública pel poble, devora el punt verd. La llavors consellera, Fina Santiago (MÉS) va demanar que es fes la petició per escrit per començar a estudiar la proposta. Com és lògic, nosaltres vàrem dir que la proposta arribava tard (a un mes de la convocatòria d’eleccions) i tenia una clara intenció electoralista, ja que no donava marge per començar cap projecte i que, a més, el solar encara no compta com a equipament d’ús socio-sanitari perquè les Normes Subsidiàries no estan aprovades (ni en aquell moment, ni ara).

Una residència de persones grans ha de vetllar pel benestar dels residents a partir d’una atenció integral centrada en la persona. Per aquest motiu, i després de consultar moltes i diverses persones expertes i relacionades amb el sector, MÉS considera que és imprescindible que la residència es trobi dins el nucli urbà de Porreres, a propdels carrers, parcs i places. Òbviament, sabem que és impossible que estigui al centre del poble, però sí que seria una opció molt millor fer-la a la zona de la ronda, especialment de la ronda d’Alcassor, per una qüestió de facilitar l’arribada d’ambulàncies i altres tipus de vehicles.

A part d’això, la moció també demanava que l’Ajuntament es comprometés a elaborar un pla de promoció i atenció de les persones grans de Porreres, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, i que aquest pla es dissenyi de forma participativa, amb visió de gènere, i a través de l’eliminació de barreres arquitectòniques i de promoció de l’autonomia d’aquesta localitat. També, com a tercer punt, demanàvem el compromís de reclamar al Servei d’Atenció Integral al Domicili (SAID) del Consell de Mallorca la posada en marxa de totes les demandes pendents des de fa mesos a Porreres. I, finalment, el compromís de reclamar al Consell de Mallorca el Programa Residencial per a Prioritats Socials que s’ha eliminat amb el nou Govern de PP-VOX.

Però, com va passar a la primera moció, l’equip de govern tampoc hi va voler votar a favor, ni tan sols de la resta de punts de la moció amb els que podrien estar perfectament d’acord. Els seus arguments es varen basar en els segünents fets: que les persones residents tendrien «una vista preciosa de Monti-sion» des de la ubicació que ells plantegen; i en què el solar ja és de propietat municipal (es podria fer una permuta, vendre i comprar un altre solar!). A més, varen menysprear l’opinió de les persones expertes a les quals vàrem consultar nosaltres. En resum, de cada vegada, el PI i el PP es troben més tancats en banda pel que fa a les propostes de l’oposició. Sobretot si pensam que el PP, abans de les eleccions, va repartir un butlletí dient que "el PP de Porreres lluitarà per construir la residència a un lloc més digne, més segur, que permeti integrar socialment a les persones, i més adequat a les necessitats de la gent gran" (podeu mirar la imatge de sota).

Una tercera moció, fou presentada per Unió de Pagesos, que va presentar-la per tots els pobles de Mallorca. En aquest cas, tots els partits hi votàrem a favor: la intenció és que tots els contractes públics de l’Ajuntament tenguin en compte la necessitat d’adquirir productes locals, en els casos necessaris.

Per acabar, vos resumirem els precs i preguntes en els següents blocs allò que vàrem tractar:

Manteniment:

 • Vàrem manifestar la nostra satisfacció perquè amb el mapa de desperfectes que vàrem publicar a la web de MÉS, s’han pogut arreglar diversos desperfectes de diferent tipus (algunes senyals de trànsit, alguns clots…) perquè tenim constància que més d’un treballador de l’Ajuntament va fer servir l’aplicació per poder detectar aquestes coses i arreglar-les. Al ple de gener ens vàreu dir que «xerram de demés». Potser sí, però també sabem fer feina útil pel poble.
 • Vàrem felicitar a l’equip de govern per voler eliminar les pintades vandàliques del Pou Celat i del Pou de la Dama (només fa devers 4 anys que hi és...), i vàrem recordar que en aquest darrer també s’haurà d’arreglar l’estructura del pou perquè un camió li va pegar un gran cop.
 • També vàrem demanar que prenguessin nota del mal manteniment del Quarter Nou, on s’hi acumula brutor. S’hi fan uns tallers relacionats amb els serveis socials, que la batlessa ni coneixia que es feien.
 • Vàrem demanar, després, que renovassin les casetes més deteriorades de les fires, ja que algunes es desmunten i hi pot haver un accident.
 • Per acabar amb aquest tema, sol·licitàrem la reposició dels cubells de fems per excrements de ca que hi ha per totes les rondes, i que s’arreglin els que estan malament.

Circulació:

 • Vàrem demanar que es posin miralls per veure-hi millor en els punts següents: a la Ronda Alcassor, un per sortir del carrer P. Francesc Molina i un per sortir del recinte de la Cooperativa; i a la carretera de Vilafranca, per sortir del Pas del Frare. També demanàrem destapar i canviar el “ceda” del carrer P. Francesc Molina per un STOP, just abans d’entrar a la Plaça del Molí de n’Amengual.
 • Vàrem demanar actuar per millorar la visibilitat a la sortida del carrer Monti-sion cap a la ronda Estació, per evitar la perillositat d’aquest punt. De passada, comentàrem que el carrer Dolçor necessita canviar l’asfalt urgentment.
 • També hem rebut la proposta dels veïnats del carrer Móra, que consideren que el sentit del trànsit hauria de ser a la inversa. S’hauria d’atendre la petició de canviar el sentit del carrer. Aquí, l’equip de govern ens va dir que farien una consulta entre els veïnats. Afegírem que el camí de Son Jordi té clots molt profunds que quan plou fan gairebé intransitable alguns trams de camí.

Ampliació IES Porreres:

 • Vàrem demanar una rectificació per part de l’Ajuntament sobre l’escrit partidista i del tot inapropiat que va publicar dia 7 de març, arran de la visita del Conseller d’Educació als centres educatius porrerencs. La nota deia literalment que l’actual govern «s'ha compromès a treure la licitació de la redacció del projecte d'ampliació de l'IES Porreres ja que la legislatura passada no es va fer per part del govern del pacte d'esquerres. La batlessa ha lamentat el retard ja que l'Ajuntament ha prioritzat i fet la seva feina en relació a les modificacions urbanístiques i expropiacions de les finques afectades». Des de MÉS per Porreres manifestam que efectivament és una necessitat i lamentam aquesta demora que s’ha d’atribuir al retràs en l’expropiació dels terrenys.
 • És molt greu que des d’un compte institucional, es torni a faltar a la veritat a la ciutadania. I és que aquest “pacte d’esquerres” de l’anterior legislatura tenia pressupostada  la redacció del projecte d’ampliació, que no es va poder fer per part de la Conselleria d’Educació perquè estava pendent de l’expropiació dels terrenys per part de l’ajuntament de Porreres, com s’havia comentat en el mateix ple per part de l’equip de govern. L’expropiació s’havia iniciat el setembre de 2023 i encara no ha finalitzat. Per tant, era impossible que es pogués fer l’ampliació amb el Pacte de Progrés. Perquè tothom ho entengui, no es pot redactar un projecte d’ampliació si no es sap amb certesa de quin espai es disposa per construir aquest projecte i fins que el Govern no té els terrenys, com és lògic.
 • Per acabar, volem explicar als lectors, que MÉS per Mallorca va presentar una esmena a la Llei de pressuposts pel 2024 per contemplar 3.000.000 € per l’ampliació de l’IES Porreres. I, vat aquí, el PP hi va votar en contra!

Obertura del centre de dia: vàrem tornar a demanar com estava el tema. No en vàrem tornar a treure gaire cosa en clar, només que s'ha avançat en algun tràmit. També s’havia dit, per part del PI i concretament de la batlessa, que aquest retard era culpa de l’anterior govern. No sabem si encara és així, o si ja es pot donar la culpa a l’actual govern del PP...

Altres qüestions: vàrem demanar que es tengui molta més vigilància i duresa cap a tots els propietaris de cans que deixen les finques obertes amb els cas a lloure, cosa que molesta i espanta a la gent que va a caminar per fora vila. Per desgràcia, ja coneixem casos que han acabat malament.

Ben aviat, els punts de recàrrega per cotxes elèctrics començaran a ser de pagament per tot Mallorca. Vàrem demanar quins serien els criteris per fixar el preu i la forma de pagar, i se’ns va respondre que es farà una ordenança fiscal comuna per part de tots els pobles de la Mancomunitat del Pla.

Arran de les diferents situacions de violència masclista ocorregudes al nostre poble, vàrem voler fer una sèrie de preguntes sobre el desenvolupament i seguiment del conveni signat amb Delegació del Govern sobre Violència de Gènere (2022). Vàrem demanar que es fes públic el conveni i si els agents de policia local s’havien format en aquesta matèria. La resposta fou que sí, cosa que ens alegra.

Moltes gràcies per llegir-nos!