MÉS per Porreres reflexiona constantment sobre els diferents models de l’acció política municipal amb vista a millorar-la si és necessari i possible. Amb aquesta intenció, aquests darrers anys he estat reflexionant sobre el model d’activitats d’estiu en què es basa la nostra localitat.

D’una banda, Porreres no ha tengut mai una escola d’estiu pròpia, és a dir, l’Ajuntament no ha contractat cap servei per dur a terme aquesta activitat, ni disposa entre el seu personal de funcionaris encarregats de dur-la a terme. La contractació per part de l’Ajuntament d’aquest servei d’oci i temps lliure suposaria que s’executàs amb uns criteris pedagògics marcats prèviament i possibilitaria que hi hagués uns requisits i el seguiment d’aquesta acció educativa. En aquest sentit, es percep una deixadesa per part de l’Ajuntament que delega totalment el model pedagògic de les escoles d’estiu que han anat existint a la nostra localitat.

I d’altra banda, des del meu punt de vista, el model de les activitats d’estiu que duu a terme l’Ajuntament hauria de ser el que es basa en un model enriquit, és a dir, on l’alumnat disposa d’algunes hores de reforç escolar, però sobretot d’activitats d’esport i de lleure per divertir-se.

Actualment, i des de fa anys, l’empresa privada d’àmbit local Triasport fa una sol·licitud d’espai públic per poder dur a terme l’escola d’estiu. Per aquest motiu, i gràcies a aquesta empresa, Porreres gaudeix d’aquesta activitat tan necessària. Aquest estiu hi ha hagut uns vuitanta infants el mes de juliol i uns cinquanta el mes d’agost que han gaudit d’aquest espai de temps lliure i d’aprenentatge. Cal destacar que aquest estiu i a causa de la situació de pandèmia, el Consell de Mallorca ha augmentat les beques perquè els infants més vulnerables puguin assistir a aquestes activitats. Hem de dir que tot i la gestió privada d’aquesta escola d’estiu, el preu que Triasport ha posat per infant és un preu en la línia d’altres escoles d’estiu del voltant.

Pel que fa a les activitats d’oci i temps lliure, des de finals del 2019 ha sorgit a Porreres un grup de joves voluntaris, el grup Esplai Albercocs. Es tracta d’un grup de cinc joves talents amb ganes de dinamitzar activitats per a nins i nines des d’una perspectiva vivencial. Aquest estiu només han pogut fer una activitat de pintar camisetes en el marc de les activitats de Sant Roc. No sabem si podran continuar amb aquesta activitat, ja que han de començar els seus estudis universitaris, que són prioritaris. És un gust veure aquesta iniciativa de voluntaris amb aquests grans valors, vos animam a continuar en aquesta línia!

Així mateix, hi ha altres activitats que es fan puntualment a Porreres per part del funcionariat, iniciatives que no sempre tenen el suport o la continuïtat necessària, però que vull destacar com a bones pràctiques, activitats per dinamitzar la biblioteca, activitats emocionals per a adolescents, etc.

Cercant i valorant bones iniciatives en aquest sentit, trobam que la Fundació Jaume Bofill ha fet un estudi sobre els models d’activitats d’estiu municipals. En aquest estudi es recomana principalment la implicació dels ajuntaments per millorar-ne la qualitat. Les mesures principals que proposa són:

  • Preveure una dotació pressupostària mínima de 500 € per alumne/a vulnerable, que correspon més o menys  a un 5 % del pressupost d’educació o un 0’5 % del pressupost total. A Porreres no es destina res per aquest concepte.
  • Reservar un percentatge de les places de l’escola d’estiu a alumnat vulnerable, i recomana que sigui d’un 30 % o del percentatge d’alumnes que gaudeixen de beques menjador. A més, tota l’oferta educativa d’estiu del municipi de Porreres hauria de tenir una reserva per a l’alumnat vulnerable.
  • Ampliar els terminis per apuntar-se i agilitar els tràmits de les beques per tal de reduir la burocràcia i arribar a totes les famílies que ho necessiten. Una manera ràpida és donar-la automàticament als infants que gaudeixen de beca menjador a infantil i primària i que ho tramitin els serveis socials municipals a secundària.
  • Les activitats promocionades per part de l’ajuntament han de tenir un caire pedagògic des de tres vessants: competències socioemocionals, activitats esportives i de lleure.
  • S’ha de garantir que es manté el vincle amb les famílies i s’han de programar activitats també a l’agost i la primera setmana de setembre per afavorir la conciliació familiar. Es recomana que l’ajuntament organitzi activitats culturals gratuïtes a la biblioteca, museu, casal de joves, etc., durant els mesos d’estiu.

S’ha de reconèixer l’esforç que ha fet Triasport amb totes les persones que han gestionat aquesta escola d’estiu, que cada any organitzen a Porreres, i sobretot aquest 2020 amb la COVID-19 present i multitud de mesures sanitàries, grups estables i altres mesures que s’han hagut de posar en funcionament. Sincerament, valor aquest esforç així com el que s’ha fet des del Consell i el Govern de becar l’alumnat vulnerable de Porreres.

A mi i a MÉS per Porreres ens preocupa l’equitat educativa, per això consideram que, ara més que mai, s’ha de preveure i planificar bé tenint en compte l’impacte socioeconòmic i emocional que la pandèmia haurà tengut en els infants i les famílies i que es veurà amb major mesura el proper 2021 i probablement més endavant. Els pressuposts del 2021 hauran de ser el que MÉS per Porreres fa temps que reclama, més socials i menys enfocats a les festes. L’educació dels infants s’haurà de reforçar amb la dotació pressupostària necessària, tant a l’hivern com també a l’estiu, i s’haurà de garantir que les activitats compleixin amb els barems de qualitat necessaris que la situació requereix. Hi estarem atents!