En el ple ordinari del mes de novembre, el nostre grup ha presentat dues mocions: la primera, per exigir a l’Estat poder rebaixar l’IBI als habitatges buits que es posin al mercat de lloguer per joves o altres grups vulnerables; i la segona, per tornar a reclamar al Govern autonòmic que no elimini la línia que ens duu fins a l’Hospital de Manacor en autobús, com ja vàrem demanar fa unes setmanes. També hem criticat que l’Ajuntament ha estat 10 anys sense presentar els comptes anuals de l’empresa municipal al Registre Mercantil.

El ple d’aquest novembre tornà a ser presencial, respectant totes les mesures sanitàries i de seguretat que pertoca. No va ser especialment llarg, ja que l’únic partit que ha presentà alguna moció fórem nosaltres (MÉS). Les dues propostes que dúiem a votació eren clarament beneficioses per l’interès general, però hem de lamentar no haver aconseguit el suport dels partits de govern (PI-PSOE) a la moció en favor del transport públic en autobús de Porreres. La batlessa va argumentar un “vot en contra positiu”, que segons la nostra opinió és poc més que una excusa per no votar a favor d’una moció a la qual ni tan sols varen voler fer alguna aportació per poder votar a favor, com sí que va fer el PP. L’argument va ser “que el que diu la moció ja s’ha fet”, però al mateix temps va afirmar que l’acord al que ha arribat l’equip de govern amb el govern autonòmic és verbal i encara no s’ha definit del tot. No entenem el sentit del vot del PI-PSOE i el consideram poc constructiu.

Abans del Ple vàrem assistir a les reunions que anualment es celebren per aprovar els comptes anuals de l’any anterior (en aquest cas, del 2019). Allò a destacar segueix essent que després que l’any passat ja avisàrem, al Registre Mercantil segueixen sense constar presentats els comptes anuals de l’empresa de Serveis Municipals de Porreres S.L. fet que demostra la falta de vigilància i de seguiment de la feina que en teoria fa l’assessor encarregat de dur la documentació al registre, perquè el pagam tots amb doblers públics. Clarament s’ha fet una mala gestió i això pot dur greus conseqüències a l’Ajuntament per la tardança en la posada al dia dels membres del consell d’administració (que encara consten els regidors del 2009 i el batle d’aquell moment, Bernat Bauçà, condemnat i inhabilitat per a càrrec públic per prevaricació el 2018). Això, com ja vàrem dir l’any passat, pot comportar sancions i sobretot és una falta de respecte cap a la transparència ja que es tracta d’unes dades importants de gestió pública que la ciutadania pot voler comprovar.

Després, tornant al ple, vàrem aprovar el conveni amb la Direcció General de Consum per seguir amb el servei d’atenció al ciutadà que permet que l’Ajuntament traslladi a aquesta instància autonòmica les queixes i problemes que puguin sorgir als ciutadans quan esdevenen consumidors d’algun servei o producte.

Ja al torn de precs i preguntes, vàrem insistir i demanar sobre diverses qüestions: en primer lloc vàrem agrair a Càritas Porreres que tengués el detall d’enviar una carta a tots els regidors del consistori agraint la donació de les assignacions mensuals als grups polítics, donació que el nostre grup ha allargat fins el mes de desembre del 2020. Després, vàrem tornar a recordar les diferents preguntes que no ens han respost (si, sabem que som insistents, però tenim dret de ser contestats i ells tenen l’obligació de fer-ho!): sobre les les graveres, les de infraccions en sòl rústic, el personal de neteja i les seves condicions laborals...

Pel que fa a inversions, vàrem voler demanar sobre diversos temes que creim fonamentals i que preocupen a la majoria del poble:

  • Vàrem demanar quins tràmits s’han seguit fent per aconseguir adquirir els solars annexes a l’IES Porreres, i ens varen respondre que s’està pendent de l’aprovació per part del Consell de la modificació urbanística que es va aprovar a l’Ajuntament fa uns mesos, i que després es podran acollir al Decret 1/2018 per accelerar els tràmits de redacció del projecte per part de la Conselleria d’Educació, com nosaltres ja vàrem recomanar que fessin fa uns mesos.
  • Sobre el tram de ronda que falta vàrem dir que sembla que a Carreteres del Consell es té previst la inversió de la ronda que falta pel 2022, ja que segons hem sabut pel 2021 es té previst una altra inversió que aniria a la ronda Alcassor. Ens varen confirmar que era així perquè la ronda d’Alcassor ha de mester millores, que nosaltres mateixos vàrem comentar ahir mateix, com per exemple la pudor que fa el clavegueram de la zona. Ens varen confirmar que s’ha de dur a terme la separació de les aigües d’aquesta ronda, amb unes obres pagades a mitges entre el Consell i l’Ajuntament. També s’ha de comentar que al cap de cantó amb el Carrer Sala, hi ha tota una sèrie d’obstacles pels vianants que impedeixen el pas especialment a persones amb mobilitat reduïda o bé a qualsevol persona que per exemple dugui un cotxet de nin petit: hi ha diversos pals d’electricitat que s’hauria de demanar la seva reubicació per afavorir el pas de la gent.
  • Pel que fa als vestuaris del camp de futbol: vàrem denunciar la insalubritat i la falta de neteja dels vestidors i banys utilitzats per l’atletisme i el futbol, ja que Algalia es veu que no compleix amb el tracte que tenia amb l’Ajuntament per dividir-se la neteja dels espais. Trobam molt necessari que s’arregli aquest tema i que tothom pugui gaudir d’aquestes instal·lacions netes i desinfectades. També recordàrem que ens consta que la caldera de Ses Forques pressupostada a principis d’any (20.000 €) no s’ha executat. És molt necessari arreglar-la i també envestir amb la modernització i reforma dels vestuaris del camp d’esports.
  • Seguint amb les inversions previstes el 2020, s’havien pressupostat uns 27.000 € per millores al punt verd, però al final s’ha signat un contracte menor amb una empresa per valor de 37.000 € i vàrem voler saber en què consistirien aquestes millores. I pel que fa a la climatització i altres millores de la Sala Polivalent, no ens varen saber dir si es faria o no la inversió de 14.500 € prevista, i molt necessària. Parlant del Quarter Vell, ja fa més d’un any que ens vàrem queixar, com també ho han fet algunes entitats i veïnats, del renou i del vessament continuat d’aigua que produeix la màquina d’aires damunt el terrat de la portassa de correus. És un greu perill i reclamam una solució definitiva. No només això sinó que la gestió dels llums del Quarter Vell és deficient: moltes de vegades queden els llums encesos tot el vespre. S’hauria de posar algun mecanisme perquè a partir de certa hora s’apaguin automàticament.
  • Vàrem dir, per acabar, que com dúiem al programa electoral cal fer una aposta ferma per reformar el Quarter Vell perquè esdevengui un centre de referència del poble. Ens vàrem oferir per treballar el projecte amb l’equip de govern: esperam que ens tenguin en compte perquè tenim molt per aportar.


Finalment, vàrem fer algunes preguntes més, tot i que en destacam una que va sorgir arran de les informacions que la batlessa i el PI van emetre per les xarxes socials fent-se ressò del que havia sortit per IB3 sobre l’IBI, on s’assegurava que “Porreres té l’IBI més baix de Balears”. En relació a això, demanàrem en base a quina dada es calcula si l’IBI del nostre poble és el més baix de Balears. Vàrem recordar que malgrat es digués que el 2017 “es va fer una gran baixada de l’IBI”, molts veïnats no ho han notat gens perquè les valoracions cadastrals quan es toquen, poden beneficiar o perjudicar als propietaris, no són homogènies. S’hauria d’anar alerta a realitzar segons quines declaracions ja que poden dur a confusió.