Avui, dia 8 de març, des de MÉS per Porreres, volem donar visibilitat a la situació de major vulnerabilitat que pateixen les dones. Ahir, Susana Ortega de l’IBDona i Isabel Nadal de l’Observatori Social de la UIB, feren una anàlisi en visió de gènere a la biblioteca de Porreres sobre la pèrdua de drets econòmics, socials i sanitaris que hem perdut les dones en aquests anys. Només amb una presa de consciència podrem millorar aquesta realitat.
Davant els conflictes que s’estan generant a nivell mundial, se fa més necessari que mai reivindicar el paper de la dona en els òrgans de decisió. Reclamam governs que prioritzin la cura de les persones, unes tasques sovint invisibilitzades i mal remunerades amb conseqüències molt negatives sobre la salut mental i física, que sostenen el sistema patriarcal i capitalista actual. Reclamam uns governs que s’allunyin de la competitivitat agressiva que cerca obtenir beneficis a curt termini posant en perill els drets i les necessitats de les persones del futur més proper i llunyà. Només amb la lluita feminista com a eix central aconseguirem una transformació social mundial real.
Per aquest motiu, desitjam un Porreres construït amb l’objectiu de tenir cura de totes les persones, independentment del seu sexe, orientació, origen, creences o cultura. Aspiram a disposar de serveis per la cura de les persones davant qualsevol altra cosa.
Rebutjam els estereotips de gènere que ens sotmeten i que sovint ens volen perpetuar, i treballam per una convivència basada en la cooperació, la col·laboració i les jerarquies horitzontals. I, sobretot, valoram la gran diversitat de dones que convivim en aquest poble, dones amb constitucions físiques diverses, de nacionalitats, cultures i generacions diferents, dones heterogènies i sobretot, dones reals que cercam viure dignament, amb més drets reconeguts i amb la possibilitat de ser qui vulguem ser. Les dones som la base del present i del futur del nostre poble: només AMB LES DONES PORRERES SERÀ!