MÉS per Porreres va votar en contra dels pressuposts corresponents a l’any 2020. El nostre vot general fou condicionat per diversos temes, però la qüestió principal és que hi manquen inversions importants pel nostre poble que puguin garantir el benestar dels veïnats de Porreres i cobrir les necessitats municipals en base a una idea de poble que miri al futur. La manca de transparència i de participació social també han condicionat el nostre vot.

Durant el ple extraordinari dels pressuposts corresponent a l’any 2020 i en veu de la nostra portaveu, Maria Rosa Juan Moll, vàrem centrar la nostra reflexió en una sèrie de punts bàsics que  passarem ara a explicar, més enllà de les consideracions i/o dubtes que ens han generat els comptes municipals.

En primer lloc, exposàrem la falta d’una visió global pel que fa als reptes del nostre municipi, com per exemple afrontar una  inversió important en una zona d’aparcament que tant necessita el poble, un pla de manteniment i reconversió de les infraestructures i edificis públics que aprofiti allò existent, o bé un pla de manteniment de camins i carrers, per dir alguns temes.

Seguidament explicàrem que són uns comptes que segueixen essent poc transparents i que s’haurien d’especificar més clarament algunes partides, molt especialment les que fan referència a “altres subministraments” i “altres despeses diverses”. En quest sentit, el capítol de despeses corrents creix 90.000 euros, sumant en total 1.408.441 euros, dels quals hi ha 143.261,23 (quasi un 10%) en els conceptes que hem exposat, un “cul de sac” que és cert que ha minvat però que consideram que són unes partides sobre les quals encara falta informació.

Vàrem afegir que com en altres anys es segueix sense apostar decididament per la transparència que correspondria a uns comptes d’una administració pública. Tampoc s'aposta per la participació ciutadana, ja que han desaparegut els “pressupostos participatius” per l’any 2020, pels quals creim que l’equip de govern mai ha volgut apostar-hi fort. En aquest sentit hem de dir que som conscients que la implantació de sistemes participatius és complicada, però s’hi ha d’insistir. És realment important la participació dels veïnats en la gestió municipal i que els projectes que s’han votat s'executin, i que no es frustrin les expectatives de la ciutadania que ha volgut participar-hi.

Altres preguntes més concretes que vàrem tractar foren les següents:

Demanàrem per què ha desaparegut la partida de 3.500 euros pel tractament de colònies de moixos. Ens informaren que s’han inclòs dues subvencions de 300 euros per cada una de les entitats animalistes de Porreres. L’equip de govern va admetre que és un tema responsabilitat de l’Ajuntament, però que no es compta amb personal suficient per solucionar aquest tema i que es va optar pel voluntariat, en col·laboració amb les associacions. MÉS per Porreres va expressar la necessitat de concórrer a subvencions existents al Consell en aquesta matèria.

També vàrem demanar en quines feines s’havia gastat una partida de 3.500 euros pressupostada l’any 2019 per a la digitalització de l’Arxiu Municipal. Ens contestaren que no s’havia executat. També se’ns va dir que existeix una proposta de conveni per a la digitalització amb la UIB però no està enllestida. Ens preocupa molt que a hores d’ara no s’hagi signat aquest compromís, ni existeix cap projecte i que es segueixen aprovant partides de doblers sense saber si realment se gastaran. Hem d’afegir que altres municipis de l’interior de Mallorca molt més petits que el nostre ja han signat el conveni i hi destinaran a la digitalització del seu arxiu municipal una quantitat de de doblers tres vegades més alta que la que aporta el nostre ajuntament.

Seguidament vàrem demanar com estava el projecte d’ampliació de l’IES Porreres i al mateix temps, que ens preocupava que no hi havia cap partida en el pressupost de 2020 que es destinàs a la compra dels solars de devora l’institut. La batlessa ens va explicar que és una tramitació llarga i que està en marxa la modificació de les normes subsidiàries que permetran l’ampliació del centre de secundària. Va afegir que per a la compra del solar no s’ha previst i s’haurà de fer a través de finançament supramunicipal, amb una modificació de crèdit posteriorment. Des de MÉS per Porreres seguirem amb atenció l’evolució d’aquest tema i farem les propostes que facin falta, atès que la millora del centre de secundària IES Porreres i l’ampliació de l’Escola Nova són temes prioritaris pel nostre grup. Consideram que la modificació de les normes urbanístiques per resoldre el tema de l'Institut ja fa anys que s'hauria d'haver resolt.

Una altra de les qüestions que ens preocupa és que en el pressupost d'inversions en infraestructures del 2020 hi ha partides repetides i que per tant no foren executades el 2019. Un exemple són les obres de millora del futur Casal de Joves, per a les quals es varen pressupostar l’any passat 50.000 euros i no es varen dur a terme. Enguany s'hi destinaran 36.500 euros. MÉS per Porreres aprova aquesta obra destinada als joves del poble, ara bé, pensam que les entitats i la joventut porrerenca necessita un projecte més ambiciós i amb més inversió de cara al futur que no la millora d’unes petites dependències que es troben al Parc de N’Hereveta, i que no solucionaran la necessitat d’un espai modern, dotat amb les noves tecnologies, que sigui un lloc de trobada, de cultura i d’activitat associacionista que necessita la gent de Porreres, joves i no tant joves.

També exposàrem que l’equip de govern segueix sense donar una solució clara al sistema de subvencions que reben les entitats del poble, atès que en el transcurs de l’any passat veiem que no queden clares les xifres, ja que els sumatoris liquidats a finals d'any no són els pressupostats (és a dir, a principi d’any està pressupostat una ajuda concreta, però el sumatori de factures a finals d’any és superior). Des de l’equip de govern se’ns va dir que estaven treballant per fer un repartiment més just. La representació de MÉS per Porreres va agrair aquest fet; seguirem atents i aportarem les propostes que tenguem. Vàrem afegir que és necessari establir uns criteris més objectius i més clars per tothom.

Després de la intervenció dels grups de l’oposició, es va passar a la votació. El nostre posicionament als pressuposts del 2020 ha estat condicionat per diversos temes, però a grans trets és el que hem exposat anteriorment. El vot en contra de MÉS per Porreres fou un vot general als pressuposts, més enllà que s’hagi pogut modificar un partida a proposta nostra en concret, que beneficia a tots els alumnes dels centres educatius de Porreres. Mesclar la votació general del pressupost amb un proposta en concret –com se’ns ha retret– és no voler entendre la posició de MÉS per Porreres que sempre intenta fer una oposició de forma constructiva.

La qüestió principal que va marcar el nostre vot és que no hi ha cap iniciativa per part de l’equip de govern per explicar d’una forma extensa i clara els pressupostos a l’oposició mentre es redacten (abans d'acabar l'any), on poder participar i fer-hi aportacions amb temps i així com toca. Només podem fer alguna proposta quan ens donen el primer esborrany (enguany ha estat a mitjans gener) i així veiem el que hi ha, i normalment ja és fora de termini, com el 2020. Consideram que hi manca visió de futur, transparència en quan al mateix pressupost i en quan a l’execució (no hi ha els contractes menors penjats al portal de Transparència, per exemple).

A banda del que exposàrem al ple, és important informar que el mateix dia es va reunir la Comissió d’ajudes al transport escolar. Inicialment en aquesta reunió es va tractar la relació de sol·licituds presentades per les beques de transport escolar. En total van ser 50 de les quals una d’elles no reunia els requisits, ja que sol·licitava l’ajuda per a material escolar. Després es va parlar del tema del conveni amb l’Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT). El representant de MÉS per Porreres, Antoni Sastre Bauçà, va exposar que no trobava just que els estudiants que obtinguin els descomptes amb la targeta ciutadana no puguin beneficiar-se de la subvenció beca de transport. L’equip de govern va respondre que no eren excloents però que aquestes persones no podien justificar la despesa amb els tiquets de l’EMT. Seguidament, el representant de MÉS per Porreres, va comentar que el que havien publicat des de l’Ajuntament al BOIB del 12 d’octubre de 2019 indicava que no podien disposar de la targeta ciutadana si es volia ser beneficiari de la beca de transport escolar, una decisió a la qual ens oposàrem en el ple del passat 25 de novembre. Després de tractar-ho i d'evidenciar el seu error, l’equip de govern va expressar que en la propera convocatòria s’eliminaria aquest punt, donant la raó a la reflexió que fa uns mesos vàrem fer nosaltres. Finalment es va aprovar la llista de beneficiaris de la beca de transport per unanimitat, la qual suposa 265 euros per cada un dels beneficiaris. Una vegada més, la bona gestió i el treball del nostre grup, MÉS per Porreres, aconsegueix millores que beneficiaran a molts joves del nostre poble.