La proposta de MÉS per Porreres era augmentar fins als 6.600 euros l’ajuda que fins ara havia estat de 1.200 euros. Finalment, s’ha arribat a un acord perquè passi a ser de 3.540 euros, gràcies a la proposta presentada pel nostre grup MÉS per Porreres. La partida tendrà ara un concepte més ampli: «reutilització de llibres i altre material didàctic», donant així un enfocament més socio-educatiu.

Durant el ple de gener s’havia de debatre el pressupost del 2020, però l’oposició en bloc hem demanat postposar el debat d’aquest punt pel fet d’haver rebut la documentació quatre dies abans del ple, impedint així fer l’anàlisi correcta de la documentació més important de l’any: els pressupostos. En aquesta sessió ordinària de gener, els diferents grups polítics hem intercanviat opinions sobre diversos temes. Però ens agradaria mostrar-vos la nostra satisfacció per haver aconseguit tirar endavant un augment de les ajudes municipals a les escoles del municipi.

Aquesta ajuda, destinada a «reutilització de llibres», que ja es va implantar el 2012 amb una partida de 1.000 euros, va augmentar el 2014 a petició de MÉS per Porreres, però només va arribar a la xifra de 1.200 euros. Ara, per veu de la nostra portaveu Maria Rosa Juan Moll, hem proposat un canvi de criteri: enlloc de distribuir els doblers per centres, hem proposat el criteri de 10 euros per alumne, que en un municipi amb 660 alumnes als centres d’infantil-primària com és el nostre suposaria 6.600 euros a disposició dels centres d’infantil i primària (Col·legi Verge de Monti-sion i Escola Nova) per invertir en matèria socio-educativa, ja sigui per reutilització de llibres, per compra de material didàctic, etc.

La nostra proposta també inclou a l’IES Porreres, tot i que pel que fa a aquest centre no ho vàrem pressupostar perquè enteníem que primer de tot s’havia d’arribar a un acord amb els altres ajuntaments que també envien els seus alumnes a l’institut, i llavors poder pressupostar l’ajuda d’una forma igualitària. Tot i això, finalment la partida passarà a ser de 3.540 euros i inclourà els 660 alumnes d’infantil i primària del municipi, i també la part proporcional dels alumnes porrerencs de l’IES Porreres (225), el que suposa 4 euros per alumne enlloc dels 0’75 euros actuals. La moció presentada demana també el compromís de l’equip de govern per aconseguir augmentar aquesta xifra fins arribar als 10 euros per alumne, al llarg d’aquesta legislatura, proposta a la qual només hi hem votat a favor els regidors de MÉS, i els altres (PI, PP, PSOE) s’hi han abstès. Recordar que els pressupostos encara no estan aprovats ja que es discutiran el proper 3 de febrer en sessió extraordinària.

Al torn de precs i preguntes, vàrem tractar les següents qüestions:

  • Les obres del carrer major: hem comentat que ens preocupa com avancen les obres. Segons l’expedient, al projecte queda clar (punt 10) que durant la primera setmana de les obres l’empresa ha de presentar un pla de treball on inclogui com es podrà accedir als habitatges durant les obres. Per tant, hem instat a l’Ajuntament a fer un seguiment exhaustiu del contracte, ja que l’empresa ha de complir amb el que està projectat i s’ha d’exigir que es garanteixi l’accessibilitat als veïnats, malgrat les dificultats evidents i que entenem perfectament. Hem dit que pensàvem que ha faltat informació, i l’equip de govern ha reconegut que ho podia haver fet millor.
  • La necessitat de fer algunes xerrades sobre el funcionament de l’administració electrònica per a tota la ciutadania. La batlessa ha confirmat que així es farà, i igualment amb els regidors del consistori, la qual cosa agraïm.
  • Hem sabut de l’incivisme que es produeix a Monti-sion molts de vespres: botellot (també al camí de son Servera), fogueres… Hem dit que hauríem de demanar més implicació a la Guàrdia Civil i conscienciar de la perillositat d’aquests actes. Creim que seria positiu que es convoqui la Junta de Seguretat Local per mirar de solucionar aquesta situació, i la batlessa ha dit que ja s’ha tractat i que la policia local ja ha actuat. Seguirem atents.
  • La necessitat de posar banys portàtils a les festes que es fan a plaça (per cap d’any no n’hi va haver i va ser un desastre, com ens han comentat alguns veïns).

Hem aprovat per unanimitat el reglament de la carrera professional del personal de l’Ajuntament, remarcant una sèrie d’idees que consideram molt important:

L’aprovació de la Relació de Llocs de Feina va lligada indirectament a la carrera professional en qüestions de transparència, i és un altre motiu més per fer la relació de llocs de treball i saber quins complements tenen actualment els treballadors, tipus productivitat compensada, etc. perquè estam davant unes quantitats econòmiques importants que exigeixen el màxim de transparència i els porrerencs tenen dret a saber en què s'inverteixen els doblers públics i com millorarà això en el funcionament de l'Administració municipal.

Hem convidat també l'Ajuntament a desenvolupar al més aviat possible un model d'avaluació de l'acompliment (que és un dels tres conceptes que marquen el càlcul de la carrera professional) que, a més de ser preceptiu per llei, és una oportunitat de millora de l'exercici professional dels empleats públics i dels serveis que  s'ofereixen als ciutadans.

Finalment, hem recordat que l'Ajuntament té molts de contractes de servei, que queden fora de regulació i fora d'aquesta millora professional. Instam també l'Ajuntament a iniciar en la mesura de les possibilitats reals processos d'estabilització d'aquest personal.

Per acabar, explicar que a la sessió del consell d’administració de l’empresa de serveis municipals S.L. hem demanat que es revisi la tasca de la gestoria que tramita els papers de l’empresa amb el Registre Mercantil, ja que hem fet una recerca i hem vist quehi ha una falta d’actualització de les dades al registre mercantil des del 2009 respecte a la composició del mateix consell d’administració (encara consta com a president l’ex-batle condemnat Bernat Bauçà) i també respecte de la presentació anual dels balanços de l’empresa. Això comporta que quan es presenten els balanços econòmics anuals al registre, no queden registrats per la falta d’actualització de les dades. Consideram que això representa una deixadesa de l’Ajuntament en la revisió de l’enviament d’informació al registre mercantil per mitjà de gestoria que ho gestiona i que pot comportar sancions, i així ho hem dit. Revisarem que s’arregli.

Fotografia cedida per Simó Tortella.