Marta Escoda i Sebastià Lliteres ocuparan càrrecs de responsabilitat al Govern de les Illes Balears durant la legislatura 2019-2023 que ara comença.

L’agrupació de MÉS per Porreres està d’enhorabona. Dos dels seus integrants, Marta Escoda i Sebastià Lliteres, han estat elegits per formar part del govern autonòmic. És una gran notícia ja que més enllà de la responsabilitat individual que això representa, també és un reconeixement a la tasca desenvolupada des del municipalisme per part de dues persones implicades en la política municipal del nostre poble. Recordem que els dos han format part diverses vegades de les llistes locals del nostre partit, essent la número 4 i el número 2 respectivament a les darreres eleccions municipals del mes de maig.

Marta Escoda (Porreres, 1973), que repeteix en el càrrec, serà de nou la directora de l’Institut per la Convivència i l’Èxit Escolar (CONVIVEXIT), que forma part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca dirigida pel socialista Martí March. Durant la passada legislatura i gràcies a la seva gestió s’hanaconseguit grans avenços enla convivència escolar: ha impulsat mesures per la millora de la convivència escolar com les pràctiques restauratives (essent pioners a nivell estatal), la mediació escolar, els programes de cibermentors o de tutoria entre iguals. També ha implementat un protocol per la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar, un protocol modèlic reconegut a nivell internacional que ha aconseguit baixar significativament l'assetjament a les escoles de les Illes Balears. S'ha incorporat la figura de l'agent de coeducació a totes les escoles, i s'ha elaborat un protocol d'atenció a l'alumnat trans que ha estat molt valorat per la resta de comunitats autònomes. Ha realitzat instruccions per la detecció des de l'escola de l'alumnat desprotegit , guies per la prevenció del suïcidi i campanyes pel foment de l'oci saludable. A més, s’ha elaboratel pla d'atenció emocional per l'alumnat de la zona de Llevant. S'ha iniciat la redacció d'un pla autonòmic per a la coeducació, que inclou el foment de la pedagogia queer(que inclou tota la diversitat LGTBIQ+) i de les masculinitats igualitàries. Finalment i per acabar aquest repàs de la gran tasca de na Marta Escoda, es pot recordar que s'han realitzat convenis de col·laboració amb la resta d'administració i entitats amb el convenciment de què l'educació no és una qüestió només de les famílies o dels docents, sinó una responsabilitat de tota la societat. Moltes d’aquestes polítiques han tengut una gran repercussió no només a nivell estatal i autonòmic, sinó també als centres educatius del nostre municipi.

Sebastià Lliteres (Porreres, 1993), per la seva banda, compaginarà la tasca com a regidor de MÉS per Porreres al nostre ajuntament amb la direcció i gestió de l’Institut Balear de la Joventut (IB Jove), depenent de la Direcció General de Menors, Famílies i Joventut dirigida per Marta Carrió, que a la vegada forma part de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de l’ecosobiranista Fina Santiago. Intentarà, des d’aquesta direcció, impulsar polítiques en favor del jovent de les nostres illes (i per tant, també de Porreres) gestionant diversos programes com poden ser el carnet jove, infojove, l’Observatori de la Joventut, eramus+, cibermentors (en col·laboració amb el CONVIVEXIT) i l’Art Jove, així com també diversos albergs de la nostra comunitat i molts altres programes d’estímul de la participació i emancipació digna del jovent del país. Creu que la seva militància a nivell local, iniciada amb l’Assemblea Popular de Porreres i continuada a través de MÉS, així com la seva condició de jove, pot ajudar a impulsar polítiques valentes en matèria de joventut al nostre país.

Els dos asseguren estar molt orgullosos de poder representar, en certa manera, la manera de fer de MÉS per Porreres al nostre govern, així com poder seguir impulsant polítiques progressistes, d’equitat, feministes i sobiranistes des de l’àmbit supramunicipal, sense deixar mai de treballar des del nostre poble per transformar-lo. La il·lusió que desprenen és també la nostra il·lusió, i per això els volem encoratjar a treballar com saben i com ja han demostrat, pel bé de l’educació i la joventut de la nostra terra.

Volem felicitar també a la nova directora general de política lingüística, Beatriu Defior, resident al nostre poble. De ben segur que podrà aportar tota la seva experiència i coneixements per contribuir a la revitalització i normalització de la nostra llengua, que tanta falta ens fa.

Tenen i tendran, tots ells, tot el nostre suport. Endavant i sort, companys!