Aquest dilluns 29 de juliol s’ha celebrat el ple ordinari del mes de juliol, on des del grup municipal de MÉS per Porreres ens hem interessat per diversos temes i hem demanat informacions sobre el compliment de l’ordenança de terrasses de bars i restaurants i sobre el tancament de solars privats. A més, també ens hem interessat per les despeses que ocasionen al poble les festes que es duen a terme al Parc de n’Hereveta; i també hem demanat per la situació de la policia local.

La sessió plenària de juliol va comptar amb 9 punts al seu ordre del dia. Després de votar l’acta de la sessió anterior, es va passar a la votació dels comptes del 2018 de l’Ajuntament, on MÉS per Porreres vàrem puntualitzar que cal treballar per trobar un nou sistema de subvencions per a les entitats i associacions del poble, així com la necessitat de dur a terme una regulació dels llocs de feina de l’Ajuntament que hauria d’ajudar a regular la situació dels treballadors del consistori.

Seguidament l’equip de govern va donar compte de la convocatòria i les bases de les beques de transport escolar pel curs escolar que ve. Nosaltres vàrem instar a la batlessa a augmentar aquesta partida i a donar més informació a la ciutadania perquè aquesta convocatòria pugui arribar al màxim nombre d’estudiants possible. A més, vàrem remarcar que ens alegram que per fi l’Ajuntament hagi vengut a bé per començar les converses amb el servei de transport municipal de Palma (EMT) per  aconseguir descomptes pels porrerencs i porrerenques que utilitzin aquest servei, proposta que nosaltres vàrem realitzar fa cosa de dos anys.

Pel que fa a la firma del conveni amb la Borsa d’Allotjaments Turístics del govern autonòmic per a aconseguir una subvenció d’uns 347.000€ per a rutes senderistes i cicloturístiques, hi vàrem votar a favor ja que entenem que és una quantitat de doblers important que hauria de contribuir a millorar l’estat dels nostres camins rurals, essent aquest projecte continuador del de les rutes hidràuliques (que vàrem demanar que se’ns enviés) que actualment està adequant els voltants dels pous públics de la vila. Aprofitant el tema, vàrem recordar que el Pou Juà es troba en una situació deplorable i que mitjançant aquests projectes s’hauria de reconstruir. A més, també vàrem fer esment al mal estat de diversos camins com el del Putxet o el de sa Pedrera. Finalment, vàrem instar l’equip de govern a projectar un pla de manteniment a llarg termini de tots els camins rurals de la vilaa fi que la inversió que s’hi està realitzant gràcies a l’ajuda del Govern de les Illes Balears (Conselleries de Turisme i Medi Ambient, que en el moment d’atorgar les ajudes eren governades per MÉS per Mallorca) tengui una continuïtat en el temps, fet amb el qual la batlessa assegurà que ja s’hi estava treballant.

En el torn de «precs i preguntes» foren diversos els temes que vàrem tractar. En primer lloc vàrem demanar que l’equip de govern ens fes arribar l’informe que -segons la batlessa- es va redactar amb la finalitat de demanar a Delegació de Govern permís per contractar més policies locals. La resposta va ser que se’ns faria arribar dit informe i també la resposta de Delegació, que segons Xisca Mora fou negativa a la demanda.

Vàrem demanar, també, si l’Ajuntament tenia quantificades les despeses que comporten els esdeveniments privats (així com també els que s’organitzen des del consistori per Sant Roc) a n’Hereveta pel que fa a neteja, il·luminació i seguretat. A part, vàrem voler saber també si quan l’esdeveniment és privat (festivals com el de s’Embat, per exemple) es cobra algun tipus de lloguer. La resposta de la batlessa fou que no, fet que consideram greu ja que la ciutadania acaba pagant totes les despeses que ocasionen aquests esdeveniments, així com també les molèsties que pugui causar a veïnats i veïnades, sense obtenir res a canvi més enllà d’un descompte en l’entrada (que no sempre s’ha produït). Vàrem prendre la paraula de la batlessa quan aquesta va dir que es podia estudiar fixar una taxa pública de lloguer d’espais com n’Hereveta, fet que almanco podria compensar la despesa pública que això suposa.

Finalment, vàrem demanar que se’ns presentessin dos informes pel que fa al compliment de dues normatives municipals: la primera d’elles, l’obligatorietat de tancament de solars privats que es va redactar el 2013 i el qual, per motius obvis, no s’ha complit en la seva totalitat. Tenir solars oberts dins el nucli urbà suposa facilitar que les persones incíviques puguin llançar-hi escombraries i fems, a part que consideram injust que hi hagués propietaris que complissin l’ordre i d’altres que no. Vàrem demanar que l’equip de govern hi tornés a insistir i que ens informés sobre la situació. Pel que fa a la segona normativa, és la referida a l’ordenança de terrasses de bars i restaurants, demanant sobre el seu compliment i avaluació de cara al futur, ja que per tots és sabut que no s’està complint així com es va marcar a l’ordenança.

Per acabar, dir que restarem ben atents perquè l’ajuntament compleixi les paraules donades ahir al ple, així com per rebre la informació que vàrem sol·licitar i sobre la qual treballarem per a dur a terme propostes constructives per a millorar el nostre poble.

Fotografia cedida per Simó Tortella