El passat dimarts 2 de juliol es va celebrar el ple extraordinari de constitució de l'Ajuntament de Porreres. Fou en dimarts ja que dilluns 1 de juliol es celebrava la presa de possessió de Francina Armengol com a presidenta del Govern de les Illes Balears.

Els regidors hi vàrem elegir els representants de MÉS per Porreres a les diferents comissions consultives i entitats o ens municipals. Al final d'aquesta publicació teniu la relació de representants. A més, vàrem demanar en quina situació es quedava la comissió de transport escolar i el Patronat de l'Escola de Música. La primera, no està regulada com a comissió consultiva però seguirà igual que fins ara, on MÉS per Porreres hi tenia a Antoni Sastre Bauçà com a representant. En quan a la segona, es reconvertirà a una comissió consultiva i s'hi hauran de nomenar els representants polítics quan correspongui. Això es deu a què fins ara era un patronat amb socis que pagaven quota (tot i que feia molts anys que no es cobrava) i el seu funcionament era deficient. Es va decidir que els doblers corresponents al Patronat, s'entregaran a l'Escola de Música, i el patronat es reconvertirà en comissió consultiva, amb la qual cosa ens hi posicionàrem a favor.

Ens vàrem abstenir al retorn dels plens bimensuals com a prevenció a un possible abús dels plens extraordinaris (com passava fa anys) on l'oposició no té la possibilitat de controlar el govern com en un ple ordinari. En cas d'observar un excés de la convocatòria d'aquesta tipologia de plens, exigirem el retorn a la mensualitat d'aquests.

També hi aprovàrem les quanties per assistències pels regidors, que serà d'una quantitat de 100€ per regidor i ple, 90€ per representant i sessió a la comissió informativa, 100€ per representant i sessió a la comissió especial de comptes, i 100€ per representant i sessió de l'empresa de serveis municipals. MÉS per Porreres, més enllà dels tres representants que tenim al ple, disposam d'un representant a totes aquestes comissions. En aquest sentit, el portaveu adjunt Sebastià Lliteres va voler fer constar en acta un comentari sobre la importància de què els regidors puguin rebre una petita remuneració per la tasca que realitzen en favor del poble en el seu temps lliure, en un context on tot el que està relacionat amb la política té mala imatge i popularment està mal vist.

Finalment, ens vàrem abstenir pel que fa a la votació de la creació de la Junta de Govern i a l'aprovació de la dedicació exclusiva del sr. Jaume Martorell, segon tinent de batlessa, al qual vàrem demanar quina era la motivació d'assumir aquesta responsabilitat si fa escàs mig any havia renunciat a la dedicació parcial per motius d'incompatibilitat amb la seva feina. La resposta fou que es troba ara en situació d'atur.

? Ho podeu veure més detalladament al vídeo de Porreres Televisió en aquest enllaç: https://m.youtube.com/watch?v=PYOJ10KzI7Y&feature=share

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb qualsevol dels regidors o altres membres de l'Assemblea de MÉS per Porreres.

Moltes gràcies!

El proper ple, dia 22 de juliol.

REPRESENTANTS DE MÉS PER PORRERES ALS ÒRGANS DE L'AJUNTAMENT

 • Comissió informativa permanent general:
  1 regidor/a MÉS: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular; Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, primer suplent; Sr. Bartomeu Garí Salleras, segon suplent.
 • Comissió Informativa d’hisenda i especial de Comptes:
  2 regidors/a MÉS: Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, titular; Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular; Sr. Bartomeu Garí Salleras , suplent.
 • Fundació Auditori Municipal de Porreres:
  1 regidor/a MÉS: Sr. Bartomeu Garí Salleras, titular; Sra. Maria Rosa Juan Moll, primer suplent; Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, segon suplent.
 • Empresa Serveis Municipals de Porreres:
  1 regidor/a MÉS: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular; Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, primer suplent; Sr. Bartomeu Garí Salleras, segon suplent.
 • Comissió de Memòria Històrica:
  1 representant MÉS: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular, Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, suplent.
 • Comissió de Porreres Ràdio:
  1 representant MÉS: Sra. Magdalena Barceló Oliver, titular, Sr. Miquel Garcia Segura, suplent.
 • Junta Local de Protecció Civil:
  1 representant MÉS: Sr. Antoni Sastre i Bauçà, titular, Sra. Maria de Magdala Servera Mora, suplent.
 • Comissió Museu i fons artístic:
  1 representant MÉS: Sr. Miquel Morlà Vicenç, titular, Sr. Bartomeu Garí Salleras, suplent.
 • Pla Igualtat:
  1 representant MÉS: Sra. Marta Escoda Trobat, titular, Sra. Bàrbara Cortès Segura, suplent.
 • Comissió sectorial de circulació:
  1 representant MÉS: Sr. Miquel Garcia Segura, titular, Sr. Fèlix Amengual Barceló, suplent.