El ple de setembre va destacar per la intensa activitat demostrada pel nostre grup municipal de MÉS per Porreres, que per veu dels nostres tres regidors va presentar tres mocions i va fer diverses preguntes de seguiment a l’equip de govern. Les tres mocions varen sortir aprovades, amb alguna sorpresa inesperada que tot d’una detallarem. Podeu descarregar-vos i llegir les mocions als arxius adjunts a aquesta publicació.

El primer acord que va prendre el ple de dilluns dia 23 va ser aprovar el conveni que s’ha de signar amb l’empresa municipal de transports de Palma (EMT), que té per objectiu destinar una partida dels pressupostos municipals (es calcula que uns 8.000 € anuals) a finançar els descomptes que a partir d’ara podran tenir els ciutadans i ciutadanes de Porreres per usar el transport públic de ciutat mitjançant la targeta ciutadana. MÉS per Porreres, que ja havia intentat en legislatures anteriors que es signés aquest conveni, hi va votar a favor, ja que aquest fet representa un benefici pel conjunt de la ciutadania que sol usar aquest sistema de transport.

Els tres regidors de MÉS també varen votar a favor del Pla d’Acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC). És un document molt llarg, fruit de l’adhesió al Pacte de Batles pel clima i l’energia (és un conveni que existeix a nivell europeu i fixa objectius cap el 2030). El pla d’acció analitza la situació del municipi i estableix mesures d’estalvi energètic a llarg termini. S’ha rebut assessorament tècnic i una subvenció del Consell de Mallorca per a redactar-lo, i el fet d’aprovar-lo permetrà accedir a les subvencions que el Departament de Desenvolupament Local (gestionat per MÉS per Mallorca)oferirà per a complir els objectius de l’esmentat pla.

Abans de passar a comentar les mocions presentades i les preguntes realitzades, cal destacar que MÉS per Porreres es va abstenir a la votació de la creació i reglament del Consell Sectorial d’Esports, que pretén establir un espai de diàleg entre l’Ajuntament i les entitats esportives. El motiu d’aquesta abstenció és que tot i considerar-houna bona iniciativa, es va denegar la nostra sol·licitud d’incloure al reglament la participació de tots els partits polítics del consistori, que hauria de servir per a poder aportar-hi la nostra opinió i realitzar el seguiment pertinent com a grup de l’oposició. Així comsom presents a totes les comissions, consideram que també hi hem de ser als consells sectorials. El fet de no ser-hi ens impediria poder tenir una informació valuosa per a tothom i també poder traslladar la informació i opinió que com a oposició podem donar. El PI i el PSOE es varen mostrar contraris a aquesta opinió, tot i que es varen comprometre a valorar-ho amb les entitats esportives i després retornar-nos aquesta opinió.

Pel que fa a la moció que MÉS per Porreres va presentar amb l’objectiu de fixar preus públics per l’ús privat d’espais públics com n’Hereveta, hem de dir que va sortir endavant amb el vot favorable de l’oposició, però amb l’abstenció del PI i el PSOE. Segons argumentà la batlessa Xisca Mora, és una «abstenció positiva» perquè els sembla bé la proposta. Davant aquest raonament, que des del nostre partit no entenem, només ens queda pensar que és una clara mostra de falta de compromís per a dur a terme aquesta ordenança fiscal que hauria de posar solució a un tema que fa molt de temps que bona part de la ciutadania demana: que amb els grans esdeveniments privats que es celebren a n’Hereveta el municipi no hi surti perdent. S’ha de recordar que l’Ajuntament corr amb les despeses de seguretat (policia local), neteja, il·luminació, aigua, etc. Aquesta ordenança fiscal hauria de servir perquè les empreses que utilitzen n’Hereveta almenys paguin uns doblers per compensar tota aquesta despesa i les molèsties que ocasionen als veïnats i veïnades de la barriada. Vetlarem perquè aquesta moció, que al cap i a la fi va sortir aprovada, no sigui ignorada per l’equip de govern després de la seva «abstenció positiva».

La moció sobre la segona fase d’exhumació de les fosses comunes de Porrerespretén reafirmar el compromís de l’Ajuntament a avançar i col·laborar amb els organismes del govern autonòmic per a avançar en el procés d’exhumació de les fosses comunes del cementiri, instar la Direcció General de Memòria Democràtica a accelerar els tràmits corresponents i a demanar que algun membre de la comissió de memòria de l’ajuntament sigui present a les reunions de la comissió de fosses del govern. A més, també insta totes les institucions a estudiar la possibilitat d’habilitar un centre d’interpretació sobre la II República, Guerra Civil, repressió i Franquisme al nostre poble. Aquest centre d’interpretació hauria de servir per a explotar la vessant educativa que té el nostre poble en l’àmbit de la memòria democràtica. Altres qüestions que tracta la moció, que va sortir aprovada per tots els partits menys l’abstenció el PP, les podreu llegir a l’enllaç del final d’aquest text que condueix al document amb les diferents mocions.

Finalment, el nostre grup municipal va presentar una moció d’urgència per a rebutjar públicament l’intromissió de VOX als instituts de secundària de les Illes Balears, en especial l’IES Porreres. L’objectiu d’aquest partit és bàsicament intimidar els professionals de l’educació i posar en qüestió el model lingüístic dels nostres instituts. Davant aquestes provocacions, tots els partits del consistori a excepció del PP (que va al·legar falta de temps per poder-ho consultar amb la seva junta local) hi varen votar a favor.

Al torn dels «precs i preguntes»vàrem fer tota una sèrie de preguntes de seguiment a l’equip de govern. Cal destacar les relacionades amb l’ampliació de l’IES Porreres i les relacionades amb les factures que presenten les entitats porrerenques, així com també sobre el tema de la policia local i l’oferta pública que va sortir fa uns dies, qüestió sobre la qual pensam que hi ha hagut certa deixadesa i que en podem patir les conseqüències ben aviat. Vàrem aprofitar l’avinentesa per recordar, una vegada més, la necessitat de comptar amb una relació de llocs de treball, a través de la qual es realitzi l’ordenació del personal de l’Ajuntament i sigui un instrument de coordinació entre la gestió de la funció pública i del pressupost disponible i que serveixi per a la prestació eficaç de servei públic.


Finalment vàrem fer una valoració constructiva de les festes de sant Roc, proposant un esponjament dels actes en els dies i un major protagonisme de les activitats realitzades per les entitats que hauria d’ajudar a minvar la despesa que realitza l’Ajuntament (que sempre hem considerat excessiva), i per acabar vàrem criticar les maneres de comunicar i de consensuar amb els grups polítics i la ciutadania el conjunt de canvis circulatoris que es volien realitzar a la zona del Pont. Vàrem exigir que les comissions de circulació i les reunions amb els veïnats es realitzin abans de prendre decisions definitives, a fi d’informar i de deixar enrere la falta de transparència que consideram que pateix aquest govern municipal en molts aspectes.

Fotografia cedida per Simó Tortella.

Podeu llegir les mocions presentades clicant aquest enllaç.