Aquest divendres dia 18 de febrer, la consellera d’afers socials Fina Santiago (MÉS per Mallorca) ha visitat les obres del centre de dia, acompanyada per la batlessa de Porreres i els regidors de MÉS Tià Lliteres i Tomeu Garí. Les obres, que avancen a bon ritme, es preveu que estiguin enllestides el mes de novembre d’enguany.

En el moment en que les obres estiguin enllestides, la Conselleria d’Afers Socials i Esports entregarà les claus de l’antiga residència social de «ca ses monges franciscanes» a l’Ajuntament i aquest serà el moment en que el consistori haurà de decidir com gestionar aquest important equipament pel nostre poble. Com va dir el director general de dependència, Gregori Molina, quan va venir a una taula rodona convidat per MÉS per Porreres, existeixen diferents formes de gestió dels centres de dia: gestió pròpia amb personal de l’Ajuntament (com fan Manacor o Artà), o externalitzar-lo (a través d’un contracte obert, amb el perill que guanyi una empresa aliena a la realitat del poble; o a través d’un contracte limitat a les entitats del sector dels serveis socials). Però els qui defensam el sistema públic de l’Estat del Benestar, hem de donar prioritat al funcionament amb recursos propis municipals, sempre que això sigui possible: s’haurien de redefinir les prioritats de les despeses de personal, per donar cabuda al personal que gestioni el centre de dia. Els motius són clars: es garanteix un sistema de qualitat, es garanteixen sous dignes per les persones que hi treballin, i l’Ajuntament manté el poder de decisió en qualsevol moment.

Òbviament, la contrapartida de la gestió directa és el tema econòmic: l’Ajuntament no només ha d’assumir els sous del personal, sinó que també ha de dur a terme el manteniment de l’edifici i totes les despeses que sorgeixin en el dia a dia. Però s’ha de tenir en compte que en el conveni que el 2019 es va signar entre la consellera Fina Santiago i la batlessa Xisca Mora, ja es va preveure que 25 de les 30 places serien finançades per la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. Això significa que el gruix dels doblers que necessitaria l’Ajuntament per cobrir el personal del centre de dia, vendrien directament del Govern de les Illes Balears. Això significa entorn a 200.000 euros anuals.

En aquestes condicions, el grup municipal MÉS per Porreres tenim clar que s’ha de fer una aposta per la gestió directa, perquè garanteix el control sobre un servei públic bàsic d’atenció a les persones majors dependents i perquè garanteix uns sous dignes a les persones que faran feina al centre de dia, alleujant el dia a dia de les famílies dels dependents. Per aquests motius, apostarem per aquesta via i demanarem a l’equip de govern que faci el mateix perquè és la forma més transparent de gestionar un edifici que podrà acollir fins a 30 porrerencs i porrerenques en situació de dependència. De fet, la pròpia batlessa ha remarcat en declaracions als mitjans de comunicació la importància d’aquest equipament pel poble, que té un elevat nivell d’envelliment de la població. Entenem, d’aquesta manera, que aquesta qüestió ha de ser una prioritat i que s’han de fer tots els esforços possibles per mantenir una gestió directa del centre.

Per altra banda, MÉS per Porreres considera que ja que la Parròquia i el Bisbat varen cedir l’edifici per poder-hi dur a terme aquest equipament, seria important que es començàs a pensar què es podria fer a la part de l’edifici que no tendrà utilitat com a centre de dia, ja que sense un ús habitual es deteriorarà i pot perjudicar el propi centre. Algunes solucions poden passar per habilitar espais per a entitats, per a fer-hi tallers, per dur-hi els serveis socials municipals, etc.

L’equip de govern ens tendrà al costat per trobar solucions en aquest sentit.