Al ple ordinari del mes de gener de 2022, els regidors de MÉS per Porreres vàrem recordar que el proper mes de març acaba el contracte amb els tècnics d’urbanisme actualment contractats per l’Ajuntament (aparellador, arquitecte, enginyer...), i vàrem demanar que es faci un contracte públic (amb concurs obert) que cobreixi les necessitats actuals de l’àrea, clarament infradotada.

El del mes de gener no va ser un ple gaire rellevant pel que fa a temàtiques tractades. A l’espera que l’equip de govern presenti els pressuposts de 2022, que encara estan tancant, es va adjudicar el contracte per realitzar les obres del carrer Sala que començaran per març, quan acabin les tasques d’obra major del centre de dia (antiga residència de ca ses monges). L’empresa adjudicatària és Vitrac Obra Pública.

Pel que fa al contracte de gestió de la piscina municipal, s’ha de dir que no es va poder adjudicar en aquest ple perquè l’empresa ha de presentar una documentació que encara no ha aportat, però és imminent l’adjudicació i la signatura del contracte. L’empresa és una UTE (Unió Temporal d’Empreses) composta per Salvamento y rescate professional SL i Inprogress escuela técnica professional SL. Aquesta empresa ha de seguir duent a terme els cursets de natació i també estarà obligada a fer altres activitats dirigides, així com a fer millores en temes d’eficiència energètica.

També es va procedir a l’elecció del jutge de pau. En aquest punt, la portaveu de MÉS, Maria Rosa Juan Moll, va agrair tant al Sr. Nadal Rosselló Coll com al Sr. Joan Sorell Mora que s’hagin volgut seguir presentant per a l’elecció en una tasca poc reconeguda i que dona més mal de caps que no beneficis. Creim que és de justícia reconèixer la tasca d’aquesta figura, qüestionada avui en dia per l’Estat, i que creim important per tradició i també per la tasca que desenvolupa. El mandat serà per 4 anys, fins el gener de 2026.

Es va aprovar també el conveni amb la Direcció General de Consum del Govern, per poder tramitar des de l’Ajuntament les reclamacions ciutadanes en temes de consum. El consistori donarà aquest servei com ja havia estat donant els darrers anys.

També es tractaren qüestions referents a la normativa urbanística, ja que es va haver de tornar a aprovar la modificació puntual de reordenació de la Unitat d’Execució número 6, és a dir, la ronda que manca per fer. El fet és que quan es va aprovar, hi va haver un error de forma i ara s’ha subsanat. El proper pas és que el Consell Insular doni el vistiplau definitiu i després es pugui aprovar definitivament a la Sala per començar el procés d’expropiació. Vàrem demanar que es pressioni al Consell perquè aporti els doblers necessaris per acabar la ronda, un tema cabdal per començar a arreglar els problemes de circulació dins el poble. A part d’això, també quedà definitivament aprovada la utilització de fusteria metàl·lica (alumini, bàsicament) a la zona del casc antic I i a la pràctica totalitat del poble.

Abans dels precs i preguntes, vàrem demanar perquè les entitats no han cobrat d’igual forma les subvencions que reben anualment. El fet és que algunes han de justificar les despeses, i altres no ho fan o no ho poden fer. En aquest darrer grup, n’hi ha que han cobrat i d’altres encara no ho han demanat. De totes formes, el problema de base és que fa massa anys que no es posa una solució en aquest tema. Creim que hi falta voluntat, perquè són molts els municipis que tenen pactades convocatòries públiques de subvencions per entitats, amb assessorament per part dels ajuntaments cap a les associacions, però a Porreres es veu que això no es contempla.

Ja a l’apartat de precs i preguntes, ens centràrem en alguns temes recents i que consideram importants. En primer lloc, vàrem demanar que pel proper ple estigui llest l’informe per posar nom a la ronda nord així com al carrer de la fruiteria de ca na Maria. La comissió de nomenclàtor ja té propostes però encara s’han d’aprovar per ple, quan es donaran a conèixer els noms.

Seguidament es va demanar per com es troba el tema de Porreres Ràdio, ja que s’ha signat un contracte menor amb una empresa per adquirir un nou transmissor. Ens varen respondre que està a punt d’arribar i que aviat es podran solventar els problemes tècnics existents. Tanmateix, nosaltres consideram que la ràdio ha de mester una dinamització més treballada i involucrar a les entitats i centres educatius del poble, amb continguts en digital que es puguin consultar en qualsevol moment, i que esdevengui una eina per difondre temes d’interès del municipi, més enllà de la tasca actual.

Parlant de temes educatius, a la pregunta que vàrem fer sobre la finalització de les obres de l’Escola Nova ens varen dir que la previsió és que per març estiguin.  I pel que fa a l’ampliació de l’IES Porreres, vàrem demanar per l’al·legació que es va rebre durant l’exposició pública del projecte de modificació urbanística del centre educatiu. Es veu que s’està resolent l’al·legació i que de seguida que es pugui, es podrà començar amb l’expropiació dels terrenys (que es pagarien amb fons de l’Ajuntament) i amb la redacció del projecte per part de la Conselleria.

Com hem dit al principi d’aquesta crònica, vàrem demanar que s’augmentin les hores dels tècnics d’urbanisme i que es prevegi bé les necessitats d’aquesta àrea per poder donar sortida a tots els expedients d’obra acumulats, així com als projectes propis de l’Ajuntament. I és que per març acaba el contracte amb els tècnics actuals. Nosaltres vàrem plantejar que com a millor solució a dia d’avui, s’hauria de fer una licitació amb tots els serveis ben definits, ja que la modalitat de contracte que tenen els actuals tècnics no és la millor per garantir la transparència i la concurrència competitiva entre els interessats en aquest contracte. Òbviament, volem deixar clar que la millor solució és contractar personal propi a jornada completa, però sembla que això a dia d’avui no és possible.

Finalment ens vàrem preocupar per l’afectació de la llei que ha aprovat l’Estat per reduir la temporalitat dins les institucions públiques, i que segons ens varen dir afecta a pocs treballadors de l’Ajuntament, ja que la majoria consolidaran la seva plaça pel temps que fa que hi fan feina. De totes formes, això no és definitiu. Vàrem insistir en la importància de tenir una Relació de Llocs de Feina, com hem fet els darrers anys. És clau per tenir un projecte de futur pel poble: s’ha de saber qui té cada feina i qui la pot fer. Sense això, és difícil gestionar un ajuntament d’una forma ordenada i amb planificació.

Al torn de preguntes del PP, aquest partit demanà per la situació del Quarter Vell, ja que les sales reservades als partits de l’oposició es troben en un estat lamentable. L’equip de govern va dir que tenien pensat fer un concurs d’idees per saber què hi podrien posar en aquell edifici, així com per projectar una reforma. Nosaltres, com diu el nostre regidor Tià Lliteres al seu article al butlletí de MÉS de desembre, som partidaris de repensar els edificis públics en conjunt, avaluar-ne els serveis i els espais disponibles i fer un pla de rehabilitacions i d’usos per repensar-ho tot, i no envestir amb una reforma del Quarter Vell sense pensar amb els altres indrets que també necessiten millorar. Com ja dúiem al programa electoral, som partidaris que el Quarter Vell esdevengui un centre cívic, per tot el poble, amb diferents usos. Però per això, és necessari repensar i planificar tot el que hi ha ara. Esperam el 2023 poder-ho fer des del govern!