Del Ple de dia 25 de setembre destacam l’aprovació de l’expropiació dels terrenys de l’IES Porreres i la moció que hi presentàrem «en defensa de la llengua catalana», a la qual votà en contra el PP. Pel que fa a les beques de transport escolar, vàrem demanar solucions reals al més aviat possible, ja que fa més d’un any que vàrem sol·licitar que es tornassin a convocar i encara no sabem quines són les intencions de l’equip de govern.

Abans de donar inici als punts establerts a l'ordre del dia, es va llegir una declaració institucional amb acord de tots els partits on es demanava que, si la sentència pel porrerenc Pau Rigo acaba sent inculpatòria (que, recordem, encara no hi ha sentència definitiva), es puguin adoptar els acords pertinents perquè no hagi d'entrar a presó, a causa de la seva avançada edat i pel fet de no representar un perill per la seguretat pública.

El primer punt de l’ordre del dia, després de l’aprovació de les actes dels plens anteriors, fou el de la creació de la plaça de Tècnic d’Administració General (TAG). Per a nosaltres era fonamental crear aquesta plaça, i per això ho dúiem al programa electoral. Esperem que es pugui cobrir ben aviat. Vàrem afegir, però, que és més que necessari redactar la relació de llocs de feina de l’Ajuntament i crear les places d’oficial de policia, d’arquitecte/a municipal i de més personal tècnic.

Seguidament, es declararen dies festius locals el16 d’agost i el 26 de desembre de 2024. El següent punt fou el de la modificació del reglament de carrera professional, una qüestió que afecta les retribucions del personal de l’Ajuntament a la qual ens vàrem abstenir perquè consideram que alguns dels canvis que s’hi han introduït provocaran dubtes i inseguretat jurídica tant als treballadors/es de la Sala com a la comissió que ha d’avaluar la validesa de les formacions presentades pels empleats municipals per poder cobrar el plus de carrera professional.

El ple destacà també per la quantitat d’ordenances fiscals que es modificaren: fins a tres en un sol dia. La primera, la que regula l’establiment de les taxes per expedició de documents, a la qual ens vàrem abstenir perquè consideram que hi ha alguns preus desproporcionats, comparats amb els d’altres municipis. La segona ordenança que es modificà fou la que estableix la taxa sobre la prestació del servei de l’escoleta 0-3 (Sa Sitra), a la qual votàrem a favor, ja que consistia en l’establiment de la gratuïtat de l’horari ordinari (de 9 h a 13 h), finançada pel Govern de les Illes Balears. Vàrem dir que és un avenç i que és una reivindicació que s’havia desatès durant molts d’anys, i a la fi ha arribat (iniciada pel Govern autonòmic anterior). Tot i això, vàrem alertar que hem d’estar pendents que el Govern no es faci enrere en cap moment i faciliti als ajuntaments els pagaments corresponents.

Ens vàrem abstenir en la modificació de l’ordenança que regula l’ocupació de l’espai públic (per exemple, les terrasses dels bars, les paradetes del mercat, etc.). Vàrem dir que els canvis que proposa l’equip de govern eren necessaris des de fa anys (de fet, el 2018 ja se’n parlà): era imprescindible que els bars i els restaurants pagassin segons els metres quadrats ocupats de via pública, i no per taules i cadires (impossible de controlar per part de la policia local). Tot i això, el nostre grup es va abstenir perquè sense veure la modificació de l’ordenança reguladora (és a dir, de la normativa base), és molt difícil saber si aquesta modificació fiscal serà efectiva i correcta.

Just després, s’aprovà per unanimitat la renúncia a la dedicació parcial (del 33 %, retribuïda amb 15.000 € bruts anuals) del tinent de batlessa Joan Obrador Gornals (PP), regidor d’obres i de policia. El motiu és que el senyor Obrador ha estat contractat a jornada completa com a personal eventual del grup parlamentari del PP al Parlament, el que popularment es coneix com a «assessor».

Pel que fa a la moció que presentà el nostre grup en defensa de la llengua catalana, el nostre portaveu Tià Lliteres digué el següent: «creim que és més necessari que mai poder-nos pronunciar com a consistori en defensa de la nostra llengua. El passat divendres va sortir la notícia que el govern del PP, amb el suport dels seus socis de VOX, vol crear una “Oficina de Libertad Lingüística” que és una vergonya i una infàmia. Això, després d’eliminar el requisit de coneixements de la llengua catalana en el personal sanitari, i voler fer creure que la llengua és un problema. Però el PP, com sempre quan governa, en lloc de preocupar-se pels temes que afecten la gent, es preocupa d’atacar la llengua i de crear un conflicte on no n’hi ha. Per això, vàrem proposar els acords següents, que varen sortir amb el vot a favor del PI i de MÉS, i el vot en contra del PP:

  • L’Ajuntament de Porreres referma el seu compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que es troba encara en situació de desavantatge, i considera que és necessari un esforç més gran per part de totes les institucions de les Illes Balears per garantir els drets lingüístics de tota la població.
  • Per fer possible l’acord anterior, l’Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a restablir el requisit de coneixements de la llengua catalana al personal empleat públic de l’àmbit sanitari de les Illes Balears.

A més, vàrem fer un prec: que es tengui més cura de l’ús de la nostra llengua a les xarxes socials de la Policia Local i de la piscina de Porreres, especialment a la pàgina web d’aquesta instal·lació, ja que hem rebut moltes queixes perquè, a part de fer publicacions bilingües, n’hi ha més en castellà que en català. Finalment, el PI va presentar una moció semblant a la de MÉS, tot i que sense fer referència a les institucions municipals. Nosaltres hi votàrem a favor i el PP, en contra.

Després d’això, es va haver de votar incloure un nou punt a l’ordre del dia per via d’urgència: l’expropiació dels terrenys per permetre l’ampliació de l’IES Porreres. Malgrat que l’equip de govern ens ocultàs aquest tema durant la reunió de la comissió informativa (òrgan que decideix els temes del Ple) i que l’endemà ho anunciassin als mitjans de comunicació, vàrem votar a favor d’aquesta ampliació ja que és clarament una necessitat. Aquesta ha de ser la legislatura de l’ampliació de l’IES Porreres, així com la passada ho va ser del CEIP Climent Serra.

Pel que fa als decrets de batlia, vàrem comentar que hi ha una sèrie de decrets en els quals la batlessa ha de «resoldre l’omissió de la funció interventora» dictada per l’interventor. Això significa que l’interventor de l’Ajuntament no aprova tot un seguit de factures perquè no tenen cap contracte ni conveni que les justifiqui i que per tant no compleixen la normativa de contractació. Respecte d’això, vàrem dir que s’entén que no sempre sigui factible subscriure un  contracte o un conveni, però que n’hi ha d’altres que són difícils de justificar i que s’hauria d’arreglar urgentment per poder complir la normativa.

D’altra banda, en vista que no s’ha signat la pròrroga amb l’empresa que ha gestionat els serveis de consergeria i de manteniment de ses Forques, vàrem demanar que en el nou contracte públic que es faci es tengui en compte la voluntat de molts esportistes de poder accedir a les instal·lacions en cap de setmana i festius, que és quan més facilitats haurien de tenir, ja que actualment no hi poden accedir perquè es tanquen.

Abans d’entrar als «precs i preguntes», aprofitant que a mitjans juliol s’havia concedit la llicència de primera ocupació del centre de dia, vàrem demanar si hi havia previsió de la recepció d’obres. L’equip de govern ens va dir que ja s’havia col·locat el mobiliari i que faltaven arreglar alguns detalls, i que segurament entorn de la Fira podrien fer una jornada de portes obertes. Nosaltres vàrem insistir en poder veure els plecs que han de regir la gestió del centre de dia, ja que fa gairebé un any que ho demanam i encara no ens han passat res.

Ja dins els «precs i preguntes», vàrem fer diverses intervencions sobre temes ben variats que ens preocupen a nosaltres i sobre els quals hem rebut queixes o suggeriments per part de molts ciutadans.

  • Va iniciar el torn la nostra regidora Maria Vaquer, fent una sèrie de reflexions sobre les festes de Sant Roc d’enguany: en primer lloc vàrem agrair el repartiment dels programes de festes amb uns dies d’antelació perquè realment puguin arribar a la gent del poble tal com havíem reclamat en altres ocasions. A més, vàrem recalcar la importància de tenir en compte el concepte de paritat i de diversitat en la programació cultural i de festes. Si no es promociona la inclusió de dones i de col·lectius minoritaris, és difícil que puguin sentir-se partícips i inclosos. Per últim, vàrem fer una reflexió general sobre el consum d’alcohol durant les festes, ja que creim que és responsabilitat de totes (incloses les administracions) crear espais de celebració i de gresca on es pugui gaudir sense consumir-ne, pensant sobretot ens els més joves. Volem des d’aquí fer una crida a pensar entre tots si amb el model de festes que s’estan organitzant ara s’està cultivant una cultura propícia per minvar el consum en general de tots i sobretot dels més joves.
  • Tot seguit, la nostra portaveu adjunta, Marta Escoda, va tornar a demanar pel tema de les beques de transport escolar. Vàrem exigir una solució abans d’acabar l’any, ja que recordàrem que s’havien compromès a fer una reunió sobre el tema després que des de MÉS retiràssim una esmena al pressupost de 2023 sobre aquesta qüestió confiant que aviat tendríem una proposta. Encara esperam, i creim que l’argument que «el transport públic ara és gratuït» no serveix, ja que tothom sap que és deficient i que molts estudiants utilitzen el transport privat perquè no els queda més remei. Si abans es podien justificar despeses de combustible, ara també s’hauria de poder fer.
  • Seguidament, vàrem demanar si el PI havia consensuat amb el PP de Porreres la proposta de fer una ITV al polígon de la Creu (proposta que va sortir rebutjada per totes les forces polítiques del Consell menys el PI). Després d’un intercanvi d’opinions entre els portaveus del PI i PP, vàrem poder observar com els projectes que tenen els partits de l’equip de govern quant al polígon i els seus usos, són diferents i que no s’han consensuat. La postura de MÉS per Porreres la podeu llegir aquí: https://mesperporreres.cat/blog/mes-per-porreres-rebutja-la-creacio-duna-itv-al-poligon/
  • Just després, tornàrem a sol·licitar que es desbrossin i netegin els camins rurals del municipi, ja que fa mesos i mesos que s’hauria d’haver fet aquesta feina. També vàrem demanar que no es torni a canviar la direcció del carrer de Lluís, ara que per fi s’ha pogut tornar a posar la direcció prohibida cap al carrer del Pou Florit; i de passada, aprofitàrem per dir que molta gent no s’aclareix sobre quin és l’horari de tancament i obertura de Plaça, i pensam que s’hauria de prendre una decisió concreta que ajudi a tothom a aclarir-se: a dies es tanca a dalt, a dies a baix, en hores diferents, depenent de si és cap de setmana i festiu o entre setmana, però el divendres també funciona diferent…un caos. I per acabar amb els temes de circulació, demanàrem per la ronda que falta, i ens varen respondre que estan pendents de la resposta del Consell.
  • Sobre el tema de l’expedient sancionador a l’empresa de la ronda Porrera pels vessaments de matèria orgànica i la forta pudor que desprenien, vàrem  remarcar el nostre agraïment als veïnats que varen denunciar la situació i que gràcies a ells s’ha hagut d’iniciar l’expedient, sobre el qual vàrem demanar com es trobava la situació. Ens varen dir que estan pendents de rebre esmenes de l’empresa. Resulta que aquesta empresa tenia una llicència que no servia per les actuacions que duia a terme, la qual cosa obligarà a sancionar-la i, a més, haurà de treure la corresponent llicència.
  • Sobre la piscina, hem seguit rebent crítiques constantment des de l’agost, quan es va tancar per l’existència de bacteris provinents de defecació, tot i que hi havia diverses versions, cosa que demostra falta de transparència. A més, també hi ha diversos problemes com les fuites d’aigua, la manca de presència de socorristes, problemes amb les aixetes, etc. Vàrem demanar solucions eficaces al més aviat possible.
  • Finalment, vàrem demanar una intervenció urgent al molí d’aigua del Pont abans que la situació estructural empitjori, ja que va sofrir un esboldregament durant el mes d’agost, que segons l’equip de govern va ser a causa d’un camió que hi va pegar. El que està clar és que el molí necessita una intervenció al més aviat possible, i també que s’adeqüi l’entorn (tant a un costat com a l’altre del carrer, seguint la síquia), ja que el Molí està envoltat de males herbes i constantment hi enganxen cartells i senyalització que no fa més que impedir la visualització de la peça patrimonial sencera.

Podeu veure el Ple en diferit, gràcies a Porreres Televisió, seguint el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=HrOlOtWX-7k