💡 Pel proper Ple ordinari (dilluns 25 de juliol) presentam una moció perquè l'Ajuntament s'adhereixi al projecte d'impuls de l'autoconsum energètic que té l'Institut Balear de l'Energia del Govern: a canvi d'espais cedits per l'Ajuntament, on s'hi instal·len plaques i instal·lacions generadores d'energia elèctrica, aquesta energia produïda es redistribueix entre les PIMES i particulars del poble.

🔌 Aquestes PIMES i particulars s'han d'haver acollit a una convocatòria pública que es convocaria a propòsit d'això (amb un sistema de priorització d'habitatges vulnerables socialment), i han d'estar dins un radi de 500 metres al voltant d'alguna d'aquestes instal·lacions generadores.

👥 És una forma de compartir consum a preu de cost, d'aprofitar els espais públics i al cap i a la fi, de mirar pel medi ambient i per l'eficiència energètica. Més de 40 municipis de les Illes Balears ja ho han fet o ho estan fent. Podeu veure algunes notícies relacionades amb aquests projectes aquí: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3828756

📍 A Porreres, proposam instal·lar aquests generadors d'energia a l'aparcament de n'Hereveta, al Pavelló, al CEIP Climent Serra Servera i a l'Auditori, entre d'altres. A més, servirien per abastir d'energia elèctrica els edificis municipals.

♻️ El futur és compartit, el futur ha de ser eficient i respectuós amb el medi ambient!

#PropostesEnPositiu

#PropostesPerPorreres

#MÉSperPorreres

#AutoconsumCompartit