El ple ordinari del passat dilluns 25 de novembre va destacar per la seva durada i per algunes polèmiques entre l’oposició i l’equip de govern. Des de MÉS per Porreres vàrem fer diferents propostes i preguntes: sobre les graveres i pedreres del municipi, la convocatòria de les beques de transport escolar, les rutes hidràuliques, la situació del polvorí i el seu futur, i finalment sobre la situació de les persones que netegen l’Escola Nova.

El tema que va aixecar més polseguera va ser quan el nostre grup, MÉS per Porreres, va posar en evidència l’equip de govern per la gestió de les beques de transport escolar i la relació d’aquestes amb la targeta ciutadana de l’EMT de Palma. Cal recordar que al ple de juliol la batlessa va donar a conèixer un esborrany de la convocatòria de les beques, que després s’ha publicat al BOIB de forma diferent a la pactada. Al juliol, la batlessa es va comprometre a informar-nos (mitjançant reunió de la comissió de beques de transport) abans d’especificar a la convocatòria la forma amb la qual s’inclouria la incompatibilitat entre les dues ajudes, però com sempre no ens varen dir res. Al document final, com a nou requisit per a obtenir la beca de transport escolar, hi ha el fet de NO poder gaudir de la targeta ciutadana si es vol ser beneficiari de la beca. Seguim pensant que cal distingir entre el que és una subvenció i el que és una targeta que ofereix un descompte (només en el cas que s’usi!), fruit d’un conveni amb l’EMT. Així com estan ara les coses, un estudiant porrerenc que estudiï a Felanitx pot tenir beca però no pot tenir una targeta ciutadana de descompte de l’EMT. No té cap sentit.

Pel que fa a les graveres, adjuntam a aquesta crònica la pregunta (Descarregar PDF) que vàrem entrar per registre, on demanam quines són les pedreres que compten amb un pla de restauració aprovat i adaptat a la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació minera, i quines són les pedreres que compten amb la llicència municipal per a poder dur a terme la seva activitat i que aquesta hagi estat actualitzada i adaptada als obligatoris plans de restauració. Creim que és important conèixer en quina situació es troba actualment aquest sector econòmic de Porreres i per això volem assegurar-nos que els plans de restauració segueixen el compliment que els pertoca. No vàrem rebre resposta per part de la batlessa, però ens va dir que de seguida en tenir la informació ens la faria arribar.

De l’apartat de preguntes, només ens falta per destacar les rutes hidràuliques pensam que s’ha fet una feina acceptable però vàrem dir que no ens ha agradat gens l’eliminació de la identificació dels pous mitjançant les rajoles, així com tampoc com s’ha fet el trespol al voltant dels pous, sense llavorar el terreny. La resposta del regidor d'urbanisme Jaume Martorell i de la batlessa va ser que han seguit criteris tècnics. Nosaltres consideram que hi ha qüestions on els criteris polítics sobrepassen els criteris tècnics i que no s’ha tengut en compte l'opinió de persones com Rafel Picornell "Vila" o Maria Barceló (entre d'altres), que són persones que tenen informació i coneixement sobre el patrimoni. Quan es tracta d’intervencions sobre el patrimoni, s’ha de saber què es fa.

Dels altres temes, es pot destacar l’aprovació per unanimitat de l’adhesió al servei de menjador de la Mancomunitat del Pla: mancomunar la resta dels serveis socials aniria en detriment dels usuaris de la vila, però pel que fa al servei de menjador el benefici de mancomunar-los és clar. Tot i això, vàrem demanar a l’equip de govern que estaria bé disposar d’un informe amb dades concretes per comparar la situació dels nostres serveis socials en el cas que es mancomunessin tots.

Es varen aprovar, també amb els vots favorables de MÉS, dues propostes arribades des del Parlament de les Illes Balears sobre els patis escolars inclusius i sobre l’adhesió a la xarxa de ciutats amigues de la infància. Els nostres arguments varen ser els següents: el pati de l’escola és i ha de ser un espai educatiu i el principal espai de joc i moviment que tenen els infants durant la jornada escolar, però també és el seu petit espai de socialització on s’hi desenvolupen bona part de les interaccions entre iguals, i el descobriment de la seva autonomia. Per això, és important tenir en compte l’estructura, el disseny i els elements del pati per afavorir el joc i els aprenentatges, i molt important, incorporar una mirada amb perspectiva de gènere oferint les mateixes oportunitats de joc, exploració i seguretat a totes les nines i nins. Pel que fa a la xarxa de ciutats amigues de la infància (qualsevol ciutat, poble, comunitat o sistema de govern local compromès amb el compliment dels drets de les nines, els nins i els adolescents d'acord amb la Convenció sobre els Drets de L’infant) vàrem recordar que nosaltres sempre hem treballat perquè això sigui així. De fet, al nostre programa electoral ja dúiem la proposta de l’adhesió de Porreres a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (per obrir l’educació més enllà de l’escola i de les famílies i perquè també hi tenguin una importància especial les entitats, associacions, grups informals i tots els ciutadans i ciutadanes com a agents educadors) i també vàrem presentar la moció, aprovada la legislatura passada en aquest ple, dels camins escolars segurs, per posar un exemple.

Pel que fa a les diferents mocions que es varen presentar, no ens estendrem: vàrem abstenir-nos davant les mocions presentades pel PI i PP sobre la reformulació que plantegen de l’impost de turisme sostenible ja que no estàvem d’acord en part dels arguments i dels acords que proposaven, i sobretot perquè obviaven que el municipi de Porreres s’ha beneficiat en més de 4’5 milions d’euros entre 2016 i 2018 (la bassa de rec i l’ampliació de la depuradora) de projectes finançats per aquesta via, demostrant d’aquesta manera que no és únicament pels propis projectes que presenta l’ajuntament (que el 2019 no n’ha presentat cap) que arriben doblers de l’ITS al poble.

Finalment, cal destacar que vàrem presentar una moció (Descarregar PDF) en defensa de les llibertats i la democràcia i perquè l’Ajuntament es posicionés en contra de la sentència del Tribunal Suprem sobre els presos polítics catalans. Els únics vots favorables foren els 3 de MÉS, mentre que PI i PSOE es varen abstenir i el PP hi va votar en contra. Crèiem important mostrar des del nostre municipi la preocupació que vivim davant els retrocessos democràtics que patim des de fa uns anys, els atacs a l’autogovern i l’odi que desprenen formacions com VOX (acusació particular durant el judici contra els presos) que a Porreres varen rebre gairebé 400 sufragis a les darreres eleccions generals i que ja ha demostrat la seva intolerància amb la polèmica per la camiseta feminista de l’IES Porreres.