Al ple de dilluns dia 25 de gener, els regidors de MÉS per Porreres vàrem presentar tres mocions, que varen sortir aprovades. A l’espera que l’equip de govern ens presenti els pressuposts de 2021, vàrem fer preguntes sobre les inversions que consideram necessàries pel poble, entre molts altres temes.

Podeu veure el vídeo del Ple, enregistrat per Porreres Televisió: https://youtu.be/B6spbSC8Gy8

En primer lloc, el Ple va aprovar el conveni amb l’Associació de Comerciants de Porreres per poder fer el pagament de 5.000 euros de la campanya de Nadal, que tot i que ha anat molt bé consideram que s’hi hagués pogut destinar una partida més generosa. Ja dins l’apartat de mocions, es va discutir la que vàrem presentar nosaltres per veu de Maria Rosa Juan amb la intenció que l’Ajuntament s’adhereixi a la commemoració dels 500 anys de la Germania de Mallorca. I és que el 2021 es compliran cinc-cents anys de l’inici d’aquest episodi, un dels més rellevants en la història de Mallorca. Entre els principals objectius dels alçats trobem posar fre a la corrupció de les oligarquies ciutadanes d’aquells temps; una redistribució justa dels imposts i gaudir de llibertats polítiques i socials per als estaments més humils de la societat illenca. A més a més, la revolta contra l’espoli fiscal, tenia importants continguts socials. Consideram que, malgrat les diferències d’època i de mentalitat, a dia d’avui és d’estricta justícia rememorar la Germania, no solament pel coratge que tengueren els nostres avantpassats en enfrontar-se a una administració pública corrupta i combatre una societat injusta i opressora, sinó perquè els valors que empararen aquesta lluita són ben vigents: democratitzar les estructures governamentals per tal que tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats. Per conèixer millor aquells fets històrics, podeu llegir les actes de les V Jornades d'Estudis Locals de Porreres, on el nostre regidor Tià Lliteres hi va escriure una comunicació, o bé visitar aquesta web: https://germanies500.cat/ca

Així, tots els partits menys el PP varen votar a favor d’adherir-nos al manifest de commemoració, a fer-ne una lectura pública, a promoure la divulgació d’aquells fets i a estudiar dedicar un carrer o plaça «de la Germania de Mallorca», dels agermanats porrerencs o de les dones sermonadores i pregonadores que varen tenir un paper fonamental durant la revolta. No obstant, ja des dels anys 70 alguns historiadors o investigadors locals han considerat adient dedicar un carrer a aquests esdeveniments. Sens dubte seria un nom molt més adient que no «Cristòfol Colom» o «Jaume Balmes», per exemple.

Tot seguit, Tià Lliteres va defensar la moció presentada per MÉS sobre la necessitat de bonificar l’IBI i l’ICIO per aquelles instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que s’instal·lin a Porreres. La moció també defensava que l’Ajuntament s’ha de comprometre que tots els seus edificis utilitzaran aquest sistema d’autoconsum abans del 2030. El text aprovat (amb l’abstenció del PP) havia rebut transaccions de l’equip de govern per ajustar els percentatges a les possibles ajudes supramunicipals que puguin rebre aquestes instal·lacions, i per augmentar la bonificació de l’ICIO del 90 al 95%, que és el màxim legalment bonificable. Es varen acceptar aquestes esmenes i algunes més, i així tant el PI com el PSOE hi varen votar a favor, la qual cosa ens fa contents perquè creim que és necessari caminar cap als mateixos objectius en matèria mediambiental i d’autoconsum energètic.

El PP va presentar una moció per la devolució de part de les taxes de recollida, transferència i tractament de residus sòlids urbans. MÉS per Porreres està d’acord a sol·licitar els canvis legislatius que puguin permetre autoritzar l’aplicació d’una reducció en les quotes de la taxa de fems als negocis afectats pel tancament, ja que avui en dia no es pot fer per qüestions legals. Per això hi vàrem votar a favor, com també de la moció que el PI va presentar per defensar la vacunació inmediata de les treballadores familiars municipals. La consideració que vàrem fer és que la lògica ens diu que s’hauria d’haver vacunat aquest col·lectiu professional al mateix temps que el personal de les residències.

Vàrem poder confirmar que es durà a terme el canvi de titularitat amb el Consell de Mallorca d’alguns carrers de la vila: es cedirà al Consell el tram de ronda nou ja realitzat i també la ronda estació; i el Consell cedirà a l’Ajuntament el carrer de la Santa Creu, avinguda del Bisbe Campins, carrer d'en Sala i carrer Major. En aquest sentit, trobam que seria positiu que es convoqui la comissió de circulació per parlar de tots aquests temes i de molts altres que són necessaris concretar. Esperem que aquesta vegada l’Ajuntament ens faci cas i ens convoqui abans de dur a terme els canvis, ja que la darrera vegada que es va intentar fer a la inversa no va sortir bé (a causa de les queixes veïnals es varen anul·lar els canvis de la circulació del barri del Pont, del carrer Nou, pas del Frare, carrer Tort, etc.).

La darrera moció que es va discutir va ser la que vàrem presentar des de MÉS per rebutjar el nou sistema tarifari dels autobusos dels Transports Illes Balears (TIB). Amb la moció, que va ser aprovada amb vots a favor de PI, PP i MÉS, l’Ajuntament exigirà a la Conselleria una revisió dels preus i les tarifes. La polèmica va arribar quan el regidor del PSOE Miquel Àngel Veny va acusar a MÉS per Porreres d’oportunistes i de presentar la moció per quedar bé. Però tant Maria Rosa Juan com Tià Lliteres varen defensar que a l’agrupació de MÉS per Porreres tenim criteri propi i quan consideram que una cosa no beneficia als porrerencs i porrerenques, ho deim, faci el que faci MÉS per Mallorca, que malgrat estigui al govern també s’oposa a aquests nous preus. Consideram que més enllà de les sigles allò que importa són les polítiques i mesures que es prenen.

Finalment, al torn de precs i preguntes i per veu del nostre regidor Tomeu Garí, vàrem demanar sobre l’estat d’execució o previsió de diverses inversions important per Porreres:

- Sobre el tram de ronda que falta fer, s’està pendent que el Consell de Mallorca acabi d’aprovar la modificació que vàrem aprovar al Ple de juny del 2020. Vàrem insistir en la importància de restaurar el Molí d’aigua del Pont per incloure l’indret dins una zona verda i un petit parc que es situaria a l’entrada del poble venint de Vilafranca, com ja vàrem demanar fa mig any (https://www.mesperporreres.cat/blog/mes-per-porreres-vota-a-favor-de-la-modificacio-urbanistica-que-permetra-acabar-la-ronda-de-porreres-i-demana-restaurar-el-moli-daigua-del-pont/). Aquests darrers dies la brigada ha fet feina per netejar el molí d’aigua, element etnològic únic a Porreres. Estam molt contents que la nostra reivindicació s’hagi atès, tot i que això no s’esmenti a les notes de premsa de l’Ajuntament.

- Pel que fa al Parc Verd, sembla que les obres ja han acabat. Creim que amb aquesta reforma s’ha perdut espai de maniobra i accessibilitat, però sembla que la normativa impedia fer altra cosa. De totes formes, consideram que el resultat no ha estat gaire afortunat.

- Quant a les ajudes que el Govern i el Consell han posat en marxa per reactivar l’economia, a Porreres ens pertocarien 400.000 euros, dels quals el consistori n’hauria de posar ⅓ part. Vàrem considerar que era una gran oportunitat per començar a rehabilitar el Quarter Vell (edifici de correus) per fer un vertader “casal del poble”, projecte que ja hem reivindicat diverses vegades. Però l’equip de govern prefereix invertir-ho a la Ronda Alcassor, on s’han de renovar els conductes d’aigües i l’asfaltat. És cert que aquesta és una obra prioritària, però consideram que s’hauria de fer un esforç pressupostari per treure-ho d’altres partides, i amb l’ajuda del Consell (que també invertirà per renovar aquesta ronda) executar l’obra i deixar una part d’aquests 400.000 euros per iniciar la sempre postposada reforma del Quarter Vell.

- L’ampliació de l’IES Porreres també està pendent que el Consell de Mallorca aprovi la modificació urbanística que es va aprovar a principis de juny de 2020. Tot i això, varen ser molts pocs els detalls que se’ns va donar sobre l’adquisició dels solars, amb la qual ja es podria començar a redactar el projecte. Estarem atents perquè al pressupost 2021 es prevegi una partida per comprar-los.

- Sembla que la caldera que ha de mester el camp d’esports de Ses Forques, també tardarà a arribar. No s’ha executat la partida que tenia de 20.000 euros pel 2020.

- També vàrem insistir en la importància d’acollir-se a les ajudes de la Direcció General d’Energia, que insta els ajuntaments a posar plaques solars a tots els aparcaments de més de 1.000 m² (Plaça de Toros, n’Hereveta…).

- Ja dins l’apartat de Cultura, vàrem criticar la demora en la publicació de les actes de les darreres Jornades d’Estudis Locals realitzades, i també en la convocatòria de les d’enguany. Faria bé el regidor de cultura d'atendre aquest tema, així com també convocar la comissió del Museu i Fons Artístic (que no ha convocat des de la legislatura passada), a iniciar la digitalització de l’arxiu municipal, o invertir algun euro en normalització lingüística (duim més de 5 anys sense un sol euro invertit). Però pel que va demostrar al darrer Ple, se’l va veure més preocupat per criticar el fet que els regidors de MÉS no varen assistir a alguns actes organitzats des de Cultura l'any 2015. Ja està clar, que cadascú té les seves prioritats!

- També vàrem recordar la importància de poder dur a terme definitivament l’homenatge a Climent Serra Servera «Banyat», mestre d’obres i regidor porrerenc assassinat el 1936 a causa de les seves idees progressistes. La intenció és posar una placa a l’Escola Nova en homenatge a la seva persona, ja que va ser clau per poder començar a construir una escola pública que tanmateix fins el 1976 no va ser una realitat.

- Per acabar, sembla que la gestió per part d’Algalia de la piscina municipal i les instal·lacions esportives acabarà aquest 2021 mitjançant una rescissió de contracte, i no el 2022, quan estava prevista. Els motius no els acabam de conèixer, tot i que sembla que l’empresa no obté els beneficis que espera d’aquesta gestió, a causa de les pèrdues ocasionades per la pandèmia. Serà molt complicat que alguna empresa es vulgui presentar a un nou concurs públic per gestionar aquestes instal·lacions, ja que en el context actual és difícil poder-ne treure rendibilitat. Potser s’hauria d’haver pensat millor, fa més de 15 anys, el fet de voler tenir unes infraestructures d’aquestes dimensions, que per a un ajuntament com el nostre són impossibles de mantenir amb fons propis. I és que com sempre deim, la qüestió no és «tenir més», sinó tenir allò que podem gestionar. I la gestió de les infraestructures i espais públics al nostre municipi deixen molt a desitjar.

[PDF] Moció Germania

[PDF] Moció plaques fotovoltaiques

[PDF] Sistema tarifari TIB