Una bona notícia per acabar l'any! La pressió de MÉS per Porreres ha contribuit a forçar unes negociacions entre Ajuntament i Govern que han arribat a bon port: Porreres mantindrà línia directa d'autobus amb Vilafranca i l'Hospital de Manacor a partir de gener del 2021!

Els darrers mesos hem tengut com a objectiu aconseguir que el Govern rectificàs i no fes desaparèixer la línia d’autobusos que connecta Porreres amb l’Hospital de Manacor i Vilafranca. Vàrem fer un comunicat el setembre per denunciar aquest tema i vàrem escriure una carta al director general de Transports en la qual reclamàvem el manteniment d’aquesta línia, horaris flexibles i preus assequibles. No hem rebut resposta per part seva, però la pressió va tenir efecte perquè la batlessa es va reunir amb el director general, que es va comprometre a establir dues o tres freqüències diàries per arribar de Porreres a l’Hospital de Manacor passant per Vilafranca.

Finalment, presentàrem una moció en què demanàvem precisament el mateix que ja s’ha explicat, a la qual inexplicablement el PI i el PSOE votaren en contra amb l’argument “que la feina ja s’havia fet”, sense proposar cap canvi en el redactat de la moció per a adequar-la a un text en el que tothom hi estàs d'acord (des de MÉS no hi haguéssim posat cap emperò). Però no ha estat fins a finals d’any que el Govern, a través de TIB, ha confirmat que hi haurà quatre freqüències de dilluns a divendres entre Porreres i l’Hospital de Manacor, passant per Vilafranca. Ens alegra saber que s’ha escoltat la nostra veu, que també era la de bona part de la ciutadania, així com de la resta de partits polítics. Una victòria que ens demostra que per demanar allò que beneficia Porreres s'han de deixar de banda protagonismes i gelosies.

Així queden les línies d'autobusos a Porreres a partir de 2021:
- Porreres-Manacor: https://www.tib.org/documents/30683/574874/L415N%2C des de 2021.01.01.pdf
- Porreres-Felanitx: https://www.tib.org/documents/30683/574886/L511N%2C des de 2021.01.01.pdf
- Porreres-Llucmajor-Palma: https://www.tib.org/documents/30683/574886/L502N%2C des de 2021.01.01.pdf
- Porreres-Algaida-Palma: https://www.tib.org/documents/30683/0/L403N%2C des de 2021.01.01 (2).pdf/42b6f769-de08-6117-90e9-6a57e05a0b3d

En la nostra opinió, les freqüències i horaris de les dues línies que ofereixen la possibilitat d'arribar a Palma s'haurien de millorar ja que es solapen entre elles, i segurament no seran útils per a persones estudiants o treballadores que acaben a les 14 h. o les 15h. Els horaris de la línia de Manacor no acaben d'anar bé per a alguns col·lectius que estudien d'horabaixa a Manacor, i en aquest sentit amb alguna petita modificació podria ser suficient. Tot i això, volem esperar a veure com funciona i com respon la gent a les noves freqüencies. Si no s'ajusten a les necessitats de la ciutadania, seguirem demanant canvis per a millorar el servei.

Salut i molts d'anys!