El passat dia 12 de desembre es va celebrar el darrer ple ordinari d’enguany. Fou una convocatòria sense moltstemes a tractar. Un dels punts més importants va ser la moció que va presentar MÉS per Porreres per instar l’Ajuntament a crear una plaça d’oficial de Policia per deixar d’incomplir la normativa, proposta que va incomodar a la batlessa i a l’equip de govern.

El primer punt fou l’aprovació del conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Porreres per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil. Aquest conveni que es signarà entre el Govern Balear i Ajuntament per establir la gratuïtat del servei de tercer educació infantil té una durada de quatre anys i es pot prorrogar 4 anys més. Amb aquest acord el Govern finançarà amb 360.000 euros (90.000 cada any) l’educació infantil que s’imparteix a l’escola sa Sitra que es qui té la concessió, sempre que anualment compleixi amb la normativa establerta. El conveni fou aprovat per unanimitat, així i tot, el nostre regidor Tià Lliteres va insistir en la necessitat de seguir fent feina des del Govern perquè la gratuïtat del servei educatiu arribi a totes les edats escolars, i a estar preparats i a invertir allò necessari si aquesta gratuïtat comporta un augment de la demanda del servei d’escoleta.

En segon lloc, es va aprovar una modificació pressupostària, com es sol fer abans d’acabar cada any per quadrar les partides. L’equip de govern va donar informació sobre diferents partides que no s’han executat al llarg d’aquest any, com per exemple, les obres de millora de les dependències del Polvorí (a la qual ens vàrem oposar en el seu moment, a causa de la falta de projecte d’aquestes inversions), entre d’altres. Aquestes quantitats no executades s’han destinat a altres temes, com la restauració el Talaiot de Baulenes, Porreres Ràdio (el mal temps ha tornat fer mal a l’emissora, per tant, seria convenient un possible canvi d'ubicació), actes a l’Auditori Municipal, així com per cobrir l’increment de preus a les obres del nou paviment del pavelló Joan Llaneras i la gespa del camp de futbol.

El punt central del ple va ser la moció que vàrem presentar sobre la necessitat de dotar el cos de policia municipal de l’Ajuntament de Porreres amb una plaça d’oficial de policia. Tal com va argumentar el nostre regidor i candidat, Tià Lliteres, aquesta plaça es pot cobrir tant per promoció interna pels policies que actualment hi ha en plantilla, com de convocatòria oberta (tant d’una manera com d’una altra, les persones aspirants haurien de tenir un curs de formació d’oficial fet). A més, va afegir que som l’únic municipi de Mallorca amb cos de policia que no tenim aquesta plaça. Per tant, instàrem els membres de l’equip de Govern (PI-PSOE) i al Partit Popular (PP) que votassin a favor de la proposta que té l’objectiu de complir amb la normativa vigent (tot cos de policia ha de comptar amb almenys 1 oficial, i el cap de la policia ha de ser com a mínim, oficial), a més de donar estabilitat al cos de policia creat el 2019 i millorar la seguretat de Porreres.

A banda d’aquesta petició, un altre punt de la moció demanava la necessitat de seguir exigint la creació d’un sistema a les Illes Balears que garanteixi la igualtat d’oportunitats de tots els municipis de la comunitat autònoma a l’hora de dotar les places corresponents i decontractar agents de policia local, mitjançant l’establiment de retribucions salarials comunes per tot el personal de policia local a les Illes Balears.

Després d’un debat força mogut, tots els punts de la moció varen ser a votats a favor pels regidors de MÉS i del PP, mentre que l’equip de govern (PI i PSOE) únicament votaren a favor de la creació de plaça d’oficial de policia, i condicionat al fet d’eliminar la frase “per complir la normativa” que fos substituïda per “quan es compleix la normativa”.  A la resta de punts de la moció hi varen votar en contra, i això que eren qüestions amb les que hi ha unanimitat i que des de MÉS, havíem tengut la sensibilitat d’escriure els punts d’acord fent referència a la pròpia feina feta per l’equip de govern.

El debat va anar més enllà de la votació. El nostre regidor Tià Lliteres, davant les paraules pujades de to de la batlessa, va manifestar que les mocions que presenta el grup de MÉS sempre són amb ànim constructiu, propostes que seguirem fent per millorar els serveis municipals del nostre poble, i no amb intencions electoralistes i difamatòries, com va suggerir la batlessa. No hem vengut a fer política per fer renou ni  per encalçar ningú, feim la nostra feina el millor que sabem pel bé de la vila.

En aquest sentit, davant les afirmacions de la batlessa que ens acusà de mentir en la redacció de la nostra moció, vàrem fer una sèrie de comprovacions legals per assegurar-nos que les nostres propostes estaven ben argumentades i fonamentades, com així havíem fet abans de presentar-la. I, efectivament, podem desmentir els arguments de l’equip de govern: no fa falta tenir cap conveni entre ajuntament i policia per crear la plaça d’oficial; hi ha alternatives per contractar policies més enllà de la «massa salarial» marcada per la llei; no és necessari tenir un reglament intern de policia local per poder crear una plaça d’oficial (tot i que si que s’ha de tenir un reglament, com bé vàrem demanar nosaltres mateixos). Sense voler entrar en polèmica, hem volgut fer aquests aclariments ja que consideram injust que se’ns acusi de voler enganar a la gent.

A l’aparat de precs i preguntes, vàrem demanar quan es té previst que s’acabin les obres del carrer Cerdà, i el regidor Jaume Martorell va informar que està previst que finalitzin la segona quinzena de gener. També vàrem demanar sobre la necessitat de posar més zones de pas pels vianants. Ens contestaren que sinó n’hi ha més, és per mor de les mesures de seguretat. Una altra pregunta que es va plantejar va ser quan començaran les obres de la ronda Alcassor. Ens informaren que s’iniciarien ple mes de març.

Seguidament exposàrem una sèrie de preguntes relacionades amb la situació dels funcionaris de l’Ajuntament de Porreres. Com ja sabeu, des de MÉS ens preocupa molt aquest tema. Les primeres qüestions que demanàrem fou com es troba el procés d’estabilització del personal de l’Ajuntament, i quan es té previst que surti la convocatòria. Ens informaren que la convocatòria ha de sortir abans de 31 de desembre, cosa que ja sabíem perquè així ho marca la llei, però no ens varen saber concretar res més. També demanàrem quan es posarà en marxa una RLT (relació de llocs de treball) i es negociarà un conveni i/o acord amb el personal de l’Ajuntament. Pel que respecta a la RLT ens varen dir que està a punt de contractar-se una empresa perquè ho faci, tot i que això ens ho han dit des de 2019. Del conveni del personal de l’Ajuntament, se’ns va dir que es va constituir una comissió negociadora entre sindicats i ajuntament. Per enèsima vegada, demanàrem quan tenen previst licitar els serveis tècnics d’urbanisme. Jaume Martorell va dir que l’equip de govern valora la possibilitat de convocar una plaça fixa d’arquitecte municipal. Estam contents que, finalment, es faci cas a la recomanació que fa més d’un any vàrem fer.

Les darreres qüestions que exposàrem foren demanar, una altra vegada, la convocatòria de la comissió de nomenclàtor atès que durant aquest any no s’ha reunit cap vegada. No vàrem rebre cap resposta. Finament, demanàrem pel seguiment que s’ha fet per part de l’Ajuntament d’un avís que es va enviar als propietaris d’edificis que tenien damunt la via pública pasteres o altres elements. Ens contestaren afirmativament i poc més, fet que ens fa pensar que no hi ha hagut tal seguiment.