Dels 36 municipis de Mallorca que compten amb un cos de policia, únicament Porreres no té cap plaça en la categoria d’oficial.

MÉS per Porreres ha registrat una moció perquè l’Ajuntament creï una plaça d’Oficial de policia local al municipi. Actualment, cap dels agents en plantilla al consistori ocupa la categoria laboral d’oficial, la qual cosa contradiu la recomanació de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, la Llei de coordinació de policies locals de les Illes i el Reglament marc de coordinació. Aquesta plaça es pot cobrir mitjançant promoció -interna o externa- o oposició.

També, la formació insta l’equip de govern a seguir intentant cobrir les places actualment no ocupades de policia local, així com les places que tenen els seus efectius de baixa laboral. Si bé l’annex de personal del pressupost per al 2022 contempla 7 agents de policia, ara mateix només hi ha 4 policies en actiu per diversos motius.

Segons el portaveu de MÉS per Porreres, Tià Lliteres, “és necessari apostar per la seguretat pública no només per prevenir la delinqüència, sinó sobretot per afavorir la convivència i el servei públic que ha d’oferir la policia local en benefici de la ciutadania. L’Ajuntament ha de complir les normatives i fer un esforç pressupostari per tenir més agents”.

Porreres compta amb un cos de Policia Local des del 2019, i la seva creació va ser possible perquè el municipi havia superat els 5.000 habitants i comptava amb el mínim d'efectius de policia per poder-se constituir com a tal. A la memòria que s’hi adjuntà, es reflectia un programa d’implantació que proposava la creació d’una plaça d’Oficial de policia, reconvertint una plaça vacant per jubilació, la qual cosa suposava no augmentar el cost de personal.