D’ençà el 2019, quan se signà el conveni del centre de dia entre l’Ajuntament i el Govern, MÉS per Porreres s’ha preocupat en diverses ocasions pel futur d’aquest important equipament per a les persones grans dependents del nostre poble.

Durant molts plens, els regidors de MÉS ens vàrem interessar per les obres, i per quin seria el model de gestió del centre de dia escollit per l’Ajuntament. Fins i tot, a finals de 2021 vàrem organitzar una taula rodona (https://mesperporreres.cat/blog/el-centre-de-dia-tendra-30-places-per-persones-dependents-de-porreres/) on es va parlar de si un centre de dia amb trenta places seria o no suficient per cobrir les necessitats dels dependents porrerencs, així com també del model de gestió.

Aquests darrers dies ens han arribat diverses consultes sobre la distribució de places del centre de dia. El tema és complex, però hem d'entendre que el centre de dia té places concertades a l’àmbit insular (Xarxa d’Atenció a la Dependència del Consell), com passa amb les residències, i per això també hi podria venir gent dels pobles del voltant. Tot i això, segons Gori Molina (ex-director general de Dependència), les trenta places que hi haurà a Porreres bastarien per la demanda del nostre poble. S’ha de tenir en compte que en els barems que s’usen per adjudicar una plaça de centre de dia es té molt present la proximitat del domicili de la persona dependent. Les cinc places que tendrà l'Ajuntament per casos d’urgència funcionen «a part», gestionades directament pels serveis socials municipals, i no significa que només hi hagi cinc places per als porrerencs en tot el centre de dia, sinó que són cinc places que es gestionen per a usuaris locals dels serveis socials. Per exemple, en el cas que una persona gran de Porreres hagi d’estar tota sola durant uns dies perquè els seus cuidadors/familiars són de viatge, podria usar una d’aquestes cinc places si així ho consideren els serveis socials municipals.

Tornant al tema, com tothom sap, les obres es varen endarrerir, com desgraciadament sol ser costum. I, amb les eleccions per enmig, la qüestió va quedar un poc paralitzada. Tot i això, la Conselleria dirigida encara per Fina Santiago va sol·licitar el 15 de maig de 2023 la llicència de primera ocupació a l’Ajuntament, el qual no la va concedir fins al 13 de juliol, dos mesos després (segons l’acta corresponent de la Junta de Govern Local). A més, fins a la segona quinzena de setembre, el Govern no va moblar el centre de dia, fet que encara ho ha retardat tot un poc més. Ara, se suposa que aviat el Govern lliurarà les claus i que el Consell (IMAS) acreditarà l’ús sociosanitari de l’equipament, que són les dues passes que falten per poder treure a concurs la gestió del centre. Per tant, la pilota és a la teulada dels socis de govern de la batlessa: el PP, que governa tant al Govern com al Consell.

Ara bé, des de fa més d’un any, hem anat demanant a cada ple de l’Ajuntament si l’equip de govern (tant l’anterior PI-PSOE com l’actual PI-PP) ja sabia quin model de gestió volia pel centre de dia. Nosaltres sempre hem dit que s’hauria d’apostar per una gestió directa (https://mesperporreres.cat/blog/mes-per-porreres-demanara-que-lajuntament-assumeixi-la-gestio-directa-del-centre-de-dia/), però quan la batlessa Xisca Mora ens va respondre que apostaven per treure a concurs públic la gestió i que les empreses o entitats interessades es poguessin presentar per gestionar-lo, vàrem demanar els plecs que haurien de regir aquesta gestió. El febrer de 2022 va ser la primera vegada que ho vàrem demanar, i a dia d’avui (2 de novembre de 2023) encara és l’hora que ens ensenyin els documents. De fet, el passat 24 d’octubre ens varen respondre «estem a l’espera de rebre documentació tècnica annexa per poder finalitzar els plecs administratius». De veres que durant més d’un any no havien tengut temps de redactar els plecs, i explicar al poble quin model de gestió hi hauria i quins serveis inclourà aquest centre de dia? Com pot ser que encara ens haguem de demanar com serà el servei de menjador, si hi haurà servei de transport dels usuaris, o si el centre de dia obrirà els caps de setmana i en quines condicions?

Des del nostre grup, pensam que aquest hauria de ser un tema prioritari per a totes les institucions de govern i que la qüestió era prou rellevant com perquè almenys es poguessin debatre les diferents propostes que hi podria haver damunt la taula. Ara, però, urgeix acabar els tràmits administratius i burocràtics, i treure la licitació al més aviat possible. Això sí, amb uns plecs ben fets i emmirallats en aquells centres de dia que funcionen bé i que posen al davant el benestar de les persones grans. Ho seguirem exigint com hem fet fins ara.