Aquest dimecres dia 3 de novembre començaran les tasques relacionades amb les obres del futur centre de dia de Porreres. Aquestes obres es realitzaran a la planta baixa de l'edifici de l'antiga residència de les monges franciscanes i les monges de la Caritat, i tenen una previsió d'un any.
Això serà possible gràcies a un conveni signat el 2019 entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Afers Socials (MÉS per Mallorca) per a l'habilitació d'un centre de dia en aquest edifici històric del carrer Sala. Una llarga reivindicació de tots els partits de Porreres que gràcies a la consellera de MÉS per Mallorca Fina Santiago, a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i a l'Ajuntament de Porreres, serà una realitat.

Les obres costaran uns 600.000€ i seran finançades en un 25% per part de l'Ajuntament, un 50% per part de la Conselleria i un 25% per part del Consell de Mallorca. L'empresa adjudicatària del concurs públic és Sort d’Enfora, S.L, que disposa de 12 mesos per executar l'obra. El centre de dia tendrà unes 30 places i la Conselleria d'Afers Socials finançarà el concert de les places destinades a l’atenció a la dependència.

Comptarà amb una sala polivalent, una sala de descans i la cuina, que estaran directament connectats amb l’espai exterior del pati, on hi haurà una pèrgola exterior com a espai de transició i estància dels usuaris. L’espai de recepció i benvinguda connectarà l’accés a l’edifici i al nucli vertical de comunicació i mantendrà l’accés a la capella existent i oferirà espai suficient per intercanviar material i informació amb els usuaris i familiars.

És amb aquestes polítiques que es demostra tenir un govern al costat de les necessitats de la ciutadania. Els serveis socials enforteixen la comunitat, milloren la vida de la gent, i donen feina a molts professionals.
Seguirem lluitant perquè Porreres pugui tenir el més aviat possible una residència pública per les nostres persones majors, i que aquesta tengui una ubicació adequada dins el poble.