El Ple de l’Ajuntament va votar a favor (PI-MÉS-PSOE) de l’adhesió de l’Ajuntament a aquest organisme del Consell de Mallorca. La moció presentada per MÉS per Porreres compromet a la signatura d’un conveni amb l’Agència per cedir les competències en disciplina urbanística en sòl rústic.

Després que a la passada legislatura ho proposàssim sense èxit, des de MÉS volíem presentar aquesta moció perquè creim necessari delegar les competències en disciplina urbanística al Consell de Mallorca, per diversos motius. Perquè està demostrada l’eficàcia de l’Agència de Defensa del Territori en les seves actuacions amb motiu de protegir el territori d’actuacions il·legals, que danyen el nostre poble i incompleixen la legalitat en matèria urbanística. Perquè ja hi ha 28 municipis adherits dels 53 que té Mallorca. I també perquè així s’estalvien tràmits i tasques al personal de l’Ajuntament, moltes vegades insuficients per poder exercir tot allò que els correspon. Finalment, però no menys important, perquè és una eina potent per lluitar contra el clientelisme dins l’àmbit urbanístic.

A la modificació de crèdit per eixugar deute hi vàrem votar a favor perquè significa una passa important pel municipi que esperem serveixi per sanejar els comptes municipals: contribuir a eixugar un deute que el mateix ajuntament d’equips de govern anteriors (del mateix partit) havia creat. És cert que Porreres no ha tengut un deute acumulat dels nivells d’altres municipis, però si que es pot dir que l’hem arrossegat temps suficient com per entendre que s’ha de gestionar amb molta prudència els recursos públics. Donam l’enhorabona a l’equip de govern per eixugar el deute i seguirem treballant per vigilar que es faci un bon ús dels doblers dels contribuents.

Els nostres regidors també varen aconseguir consensuar dues propostes de canvi al reglament de la nova Comissió de Nomenclàtor (comissió que ha de servir per estudiar canvis en els noms de carrers, equipaments públics, etc.): finalment, a part dels representats dels partits (que poden delegar en altres persones) hi haurà dues persones especialistes (en filologia catalana o història, i si pot ser en toponímia) amb veu i vot; i a més es reunirà almanco dues vegades cada any. Tanmateix, això no serà cap garantia perquè es convoqui, ja que hi ha comissions que aquesta legislatura encara no s’han reunit, com la del Museu i Fons Artístic.

L’Escola de Música ha vist finalitzat el contracte de gestió per part de la Cooperativa Arts i Sons. Per això, l’Ajuntament tornarà a treure a concurs públic la seva gestió. Vàrem llegir les condicions que posa l’equip de govern i ho vàrem considerar correcte, a grans trets, tot i que en un primer moment desconfiàvem que la baixada de preu de les taxes repercutís en baixar la qualitat, però el preu que cobrarien els docents sembla que pujarà. Vàrem recordar que el Patronat de l’Escola de Música ja no existeix, tot i que surt referenciat als plecs, i varen dir que ho canviarien.

Sobre la proposta d’una nova bandera per Porreres, vàrem comentar que l’informe que acompanya la proposta és fonamentat des del punt de vista històric i tècnic i que per tant el seu contingut s’adiu al que es requereix per poder implantar un nou símbol. Tot i això, vàrem dir que els símbols que no neixen d’arrel popular sovint es troben amb dificultats per a ser assumits per la gent. Finalment vàrem fer una reflexió sobre l’autoria d’aquest informe: vist que l’autor és un militant de les joventuts del PI i que no s’ha valorat cap altra opció per fer l’informe havent-hi a Porreres moltes persones capacitades per poder-lo fer, vàrem dir que els investigadors locals es mereixien, almanco, tenir l’oportunitat de plantejar els seus coneixements per poder gaudir d’aquesta tipologia d’encàrrecs, i no només a les jornades d’estudis locals, que es fan sense cobrar i on els porrerencs sempre responen.

Sempre hem reivindicat que l’Ajuntament ha de tenir un model diferent d’escola d’estiu: o bé licitar-ho, o bé de gestió directa. La batlessa va comentar que la seva intenció era «treure l’escola d’estiu a licitació enguany», però vàrem demanar de quina partida pressupostària feien comptes treure els doblers, ja que no hi havia cap partida per a fer-ho: tant és així que no va ser fins fa unes setmanes (16/06/20) que es va crear ex novo una partida pressupostària amb el concepte «escola d’estiu» per fer-hi caber els més de 8.000€ del contracte de l’escola d’estiu que s’ha fet enguany, a dit i sense demanar pressupost a altres empreses. Tot i això, ens varen negar la raó i la batlessa reiterà que sí que existia la partida. Tanmateix, el pressupost és públic i es pot comprovar per part de tothom. Ni la batlessa, ni el regidor de joventut ni la regidora d’educació varen saber on s’ubicava aquesta suposada partida «ja existent».

Ja a l’apartat de precs i preguntes vàrem realitzar una queixa pública per la falta de compromís de l’equip de govern amb la comissió de reactivació econòmica. Nosaltres vàrem estendre la mà per col·laborar i proposar idees amb la bona voluntat i la pretensió que l’equip de govern les pogués tenir en compte, però es veu que no ha interessat l’opinió dels partits de l’oposició que no podem oblidar que representen a la meitat dels votants del poble.

També vàrem voler demanar si, com havíem proposat, s’havia convocat el Consell Escolar Municipal per tractar el tema dels espais que necessitaran els centres educatius per afrontar el curs vinent, ja que consideram que és molt important fer-ho per donar suport i ajudar en el que es pugui als centres. La batlessa va evitar assumir responsabilitats i va apuntar a la Conselleria d’Educació, i va dir que «havien parlat amb les directives dels centres». Tanmateix, també nosaltres hem tengut converses amb aquestes i seguim pensant que la situació requereix d’una convocatòria extraordinària del Consell Escolar per trobar solucions a la situació del curs que vé.

Ens varen dir que el conveni amb l’EMT per obtenir el descompte per a porrerencs en utilitzar el transport públic a Palma, està només pendent de passar pel Ple de l’Ajuntament de ciutat.

Finalment, vàrem demanar com es troben les intervencions arqueològiques al Pou Celat i a Es Pagos; i vàrem reivindicar que és necessari establir uns criteris sobre les línies grogues al nucli urbà, més enllà dels guals permanents i zones càrrega-descarrega, ja que no sembla haver-hi una lògica establerta al municipi.

Això és tot, que no és poc! Salut i bon estiu!