El ple ordinari de novembre, celebrat dia 22, ha destacat per la seva rapidesa i per la manca de temes de pes. Tot i això, els regidors de MÉS hem fet algunes consideracions sobre alguns punts conflictius del trànsit del municipi, així com sobre el tancament de solars dins el casc urbà.

Abans de donar inici als punts de l’ordre del dia, es va llegir una declaració institucional en motiu de la celebració del dia mundial del càncer de pulmó, davant les persones representants de l’AECC de Porreres, que tanta feina fan per ajudar a la lluita contra el càncer. Amb aquestes línies volem agrair la tasca que desenvulpen de forma altruïsta. Després, es llegí la declaració institucional pel dia internacional per a l’eminiació de la violència contra les dones, que es commemora el proper dia 25 de novembre.

Tot seguit, es va aprovar una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura d’establiments i llicències d’activitats. Hi vàrem votar a favor però vàrem esmentar que s’hagués pogut habilitar una bonificació per persones joves pel que fa a la sol·licitud de llicència d’obertura, per alleujar les càrregues a l’hora d’obrir un local. S’aprovà per unanimitat, com també el conveni amb l’Associació de Comerciants de Porreres per concedir una subvenció nominativa de 6.000 euros per una campanya de vals de 20 euros que es sortejaran entre les persones que participin de la compra al comerç local porrerenc durant el mes de desembre. Vàrem comentar que ens sembla bé l’augment en 1.000 euros respecte del 2020, però que creim que s’hagués pogut fer un esforç i dedicar-hi alguns doblers més per aconseguir un impacte econòmic més gran per afavorir el petit comerç.

En quan a les beques de transport escolar del curs 2021/2022 es va comentar que s’han pagat les ajudes i que s’ha repartit el romanent que quedava pendent d’assignar, augmentant la franja d’edat fins als 25 anys dels beneficiaris. El nostre representant, Toni Sastre Bauçà, participà de la comissió que es celebrà dijous dia 18 i defensà aquesta opció. Gràcies a una proposta de MÉS per Porreres, aquesta partida passà de 13.000 euros a 20.000 el present any 2021, i el 2022 seguirà igual.

A l’apartat de precs i preguntes, vàrem demanar quan ens podrien presentar una proposta de pressuposts pel 2022 de cara a fer propostes de millores. També demanàrem, com el PP, per visitar les obres de l’Escola Nova, cosa que demanam des que varen començar. Consideram que els regidors de l’oposició també hem de poder visitar les obres de l’escola pública i poder veure com van i com seran les futures instal·lacions.

Vàrem tornar a demanar sobre el tema del tancament de les parcel·les d’una de les graveres dins terrenys que no són de la seva propietat, i el regidor d’urbanisme ens va dir que han quedat amb els respectius enginyers (ajuntament i empresa) per comprovar aquesta situació, ja que el suposat tancament es va fer en terrenys del Polvorí, actualment administrat per l’Ajuntament.

El mateix regidor, a la pregunta que li vàrem fer sobre les licitacions de la neteja d’edificis públics i de les obres del carrer Sala, ens va comunicar que la primera estava a la cua per publicar-se, i la segona està a punt d’adjudicar i que segurament les obres començaran per març per evitar la temporada de pluges.

Per tothom és sabut que a Porreres hi ha diversos punts perillosos a causa de l’elevat trànsit de vehicles i dels problemes de mobilitat causats per l’excés de cotxes a la via pública i en circulació. Vàrem comentar, en aquest sentit, que hi ha alguns punts que s’han de revisar i que seria convenient tractar-los a la comissió de circulació per mirar de posar-hi remei: la zona de l’Escorxador, la zona entre l’IES Porreres i la mesquita, la zona de la Teulera i el carrer Major, el creuer entre el carrer Almoina i el carrer Sa Galla... Per aquest motiu, esperam que ben aviat es convoqui dita comissió perquè tenim moltes propostes a fer i el poble necessita solucions en aquest aspecte. També és necessari fomentar l’ús de la bicicleta amb la instal·lació de diversos aparcaments per bicicletes en distints punts del poble, entre moltes altres mesures.

El següent tema pel que vàrem demanar fou la problemàtica que hi ha hagut els darrers dies amb les nombroses pluges, amb la separació d’aigües de la part sud del poble (zona Pou Florit, Molí Amengual, carrer de la Rosa, Pare Molina, etc.), segurament causades per una mala execució de la separació d’aigües d’alguns d’aquests carrers i perquè alguns veïnats no tenen separades les aigües netes de les brutes. Se’ns va respondre que aquesta situació s’arreglaria segurament amb les obres de la ronda d’Alcassor, ja que s’han de canviar totes les canonades per augmentar-ne la capacitat perquè és la zona que reb la gairebé totalitat d’aigua del poble quan plou i els dies que plou molt, les actuals canonades no donen abastament. Estarem atents perquè les obres comencin aviat i es resolguin els problemes.

Ens vàrem queixar per la situació d’alguns solars del poble que són un autèntic abocador de fems (culpa de la gent incívica que hi tira les escombraries). Ens preocupa especialment el solar de devora CEINCO i el del cap de cantó entre carrer Pou Florit i d’en Sitjar, plens de fems. S’hi ha de posar remei, s’han de tancar i s’ha d’avisar als propietaris, a part de posar multes als incívics que hi deixen el fems.

També vàrem traslladar la problemàtica que ens han fet arribar alguns veïnats sobre el renou, olor i insalubritat que provoca la tinença d’alguns animals als corrals d’algunes cases, ocasionant molèsties i esdevenint un perill per la proliferació de rates en algunes zones del poble.

Per acabar amb els precs i preguntes, vàrem demanar quan es tenia pensat tornar a la normalitat en quan al compliment de l’ordenança de terrasses, i se’ns va dir que esperarien un poc per veure l’abast de les conseqüències de la present onada de COVID. Així mateix, vàrem demanar que es convoqui la comissió d’Igualtat de l’Ajuntament per revisar el compliment del pla d’igualtat.

Finalment, a l’apartat de mocions, el PI va presentar dues mocions, una de rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat, i una altra per l’increment de les licitacions per lots per afavorir la lliure concurrència. Hi vàrem votar a favor de les dues mocions: sobre la primera, compartim plenament la percepció de maltracte de l’Estat cap a la nostra comunitat autònoma i consideram un greure inacceptable que segueixin tractant els ciutadans de les Illes Balears com a ciutadans de segona, tant si governa PP com si governa PSOE. En aquest punt ens va sorprendre l’abstenció del PSOE, així com el vot a favor del PP, que quan governa a Madrid fa el mateix que el que critica la moció.

Salut i bones festes!

Fotografia de Simó Tortella.

Podeu veure el ple al Youtube de Porreres TV.