Al ple del passat dilluns 24 de maig, MÉS per Porreres va presentar una moció «pel sosteniment dels centres d’educació infantil de primer cicle» (un text pactat amb el PI) on es demanava més compromís per part de l’Estat i del Govern de les Illes Balears en finançar aquests centres educatius per promoure la cohesió social mitjançant la gratuïtat en la matrícula dels infants. Al torn de precs i preguntes també vàrem demanar per la tramitació de l’ampliació de l’IES Porreres, de la ronda que manca per fer, i per la convocatòria de les jornades d’estudis locals, entre d’altres coses.

El ple va començar amb l’aprovació definitiva d’una norma que permetrà l’ús de la fusteria metàl·lica a la zona del casc antic número 2 i a la zona intensiva, és a dir, a la gran majoria del poble menys al casc antic (el centre de la vila). Un altre acord important fou l’eliminació pel 2021 de la taxa que els bars i restaurants han de pagar per ocupar la via pública amb taules i cadires. Vàrem comentar que quan s’arribi a una situació de normalitat i de certa recuperació econòmica, s’haurà de restablir també la normalitat en l’ocupació de l’espai públic i en el cobrament d’aquesta taxa.

Un tema important també fou l’aprovació de l’ordenança fiscal del preu públic per a la prestació del servei municipal de l’escoleta d’estiu. En aquest punt ens vàrem abstenir perquè el document no contempla la bonificació de preus per famílies nombroses i/o monoparentals. Ara que l’Ajuntament ha tret a concurs l’escola d’estiu per primera vegada (gràcies a la nostra insistència), es deixa en mans de la bona voluntat de l’empresa o entitat que guanyi el concurs el fet que es bonifiqui el preu per aquestes famílies, i consideram que això hauria de ser una obligació per garantir el dret de tothom a accedir-hi. Vàrem proposar, a més, que per properes ocasions s’aposti per uns preus establerts segons la renda de cada família, ja que aquest seria un model més equitatiu i garantista.

Sobre el projecte de renovació del carrer Sala, vàrem dir que hagués estat una bona oportunitat per remodelar la Placeta de Santa Catalina, «sa Placeta», fent d’aquest espai un indret pacificat per infants i per la ciutadania en general. Aprofitant l’ocasió, vàrem tornar a demanar la convocatòria de la comissió de circulació per començar a treballar futurs canvis en la circulació de tot el casc urbà. Després de construir la ronda que falta, hi haurà canvis per fer i considerem que és important tenir-los treballats i estudiats, així com també donant veu i espai pel debat als veïnats, tant als afectats com als veïnats en general. La participació ciutadana és molt important en aspectes com aquests.

Ja a l’apartat de mocions, es va aprovar una moció del PI per la creació d’una policia de les Illes Balears, amb la inclusió de dos punts a proposta dels regidors de MÉS, per aconseguir el compromís del Govern per dotar de finançament suficient als municipis per poder cobrir els sous dels efectius de policia local que els correspongui per població, mitjançant el fons de seguretat pública de les Illes Balears, amb la finalitat que es rebaixin les diferències de sou entre municipis. A més, també es va aprovar la petició de permetre l'ampliació d'efectius, depenent de les necessitats de cada municipi. Així, s’hauria de poder dotar del número de policies que cada poble hagi de mester.

A la moció sobre sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil que vàrem presentar MÉS i PI, en compliment del que vàrem proposar al nostre programa electoral, vàrem defensar que l’escola 0-3 és fonamental per fomentar la inclusió de tots els nins i nines del poble i perquè tothom tengui les mateixes oportunitats d’iniciar la seva trajectòria en el sistema educatiu. A més, la nostra portaveu Maria Rosa Juan Moll va reivindicar els drets laborals i una millora de sous dels treballadors i les treballadores de les escoletes, un col·lectiu poc valorat tot i fer feina amb el més preuat, els nostres infants.

Abans del torn de precs i preguntes, es va produir una discussió entorn les informacions falses que el PP va publicar al seu butlletí sobre els tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament. Consideram que enlloc de crear polèmica i fer populisme, estaria bé que es pogués debatre sobre com resoldre els problemes de la lentitud en l’atorgament de llicències d’obra: fer un nou contracte amb els tècnics, que asseguri les hores de feina necessàries per donar sortida a tots els expedients d’obra que entren a l’Ajuntament. Tornant al butlletí del PP, i comentant el seu despreci cap a la visita de l’IES Porreres a les exhumacions de les fosses de la Guerra Civil al cementiri, vàrem dir que «podem acceptar que no vos agradi (tendreu els vostres propis motius) però no que dubteu de la llibertat del l'IES Porreres de poder dur a terme les ensenyances i visites didàctiques on el professorat cregui convenient, i tampoc que aixequeu la veu per aquesta activitat que varen dur a terme -i que té una gran importància per conèixer el nostre passat- i no diguéssiu res quan VOX volia venir a visitar el centre educatiu. Allò sí que era polititzar l’educació».

Arribat el nostre torn, el regidor Tomeu Garí va fer preguntes sobre diversos temes, que us resumim aquí:

  • Pel que fa a inversions, ens vàrem interessar per com es troba la tramitació de les modificacions urbanístiques per l’ampliació de l’IES Porreres i per acabar la ronda de circumval·lació del poble. La resposta va ser que s’estan acabant de tramitar i que després serà l’hora de l’expropiació dels terrenys, que estaven en fase de valoració econòmica. També vàrem demanar si ja s’havia instal·lat la caldera per encalentir l’aigua a Ses Forques, i ens varen dir que sí. Quan vàrem demanar quines millores es preveuen per arreglar el mal estat de la zona posterior de Ses Forques (utilitzada pel Club d’Atletisme) se’ns va dir que no hi havia cap inversió prevista, la qual cosa faria molta falta perquè són molts els usuaris queixosos sobre el tema. Finalment, vàrem interessar-nos per saber la situació del futur contracte de gestió de la piscina municipal i per com quedaria la situació laboral dels treballadors que actualment hi fan feina.
  • També vàrem dir que seria molt positiu optar a les subvencions que atorga el Govern per posar plaques solars als aparcaments del municipi (Ses Forques, n’Hereveta, Cementiri...), a la qual cosa se’ns va respondre que ho estan estudiant amb l’enginyer de l’Ajuntament.
  • Ens vàrem interessar per saber si l’Ajuntament havia pres una decisió de com contractar l’energia elèctrica pels edificis i instal·lacions municipals, ja que és molt important fomentar la contractació d’energia elèctrica renovable amb empreses o cooperatives compromeses amb la lluita contra el canvi climàtic, així com apostar per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes dels edificis per caminar cap a l’autoconsum. També ens varen dir que ho estaven estudiant.
  • Demanàrem que es prengui una decisió sobre el tema de l’aparcament a la zona de Sa Teulera, al principi del carrer Major, per facilitar la visibilitat d’aquest encreuament i també per pintar un pas de vianants i instal·lar un bot per reduir la velocitat.
  • Ja per acabar, vàrem insistir en la importància de convocar les VIII Jornades d’Estudis Locals i en la publicació de les actes de les VII. És molt important seguir fomentant la investigació local sobre tots els aspectes (històrics, naturals, socials, econòmics...) del nostre poble. A més, vàrem demanar que es convocàs la comissió de nomenclàtor per començar a treballar els noms de les rondes i carrers que encara resten sense nom. En aquesta comissió, el representat que ha nomenat MÉS per Porreres ha estat l’historiador i professor porrerenc Francesc Melià Barceló, que seguint criteris tècnics i científics serà la nostra veu en dita comissió. Volem agrair-li la predisposició a formar part d’aquest conjunt de persones que hauran de tractar i decidir noms de carrers i edificis, quan sigui convenient.

El proper Ple serà dia 26 de juliol de 2021, i hi presentarem algunes propostes de moció, com per exemple sobre la defensa del servei públic de Correus i de la seva plantilla de treballadors, que es troba en perill a causa de la privatització que l’Estat fa anys que ha posat en marxa.

Salut!