Davant la necessitat que el proper curs escolar 2020-2021 comenci amb l'escolarització presencial del 100% dels alumnes de Porreres, les escoles del nostre poble estan estudiant les ràtios de què disposaran davant la situació excepcional creada per la Covid-19. Per aquest motiu, i davant la previsió que sigui necessari disposar de més aules, pensam que l'Ajuntament de Porreres hauria de convocar de forma urgent el Consell Escolar Municipal i oferir els espais municipals disponibles que puguin facilitar les tasques educatives de cara al proper curs. És una bona oportunitat per aprofitar una bona eina (el CEM) que creim que està infrautilitzada a dia d'avui.

També es fa urgent que es concedeixi la llicència d'obres per l'ampliació de l'Escola Nova, ja que l'IBISEC (l'empresa pública del Govern que ha de treure a licitació pública l'execució de les obres) està pendent d'aquesta llicència per començar els tràmits pertinents. Igualment, cal reivindicar davant la Conselleria d'Educació que reforci la plantilla de professorat per encarar les necessitats del curs vinent.