Foto candidats MÉS
Logo MÉS

Sebastià Lliteres Lliteres

Sebastià Lliteres Lliteres Ara MÉS que mai!

Benvolguts veïns i veïnes,

Aquests darrers anys han estat intensos de vivències i d’aprenentatges. Després de quatre anys al capdavant de l’IBJove gestionant un equip de seixanta treballadors i més de quatre milions d’euros de pressupost anual, em vull centrar en Porreres i en el projecte que té MÉS per al poble. Per això, assumesc el repte de presentar-me a la Batlia en les properes eleccions municipals. I vull explicar per què ho faig.

En primer lloc, perquè m’hi acompanya un equipàs. I no parl només dels 23 noms que conformen la llista, sinó de tota l’Assemblea de MÉS per Porreres. Setanta persones que representen la pluralitat i la diversitat del poble, gent de diversos àmbits laborals i amb diferents experiències i expectatives vitals, de totes les edats, que conflueixen en el projecte de MÉS. Un projecte que va començar fa quaranta anys amb Catalina Trobat Nicolau com a primera regidora del PSM, i que segueix avui amb més força que mai i, sobretot, amb la motivació de governar.

En segon lloc, perquè ha arribat l’hora d’obrir un nou camí a Porreres, que un nou projecte agafi les regnes de l’Ajuntament per millorar el poble i poder viure-hi millor. Així ho sentim, i per això ens hem aplegat tantes persones, per aportar idees i solucions al dia a dia dels veïns. Hem pensat i repensat Porreres, i tenim una proposta sòlida per afrontar els reptes del municipi, que són molts, i algun de complicat: la cohesió social, l’atenció sanitària, l’atenció social a les persones grans i amb necessitats, l’atenció integral a la joventut, l’ús de la nostra llengua, l’oferta cultural i de lleure per a totes les edats, la seguretat pública, les infraestructures insuficients, la mobilitat (inclòs l’aparcament), la neteja de carrers i camins... Tenim un programa electoral ben complet que serà la línia mestra que seguirem si aconseguim la vostra confiança.

I en darrer lloc, perquè ho tenim tot: la gent, les idees i la il·lusió. I perquè Porreres mereix un batle que es dediqui exclusivament al nostre Ajuntament, a servir la ciutadania porrerenca. Perquè pens que un batle o batlessa no pot tenir altra ocupació que la feina que suposa dirigir un municipi. Aquesta serà la nostra prioritat. Ara MÉS que mai, amb la vostra confiança, guanyarem!


Candidats

Cliqueu damunt cada fotografia per conèixer millor als candidats/es.


Programa

Aquí teniu el nostre programa. Un programa que hem preparat escoltant a la ciutadania, a les entitats i associacions del nostre poble, i que volem que marqui els eixos del proper govern del nostre ajuntament.

Descarregar programa

Si ho prefereiu, podeu escoltar les propostes amb el botó que trobareu al final de cada secció.

MÉS salut

 • Reivindicarem a l’IBSALUT l’ampliació de la cobertura horària dels capvespres i dels caps de setmana de la nostra unitat bàsica de salut per poder cobrir urgències, cures diàries i l’atenció domiciliària.
 • Exigirem un augment de les freqüències del transport públic al PAC de Vilafranca i a l’Hospital de Manacor.
 • Crearem la comissió de salut municipal i elaborarem un pla de salut que marqui les línies d’actuació municipal en promoció, prevenció i intervenció de la salut en general i de la salut mental en particular.
 • Donarem suport a les demandes i a les activitats que promoguin les associacions de malalts crònics i les persones que en són cuidadores, per tal que puguin gestionar els processos de salut-malaltia de manera eficaç i dur una vida activa, autònoma i de qualitat al màxim temps possible.
 • Reivindicarem els serveis de psicologia, fisioteràpia i odontologia per al centre de salut de referència amb l’objectiu d’acostar-los a la ciutadania.
 • Reactivarem el Pla Municipal de Prevenció de Consum de Drogues i altres addiccions i impulsarem polítiques clares de promoció de l’oci saludable.

Per una mobilitat MÉS sostenible i segura

 • Crearem nous aparcaments per a cotxes, motocicletes i bicicletes, i regularem l’ús dels ja existents per treure’n el màxim profit amb zones gratuïtes per a residents i zones blaves per als no residents.
 • Acabarem la ronda de circumval·lació per aconseguir descongestionar el trànsit rodat dins el poble, i treballarem perquè les rondes siguin un lloc de passeig segur.
 • Incentivarem el transport a peu i en bicicleta, i prioritzarem zones exclusives per a vianants.
 • Donarem prioritat a la millora de la circulació viària mitjançant l’aplicació d’un nou pla de mobilitat que revisi el model circulatori en global.
 • Solucionarem els problemes d’il·luminació, de visibilitat (amb miralls) i d’accessibilitat a les rondes i a tots els carrers en què sigui possible, i canviarem de lloc els pals i el mobiliari urbà que hi dificulten el pas.
 • Dissenyarem rutes de camins escolars segurs per a tots els centres educatius, amb l’objectiu de fomentar que els estudiants puguin anar-hi a peu o en bicicleta.
 • Exigirem l’ampliació de la freqüència horària del transport públic de la ruta Porreres-Felanitx-Manacor perquè coincideixi amb l’entrada i la sortida dels centres escolars d’aquests municipis. També sol·licitarem millors freqüències i horaris entre Porreres i Palma per facilitar la mobilitat als estudiants i les persones que fan feina a ciutat.
 • Pressionarem perquè es restableixi una línia de bus que dugui de Porreres a sa Colònia de Sant Jordi.
 • Estudiarem la viabilitat de crear un caminoi cap a Monti-sion per donar seguretat als vianants que hi vagin a peu i un carril per a bicicletes.
 • Plantejarem la creació de connexions amb pobles propers per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, a través de noves línies de busos llançadora cap a Campos, Vilafranca i Montuïri.
 • Estudiarem la creació d’una aplicació per poder compartir trajectes habituals o esporàdics en cotxe.
 • Millorarem la senyalització vertical que hi ha a la via pública per augmentar la seguretat de tothom i prevenir accidents.
 • Exigirem al Consell una millora del camí que condueix al cementiri, amb l’arranjament i l’ampliació de la voravia i del carril per a bicicletes.

MÉS participació ciutadana

 • Donarem un impuls a la regidoria de participació ciutadana perquè actuï com a coordinadora de les associacions i els col·lectius del poble, amb un diàleg constant amb tots.
 • Revisarem el sistema de subvencions que reben les entitats per assegurar-ne una distribució millor i més equitativa.
 • Crearem una comissió de festes en la qual es decidirà de forma consensuada el model que volem per fer-les més sostenibles i inclusives, prenent partit pels grups i les entitats locals, per la normalització de la nostra llengua i per la igualtat de gènere.
 • Governarem d’una manera oberta: replantejarem el programa de participació ciutadana i el sistema de pressuposts participatius, i consensuarem els projectes més importants que duguem a terme a través de consultes populars o processos participatius.
 • Crearem una veritable agenda virtual municipal que serveixi per donar difusió als esdeveniments organitzats per l’Ajuntament i, en especial, els de les associacions, per promoure la coordinació entre consistori i entitats.

MÉS seguretat dins el nucli urbà i a fora vila

 • Ampliarem l’horari d’atenció de la policia local, amb la incrementació del nombre d’agents.
 • Prioritzarem la creació d’una plaça d’oficial de policia i redactarem un reglament intern de la policia local per apropar la tasca policial a la ciutadania.
 • Exigirem a les autoritats competents un augment de la vigilància a fora vila.
 • Ens coordinarem amb totes les administracions per prevenir i intervenir en les situacions de maltractament infantil i en les violències masclistes.
 • Publicitarem i aplicarem les ordenances que regulen la bona convivència en el dia a dia (renous, brutícia, animals en els espais públics, botellot...).
 • Farem front a les causes que originen la inseguretat ciutadana i la delinqüència, com ara l’exclusió social, les violències masclistes, la xenofòbia, l’LGTBIfòbia, la pobresa o l’alcohol i les drogues.
 • Informarem i formarem els col·lectius més vulnerables davant situacions de risc (agressions, robatoris i furts, entre d’altres).
 • Emprarem la mediació, la reparació i altres eines restauratives per gestionar els conflictes, sempre que sigui possible.

MÉS benestar social

 • Lluitarem per tenir una residència social pública dins el poble per a la gent gran que, juntament amb el centre de dia, cobreixi les necessitats de les persones grans dependents.
 • Ampliarem als caps de setmana el servei social d’atenció domiciliària a les persones dependents per a la gent que no té familiars propers.
 • Crearem un projecte de voluntariat amb persones que disposin de temps lliure (de totes les edats) per fer tasques d’acompanyament a altres persones (persones grans, soles, dependents...) o intercanvi de serveis i coneixements.
 • Promourem la impartició de cursos per a persones adultes sobre temes d’interès, com ara informàtica bàsica i ús de les noves tecnologies.
 • Visibilitzarem la tasca dels serveis socials per tal de fer-la arribar a la ciutadania.
 • Reduirem la bretxa digital facilitant l’accés de la ciutadania a la tecnologia per mitjà d’Internet.
 • Analitzarem les necessitats de les famílies amb dificultats econòmiques per poder destinar de manera equitativa i transparent ajudes per a necessitats bàsiques.

MÉS habitatge

 • Agilitzarem els tràmits per aconseguir més ràpidament els permisos d’obra, amb la incorporació del personal necessari a l’àrea d’urbanisme.
 • Reduirem l’impost sobre construccions i l’IBI per a la construcció o rehabilitació del primer habitatge, especialment per al jovent i les famílies vulnerables, i en facilitarem els tràmits.
 • Estudiarem l’augment de la pressió fiscal sobre els habitatges buits que siguin propietat de bancs i grans empreses.
 • Negociarem amb l’IBAVI la possibilitat d’adquirir habitatges per crear un parc públic d’habitatge de protecció oficial.
 • Treballarem per preservar les característiques arquitectòniques i urbanes pròpies de Porreres com a poble del Pla. Estudiarem la redacció d’una normativa que reculli les característiques arquitectòniques, els materials i els colors, i que sigui una eina per a la intervenció en façanes i espais públics.
 • Estudiarem la creació de subvencions per a la rehabilitació o la restauració de façanes i la recuperació de garatges i d’elements arquitectònics típics com ara els aljubs i les cisternes com a recursos hídrics en un moment d’emergència climàtica.
 • Exigirem a les institucions competents ajudes a la rehabilitació d’habitatges buits amb l’objectiu de reduir el nombre de cases desocupades i estimular-ne el lloguer com a residència habitual.
 • Estudiarem la incorporació de deduccions fiscals (reducció d’IBI) per a propietaris que lloguin habitatges, especialment a persones amb rendes baixes, per afavorir el lloguer, sempre que els habitatges compleixin amb uns mínims de condicions d’habitabilitat.
 • Sol·licitarem, si resulta beneficiós per a la població, la revisió dels valors cadastrals per ajustar-los als del mercat actual.
 • Analitzarem el nombre de places turístiques del municipi per determinar una ràtio adequada i proporcionada entre aquestes places i les necessitats dels habitants de Porreres pel que fa a l’accés a l’habitatge.

MÉS convivència i MÉS cohesió

 • Aplicarem un pla de convivència i de cohesió social, en coordinació amb els centres educatius i altres organismes o associacions culturals, sanitàries i esportives.
 • Promourem la participació de totes les persones en la vida del poble, independentment de l’origen cultural, la capacitat, l’edat, el gènere o la classe social.
 • Establirem un protocol d’acollida amb les persones nouvingudes per facilitar-ne l’arribada i la inclusió dins la vida comunitària.
 • Garantirem un servei de traducció que faciliti la comprensió de les informacions essencials de l’àmbit sanitari, assistencial o educatiu a les persones sense coneixement de l’idioma.
 • Executarem el protocol municipal d’assetjament entre iguals a l’àmbit esportiu i l’ampliarem a qualsevol situació de maltractament infantil i a tots els àmbits extraescolars o associatius.
 • Elaborarem i desenvoluparem programes de voluntariat lingüístic i d’activitats interculturals que facilitin el coneixement cultural i la convivència social, amb el català com a llengua de cohesió.
 • Promourem jornades per donar a conèixer les diferents cultures que conviuen a Porreres a través de, per exemple, la gastronomia.

MÉS educació

 • Exigirem que es compleixi el compromís de la Conselleria d’Educació d’ampliar l’IES Porreres, per adaptar el centre a les necessitats actuals de la població. Sol·licitarem l’augment d’oferta d’estudis per poder fer cicles formatius d’FP i batxillerat a l’IES.
 • Lluitarem perquè totes les famílies amb infants de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) puguin accedir de forma gratuïta a l’escoleta pública amb la intenció de fomentar la inclusió de tots els nins i nines del poble.
 • Dinamitzarem el Consell Escolar Municipal perquè esdevengui una eina de participació entre els agents relacionats amb el món educatiu que marqui les línies estratègiques d’educació del nostre poble, com són el benestar emocional, l’esport, la creativitat artística, les llengües, la cultura, la coeducació i la convivència, entre d’altres.
 • Millorarem les condicions de l’escola d’estiu perquè realment sigui un servei de qualitat per als infants i que s’adapti a les necessitats de totes les famílies.
 • Col·laborarem amb la cooperativa que gestiona l’Escola Municipal de Música amb l’objectiu de garantir que les seves necessitats i les dels usuaris estiguin cobertes.
 • Fomentarem que tots els infants puguin participar en, almenys, una activitat extraescolar local esportiva, artisticocultural o d’idiomes, promocionant aquestes activitats i establint un sistema de beques per als infants amb més necessitats.
 • Promourem espais de trobada de famílies amb infants de 0 a 3 anys, on es puguin compartir experiències i formacions per afavorir el vincle i el desenvolupament dels infants.
 • Col·laborarem amb les associacions de famílies i facilitarem que participin en les activitats que promocionin o afectin el desenvolupament dels infants i els joves.
 • Augmentarem les ajudes que dona l’Ajuntament als centres educatius per invertir en tot tipus de material didàctic i en l’adaptació dels espais a les metodologies actives.
 • Proposarem l’adhesió de Porreres a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) per obrir l’educació més enllà de l’escola i de les famílies.
 • Sol·licitarem a la Mancomunitat del Pla la reactivació de la formació per a persones adultes.

Per a una ocupació millor i una economia MÉS diversificada

 • Promourem el comerç de proximitat, els productes artesanals, una senyalització i uns accessos millors als comerços locals i campanyes publicitàries i de consum.
 • Fomentarem l’agricultura i la ramaderia de proximitat, a través de fires, col·laborant amb la Cooperativa Agrícola i els productors porrerencs, i d’ajudes per als pagesos joves que s’hi vulguin dedicar.
 • Donarem suport a l’agricultura ecològica amb l’objectiu d’impulsar-la mitjançant el manteniment de la fira ecològica i altres col·laboracions amb entitats i empreses d’aquest sector.
 • Col·laborarem i farem tot el possible perquè el polígon industrial de la Creu esdevengui un punt de desenvolupament industrial sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.
 • Donarem suport al teixit industrial porrerenc a través, d’ajudes a la innovació i a la promoció, i fomentarem l’economia circular, el cooperativisme i els espais d’oficines compartides.
 • Crearem un pla turístic municipal sostenible que contribueixi a potenciar el turisme cultural, gastronòmic i respectuós amb el medi ambient amb un impuls decidit per donar a conèixer el comerç local i el patrimoni del nostre poble.
 • Establirem unes bases per determinar i controlar l’oferta i el tipus de productes que es venen al mercat setmanal, en col·laboració amb els placers i l’Associació de Comerciants.
 • Implantarem projectes de formació (formació dual, formació bàsica, i certificats de professionalitat, entre d’altres) especialment per a persones que en el seu moment no tengueren oportunitats educatives o que tenen dificultats per trobar feina. Promourem la formació en oficis artesans que estan en perill de desaparició, amb la col·laboració dels artesans porrerencs.
 • Crearem un banc de terres per recuperar l’activitat econòmica del sòl que està abandonat o en desús, especialment destinat a l’explotació per part de joves pagesos.
 • Treballarem amb les persones propietàries de cases de lloguer vacacional i d’agroturismes per oferir-los informació per als seus clients sobre comerços, establiments de restauració i llocs d’nterès del poble, així com també altres informacions sobre el compliment d’ordenances (de renou, de recollida selectiva...).
 • Crearem un punt d’informació per atendre consultes de tot l’empresariat porrerenc i tota la ciutadania en general sobre les subvencions i ajudes existents.
 • Informarem dels programes de formació i ocupació del SOIB.
 • Organitzarem mercadets de segona mà on els particulars podran vendre, davant de ca seva allò que ja no necessiten per potenciar així l’economia circular i de reutilització i reduir la generació de residus.

Per una joventut activa i compromesa que demana MÉS

 • Adaptarem els horaris de la Biblioteca en època d’exàmens.
 • Elaborarem un pla local de polítiques de joventut, amb la participació del jovent del poble, i lluitarem per aconseguir personal tècnic que desenvolupi el pla i gestioni els recursos invertits en infància i joventut.
 • Impulsarem la posada en marxa d’un servei de dinamització i informació juvenil per tal d’assessorar, orientar i informar els joves dels temes que els puguin interessar i preocupar.
 • Fomentarem campaments i activitats de lleure educatiu per a tots els infants i joves de Porreres durant tot l’any, especialment en períodes de vacances.
 • Donarem suport a les iniciatives de lleure educatiu que, des del voluntariat, com l’Esplai Albercoc, treballen per a la infància del nostre poble per millorar la cohesió social.
 • Millorarem i ampliarem l’oferta educativa, cultural i d’oci de qualitat de les activitats del casal infantil i juvenil.
 • A través de la Regidoria de Joventut promourem la ciutadania activa dels joves organitzant jornades de formació sobre temes d’interès, i donarem suport a les iniciatives juvenils que promoguin la participació i el voluntariat en qualsevol àmbit.

MÉS cultura, llengua, memòria i patrimoni

 • Crearem una figura de tècnic/a cultural que coordini l’Auditori i el Museu amb l’objectiu de donar coherència a la programació cultural del municipi i fomentar els projectes artístics i culturals.
 • Dinamitzarem el Museu dedicant-hi una part a donar a conèixer la història general de Porreres, de les seves entitats, de les escoles, de la indústria i els comerços, i amb un espai dedicat a la memòria democràtica per divulgar l’època de la II República, la Guerra Civil i el franquisme.
 • Convertirem la Biblioteca Municipal en un espai dinàmic i atractiu per a tothom, n’ampliarem l’horari i la dotarem del personal suficient. Ha de ser un espai amb atenció especial als infants, les famílies i els estudiants, amb una oferta d’activitats i un fons bibliogràfic de qualitat.
 • Millorarem l’espai i els recursos humans que es dediquen a l’arxiu, les condicions de preservació, la catalogació correcta i la difusió, i el dotarem d’un espai dedicat a dipòsits de fons personals, institucionals i associatius, entre d’altres.
 • Incentivarem les iniciatives ciutadanes que fomentin l’ús del català en comerços, restaurants, bars, escoles i entitats, a fi de potenciar la normalització de la nostra llengua.
 • Donarem a conèixer el catàleg de patrimoni per tal de conscienciar sobre la importància de conservar-lo (cases, finestres, sínies, molins, possessions...), i en fomentarem la restauració, el manteniment i la recuperació.
 • Tendrem cura de l’ús que es fa dels camins públics o d’ús públic, i intentarem recuperar els que estan tancats.
 • Defensarem la ràdio municipal com a eina de comunicació amb la ciutadania, l’obrirem a tothom, en millorarem la gestió mitjançant professionals de la comunicació i la farem accessible també a Internet.
 • Millorarem la línia editorial de l’Ajuntament, amb el suport a aquelles persones que vulguin dur a terme investigacions de caire local mitjançant l’establiment d’ajudes econòmiques, beques o premis.
 • Seguirem fomentant les Jornades d’Estudis Locals.
 • Donarem suport a la tasca de difusió i comunicació que du a terme Porreres TV mitjançant l’adquisició del material tècnic que necessiti per cobrir actes i esdeveniments d’interès públic.
 • Adequarem i completarem la retolació de tot el patrimoni històric, camins rurals, carrers i topònims del terme municipal.

MÉS compromís amb el medi ambient

 • Millorarem el funcionament del Parc Verd: el traslladarem al nou polígon industrial, n’augmentarem la freqüència horària per a les famílies residents a fora vila i crearem un contenidor de petites quantitats de restes d’obres i uralita.
 • Farem campanyes per incentivar el bon ús del sistema de recollida selectiva i estudiarem la bonificació de la taxa de residus als ciutadans que reciclin bé.
 • Donarem exemple com a Administració local: ampliarem l’ús d’energies renovables, de plaques i d’autoconsum en els edificis, espais i enllumenat públics.
 • Fomentarem les instal·lacions d’autoconsum per als habitatges privats i les petites empreses mitjançant la generació d’energies aprofitant les cobertes d’edificis públics.
 • Farem campanyes educatives per donar a conèixer els drets i la protecció dels animals i les obligacions dels ciutadans, a fi de fomentar la convivència entre els veïnats i augmentar el benestar dels animals de companyia.
 • Donarem suport a les associacions que contribueixen al control de les colònies de moixos, i seguirem atorgant subvencions per esterilitzar-los.
 • Habilitarem més papereres normals i papereres per als excrements dels cans, tant a les rondes com als principals carrers del nucli urbà.
 • Facilitarem compostadores domèstiques per reduir el fems orgànic i així obtenir adob.
 • Analitzarem i supervisarem l’activitat de l’abocador de residus sòlids de Monti-sion i l’activitat extractiva de les graveres, a fi d’assegurar-ne la restauració progressiva i un control de l’activitat i de l’impacte mediambiental.
 • Impulsarem usos agrícoles i de jardineria més sostenibles en tots els espais que depenen de l’Ajuntament: s’utilitzaran productes ecològics en lloc d’herbicides i se sembraran espècies autòctones, amb l’objectiu d’estalviar aigua i conservar millor el paisatge.
 • Revisarem les normes urbanístiques amb l’objectiu de reubicar les actuals zones verdes previstes en indrets que no fan servei, amb el manteniment d’un compromís amb l’urbanisme sostenible i amb una visió de contenció de l’actual nucli urbà.
 • Estudiarem la possibiliat de remunicipalitzar el sistema d’aigües del municipi.
 • Seguirem executant el pla de sanejament per aconseguir, a mitjà termini, que tots els carrers comptin amb la separació entre les aigües pluvials i les brutes, i així eliminar al màxim les pèrdues d’aigua de les canonades antigues.

MÉS feminisme

 • Reforçarem i dinamitzarem la Comissió d’Igualtat municipal i crearem espais de discussió, difusió i educació en clau de gènere.
 • Impulsarem i revisarem el Pla d’Igualtat municipal incorporant la perspectiva de gènere. Impulsarem una política feminista transversal en totes les normes, totes les polítiques i tots els àmbits d’actuació.
 • Sensibilitzarem sobre les conseqüències negatives del masclisme i el micromasclisme i difondrem mesures de prevenció de la violència de gènere, en col·laboració amb altres institucions.
 • Visualitzarem els col·lectius LGTBIQ+ amb la defensa dels seus drets per prevenir la LGTBIfòbia.
 • Fomentarem la conciliació i el repartiment equitatiu i igualitari de les responsabilitats domèstiques i de la cura dels fills i filles, les persones dependents i la gent gran.
 • Crearem un protocol municipal contra l’assetjament sexual.
 • Inclourem clàusules de paritat en totes les contractacions públiques, especialment les de l’àmbit cultural i festiu.
 • Formarem el personal municipal per tal que s’apliquin polítiques d’igualtat i de no discriminació de manera interseccional.
 • Evitarem que les imatges, les campanyes i els materials que produeixi l’Ajuntament no incloguin estereotips negatius o encaminats a un rol de gènere diferenciat, sense promoure la igualtat.
 • Crearem criteris de selecció per fomentar la paritat de gènere en les associacions de Porreres i en els seus actes, esdeveniments i programacions.

Un govern MÉS transparent

 • Millorarem la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania perquè la informació arribi a tothom, amb l’establiment de canals que la facilitin, com per exemple un número de telèfon per enviar-hi WhatsApp, i la reactivació de l’aplicació mòbil de l’Ajuntament, entre d’altres mesures.
 • Establirem horaris de visita setmanals de cada regidor o regidora per atendre la ciutadania i ajudar-la a resoldre problemes o a aclarir qualsevol qüestió.
 • Aprovarem una relació de llocs de treball (RLT) del personal empleat públic municipal, que defineixi clarament les funcions de cada lloc de feina de l’Ajuntament, per optimitzar els recursos humans i millorar l’atenció a la ciutadania.
 • Revisarem els termes de les concessions municipals (piscina municipal, n’Hereveta, ses Forques) perquè se’n pugui treure el millor profit en benefici de les persones usuàries.
 • Posarem a l’abast de tothom la informació relativa a contractació, ajudes, tràmits i pressuposts a través del portal web de transparència municipal.
 • Proveirem les vacants de personal de l’Ajuntament per mitjà de processos selectius transparents i amb la publicitat que pertoca.
 • Implantarem una coordinació efectiva entre les diferents regidories i àrees per millorar el funcionament intern de l’Ajuntament i del poble en general.

Fer esport en MÉS bones condicions

 • Impulsarem la creació d’una pista d’atletisme que doni resposta a les necessitats de la pràctica d’aquest esport al nostre poble.
 • Millorarem el control d’accés a les instal·lacions i el manteniment, la gestió i la utilització dels espais, per tal de garantir-ne un ús responsable, segur i respectuós.
 • Establirem horaris i espais d’ús lliure per garantir que tota la població, independentment de l’edat, pugui gaudir de l’activitat física i esportiva dins les instal·lacions esportives públiques, per tal d’afavorir la socialització i la salut de la població.
 • Crearem rutes i recorreguts saludables en diferents zones de la població per fomentar la millora de la condició física dels ciutadans.
 • Reformarem les instal·lacions dels vestidors i dels banys de ses Forques per modernitzar-los.
 • Coordinarem i dinamitzarem l’àrea esportiva municipal a través de personal tècnic que, juntament amb les associacions esportives, faciliti la pràctica de tot tipus d’esports aprofitant les instal·lacions existents.
 • Instal·larem panells informatius al parc de cal·listènia en els quals s’expliqui la tècnica adequada dels exercicis bàsics a través de codis QR.
 • Replantejarem la gestió de la piscina municipal, dins el marge que permeti el contracte actual, per garantir-ne un bon estat de les instal·lacions i un servei de qualitat i en llengua catalana.
 • Reactivarem i renovarem la pista de monopatí (skateboarding).
 • Promourem l’activitat física i esportiva entre els col·lectius o grups que no en practiquen o que tenen més dificultat per practicar-ne, especialment les persones grans.
 • Adequarem la pista de salt de llargada amb el material idoni i la protegirem amb una tela adient quan no s’utilitzi, perquè els atletes federats i els inclosos dins el programa de Jocs Escolars puguin practicar aquesta modalitat.
 • Adequarem tota la zona que envolta les pistes de futbet i de tennis (renovació de reixes, eliminació d’elements perillosos, adequació de zones verdes). També optimitzarem aquests espais perquè tenguin un ús esportiu i/o recreatiu més òptim.
 • Dinamitzarem el consell sectorial de l’esport perquè sigui una eina útil per al foment de l’associacionisme i la pràctica esportives.

Espais i edificis públics MÉS útils i MÉS ben conservats

 • Farem un manteniment més acurat dels edificis i les instal·lacions públiques per solucionar les mancances existents i aprofitar millor els espais, també dels que no s’usen.
 • Pensarem el municipi des d’una perspectiva inclusiva, on tothom pugui trobar tots els serveis i espais públics i accedir-hi amb facilitat i sense barreres.
 • Rehabilitarem el Quarter Vell per convertir-lo en un centre cívic polivalent i dinamitzador de la joventut, la cultura, les associacions i tots els col·lectius del poble. Hi traslladarem la biblioteca i l’arxiu.
 • Negociarem la creació d’una casa de colònies gestionada pel Consell al Polvorí del Puig d’en Femella, que tengui zones d’esbarjo aprofitables per a la ciutadania porrerenca i que serveixi per promoure l’educació ambiental.
 • Adaptarem els parcs infantils perquè siguin més segurs i inclusius, condicionant-los i assegurant-ne la cura i el manteniment.
 • Crearem, al polígon industrial, un espai cobert per a actes d’afluència considerable per a ús de les entitats, les associacions i els particulars.
 • Augmentarem la freqüència de desbrossament, neteja i manteniment dels camins públics i del poble, especialment la zona fora del centre. A més, establirem un pla anual de seguiment i manteniment periòdic.
 • Fomentarem un sistema d’actuació ràpida de la brigada municipal per als problemes que puguin sorgir en el dia a dia i per reparar les qüestions més urgents en menys de 48 hores.
 • Estudiarem la viabilitat d’instal·lar el sistema de grua municipal per garantir la funcionalitat dels guals permanents.
 • Adaptarem la cartelleria i els panells públics perquè siguin comprensibles per a totes les persones (persones amb discapacitat visual o auditiva, amb mobilitat reduïda, amb transtorn de l’espectre autista...).
 • Traslladarem el magatzem de la brigada al polígon industrial.
 • Crearem un aparcament públic de camions al polígon industrial que solucioni els problemes d’aparcament d’aquests vehicles.
 • Negociarem amb l’Oratori de Sant Felip l’obertura al públic del seu pati perquè el pugui gaudir tothom durant el dia.
 • Millorarem el servei de préstec i de cessió puntual d'espais i edificis públics per garantir que tothom els pugui utilitzar.
 • Dissenyarem un pla de neteja permanent, eliminant els focus de brutor i contaminació que ens afecten tant a l’espai urbà com a fora vila: fems a racons i camins, abocadors incontrolats, males olors, desratització i renous, entre d’altres.
 • Estudiarem la possibilitat de recuperar l’entorn de l’Estació per fer-hi un parc públic verd, amb diverses possibilitats d’esbarjo, i rehabilitar l’edifici històric com a patrimoni arquitectònic i històric del nostre municipi.