El passat dilluns 25 de maig es va celebrar el ple ordinari de forma telemàtica, on també s’aprovà la moció de MÉS que proposa ajudes al teixit econòmic i a les famílies vulnerables. En realitat, l’ordre del dia era la del ple ordinari del mes de març que com sabreu es va postposar a causa del confinament. MÉS per Porreres hi va presentar dues mocions: una contra l’ampliació de l’aeroport de Son Santjoan, i una altra amb tota una sèrie de propostes per combatre els efectes de la crisi provocada per la COVID-19. Podeu veure el vídeo de la sessió plenària aquí: https://www.porrerestv.com/index.php/videoteca/3295-sessio-plenaria-aj-porreres-25-05-20

Intentarem fer un resum del que es va tractar i del que hi vàrem dir com a partit: en primer lloc, es va llegir una declaració institucional, preparada i incentivada pel grup MÉS per Porreres. Tot seguit, vàrem votar a favor de la modificació de crèdit per posar 50.000 euros més al pressupost de serveis socials, una reivindicació que ja havíem fet a la carta entregada a la batlessa el 31 de març, així com a les dues reunions «no oficials» que havíem mantingut amb l’equip de govern durant el confinament. Crèiem, i seguim creient, que cal reforçar aquesta àrea ja que tot i que pel que hem sabut no s’ha viscut una situació caòtica com si ha passat a altres municipis, és possible que a partir de la tardor o hivern la situació econòmica-social empitjori.

Un dels punts més importants del ple va ser l’aprovació per a modificar el tipus de sòl dels solars de devora l’IES Porreres on en el futur s’hi ha de construir l’ampliació. Hi vàrem dir que creim que era una modificació que s’hauria d’haver realitzat fa temps, per no dir anys, per poder possibilitar l’acceleració dels tràmits que encara ens quedaran per fer. A més, comentàrem que a l’article 3 del decret 1/2018 de mesures urgents, contempla la possibilitat que l’Ajuntament, encara sense haver adquirit els terrenys però només amb una comunicació que demostri la intenció clara de fer-ho, pot informar a la Conselleria d’Educació per a què iniciï els tràmits per redactar els projectes necessaris per a l’ampliació. Consideram que s’ha d’explorar aquesta via perquè podria escurçar terminis, i aquestes obres són cabdals pel nostre poble.

Es va tractar també la liquidació del pressupost del 2019, on hi apareix allò que ha gastat i allò que ha ingressat l’Ajuntament a dia 31 de desembre. Sobre això hi vàrem fer una sèrie de reflexions sobre partides que han “sobrat” o no s’han gastat totes:

  • La no execució de la digitalització d’arxiu, que no és el primer pic que passa. S’ha d’apostar per signar el conveni amb l’UIB com s’ha fet a altres municipis.
  • El Tastart: s’ha de preveure millor, tot i que no sigui fàcil, el que s’acabarà gastant en aquest esdeveniment, que ha patit diverses modificacions pressupostàries, sobretot pel fer que han acabat «sobrant» gairebé 9.000 euros.
  • Insistim en què el sistema de subvencions a les entitats no funciona així com ho hauria de fer.
  • No es va gastar ni un euro en dinamització de joventut el 2019, i tampoc els 7.000 euros de participació ciutadana.
  • Cal pensar bé les modificacions per no fer moviments innecessaris que alteren el funcionament de l’administració.
  • Com sempre, festes: es preveuen 215.000. Aquesta xifra pateix modificacions fins a arribar a 299.000 euros. Crida l’atenció els 84.000 euros no previstos inicialment, de quina partida es deuen haver eliminat per afegir aquí? Necessitam unes bones festes, que sens dubte es poden aconseguir amb molt menys doblers.

El següent punt fou el d’esmenes al catàleg de patrimoni, el qual vàrem votar a favor perquè en general ens sembla bé. Hi vàrem dir que s’haurien d’assegurar que els propietaris o titulars de cada bé catalogat rebin la fitxa referent al seu bé i sàpiguen el que comporta ser-ne el titular o propietari. Hauria d’estar penjat al web quan estigui aprovat definitivament. Hi vàrem veure elements que no són el catàleg i s’haurien d’incloure: sínia de son Gornals, pou de son Calderó, aljub de la possessió dels Moreis, es pou Rovat, pou de son Nebot, sa pedra de ses tres fites devora son Jeroni, elevació de l’antic pont del tren al camí de sa Pedrera i la caseta del tren, així com el Pont de l’Olivar, soterrat al camí que duu el mateix nom, l’edifici de Sa Sabateria.... Tot això ens ha servit per presentar com a MÉS per Porreres, un document d’esmenes que es va registrar durant el juny a l’Ajuntament i que si teniu interès en veure’l, només ens ho heu de dir.

Seguidament, vàrem llegir la moció contra l’ampliació de l’aeroport, que MÉS ha presentat a diversos municipis per mostrar el rebuig a unes obres innecessàries i que s’haurien de replantejar per invertir els doblers previstos en coses més necessàries, sobretot en moments com aquests. Tanmateix, només vàrem votar a favor nosaltres. També es va llegir la declaració institucional del Dia de les Dones, iniciativa de MÉS per Porreres, que tot i que el 8 de març ja hagués passat, consideràvem que sempre és moment de reivindicar el paper de les dones, ara més que mai, ja que durant aquest temps de confinament que hem viscut moltes dones s’han trobat més desemparades que mai.

La nostra moció, amb les mesures proposades per combatre la crisi, va sortir aprovada per unanimitat. Ho podeu llegir aquí: https://www.mesperporreres.cat/blog/mes-per-porreres-planteja-ajudes-directes-a-autonoms-i-pimes/

Les mocions del PP amb propostes contra la crisi varen ser aprovades per unanimitat després de molts canvis. A nosaltres no ens agradaven tota una sèrie de qüestions, com les exposicions de motius de les dues mocions i el fet que no es contemplaven ajudes per famílies que no s’hagin vist afectades per ERTO, entre d’altres. Finalment, també vàrem votar a favor de la moció del PP en què es demanava més transparència: coincidim amb les mateixes reivindicacions d’accés a la documentació, ja que això ens facilitaria la tasca diària/setmanal de seguiment com a partit de l’oposició. L’equip de govern només parla de «transparència» però fa mesos i mesos que ens deuen documents per consultar.

Al torn de preguntes vàrem parlar sobre la implantació del projecte de dinamització juvenil (que s’ha de tenir molt clar que un projecte de dinamització no és només tenir un dinamitzador); quins carrers es tenen pensat millorar els propers anys (ens varen dir que el Sala i Cerdà, amb els doblers del pla d’obres i serveis del Consell de Mallorca, un total de 300.000 euros); vàrem demanar sobre si s’havien acollit a diverses subvencions com les de cultura, arxius i arts escèniques, les d’equipaments culturals, les d’instal·lacions esportives, etc., i la informació que vàrem obtenir va ser ben pobra.

Sobre el projecte de les rutes senderistes i ciclistes vàrem dir que s’ha de tenir en compte la senyalització de camins públics, ja que moltes senyals estan deteriorades pel pas del temps; i que s’ha de fer feina en el manteniment. Si no hi ha manteniment dels projectes, no valen la pena.

També vàrem demanar si ja s’ha arreglat el problema que impedia que els comptes anuals de l’empresa municipal quedassin registrats al Registre Mercantil, ja que els balanços apareixien com a inexistents i els membres del CA seguien essent els del 2009, any de creació de l’empresa. No ens varen saber contestar. Vàrem proposar reduir la velocitat màxima a la qual poden anar els vehicles entre el cap de cantó c/Major i c/Illes Balears i el revolt que segueix (a totes les rondes en general). Finalment, vàrem tornar a demanar sobre la signatura del conveni amb l’Empresa pública de Transports de Palma, i ens van dir que estaven pendents de l’Ajuntament.

I, com sempre, tornàrem a reclamar la documentació sol·licitada, que no és poca...