Dilluns dia 30 de gener, es va celebrar el primer ple ordinari de 2023, on el nostre grup, a través del regidor i candidat Tià Lliteres, va posar damunt la taula diversos temes d’interès: problemes circulatoris, la gestió de les beques de transport escolar i el procés d’estabilització del personal de l’Ajuntament, entre d'altres.

Després de l’aprovació del Compte Anual de 2021, amb l’abstenció de MÉS, passàrem directament als punts dels Decrets de Batlia i les Juntes de Govern, ja que no es va dur a ple cap altre tema. En aquest apartat, Tià Lliteres va expresar la satisfacció de poder consultar les actes de les juntes de govern local a la plataforma digital GESTIONA, i així no haver d’esperar a la tramesa dels documents. És una petició que havíem fet a l’equip de govern al llarg del present curs polític, i que ara està a disposició de qualsevol ciutadà des del Portal de Transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament.

La darrera part de la sessió plenària va estar destinada a l’apartat de precs i preguntes. Com és habitual en cada ple, els representants de MÉS per Porreres varen exposar un seguit de preguntes a l’equip de govern.

En primer lloc, el regidor Tià Lliteres es va interessar sobre el procés d’estabilització del personal de l’Ajuntament de Porreres. En aquest sentit va demanar si s’havia notificat oficialment a tots els treballadors de l’Ajuntament que la plaça que estan ocupant surt al procés d’estabilització. La batlessa va contestar afirmativament, és a dir, que tots varen rebre la comunicació oficial. A més, va afegir, que s’han celebrat dues reunions presencials amb els treballadors, amb l’assistència d’un advocat laboralista que han posat a la seva disposició. També va dir que se’ls ha ajudat a presentar la documentació, i que s’han realitzat cursos de català a Porreres perquè no s’haguessin de desplaçar. Tot i això, després d’haver parlat amb diversos treballadors/es municipals, podem dir que aquesta informació que va donar la batlessa no és del tot certa, ja que moltes de les persones afectades no varen rebre cap comunicació oficial.

La segona pregunta, lligada amb l’anterior, fou sobre el procés d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i el conveni entre Ajuntament i treballadors/es. La batlessa va dir que han contractat una empresa que ha començat a treballar amb l’elaboració i tramitació de la RLT, i que s’ha constituït una comissió que s’encarregarà d’elaborar el conveni. És un fet que ens alegra perquè és una qüestió que MÉS per Porreres ha demanat durant tota la legislatura.

Seguidament, el nostre regidor Tià Lliteres va demanar a l’equip de govern, el nombre de reunions que ha celebrat el consell sectorial d’esports durant la legislatura. El regidor Toni Sastre va contestar que s’havia reunit dues vegades i no va afegir res més. Lliteres va insistir si podríem tenir les actes, i sembla que ens les enviaran. Esperem que sigui així.

Seguint amb el tema de la convocatòria de les comissions, Tià Lliteres va explicar que la comissió de nomeclàtor (noms de carrer i edificis) que s’havia de convocar pel mes de gener, no s’ha fet. La batlessa va informar que es tendria en compte. Esperem que abans que finalitzi la legislatura, l’equip de govern es digni a convocar-la, ja que al reglament que es va aprovar estipulava dues reunions ordinàries anuals i el 2022 no es va reunir. A més, encara està pendent una reunió des del mes de juliol per modificar l’Ordenança municipal d’honors i distincions. La batlessa es va comprometre a fer-ho la setmana després del Ple, però a principis de febrer encara no l’ha convocada.

Una altra pregunta que va fer el nostre candidat a la batlia està relacionada amb un dels temes que més afecta al nostre municipi: la circulació i les dificultats d’aparcament que existeixen a dia d’avui a Porreres. En aquest sentit, Tià Lliteres va demanar informació de la consulta que va fer l’equip de govern sobre la possibilitat de canviar la forma d'aparcar dels carrers Sant Felip, del Vent i d’altres. El regidor Jaume Martorell va explicar que entorn del 80% dels veïnats varen triar deixar-ho com està. El nostre regidor va afegir que ens han arribat queixes d’alguns veïnats sobre el sistema de votació i participació, que consideren poc segur i fàcilment manipulable, opinió que compartim. MÉS per Porreres considera que per properes consultes s’hauria de millorar el sistema. La batlessa va dir que a l’equip de govern els és indiferent el que la gent triï, que és una elecció només dels veïnats i que són els que han de decidir. Des de MÉS per Porreres no acabam d’estar d’acord amb aquestes afirmacions, perquè consideram que l’Ajuntament és el titular dels carrers i l’equip de govern ha de fer tot el possible per resoldre aquesta problemàtica i moltes altres relacionades amb el tema, òbviament escoltant l'opinió dels veïnats. És imprescidible tenir un model de circulació més clar i prendre decisions amb el tema de les zones d’aparcament dins el casc urbà.

Hem d’afegir dir que relacionat amb el tema de seguretat i circulació de Porreres, el representant del PP va demanar diverses qüestions. La primera, l’estat de deteriorament de les faroles i les voravies del camí del cementiri. És una queixa que MÉS per Porreres va fer també durant el darrer Ple. I la segona, sobre el tancament de diversos carrers principals en el mateix moment per motius d’obres. El regidor del PP va considerar que s’hauria de poder decidir el fet de donar permís un dia o un altre dia als particulars interessats, per no causar caos circulatori. El nostre regidor Tomeu Garí va afegir que sembla que hi ha una manca de coordinació a l’hora de prendre aquestes decisions.

Després, Tià Lliteres va demanar com es trobava el tema de les beques de transport escolar. La batlessa ens va informar que estan acabant de revisar-ho perquè que no hi hagi incompatibilitats amb la gratuïtat del transport públic pel 2023. Esperem que ben aviat es pugui resoldre aquest tema que afecta a moltes famílies.

Per acabar el torn de preguntes, vàrem demanar informació sobre les tramitacions de la documentació urbanística de l’ampliació de l’IES Porreres i de la construcció de la Ronda. El regidor Jaume Martorell va explicar que la modificació de l’IES Porreres es va aprovar definitivament i ben aviat es podrà començar amb les expropiacions de terrenys. Per altra banda, la modificació de la ronda ha rebut noves esmenes, que no s’esperaven, i s’hauran de resoldre abans de procedir amb l’expedient.

En darrer lloc, Tià Lliteres va demanar quan es tenia previst convocar el ple dels pressupostos municipals de 2023. La batlessa va contestar que es convocaria a principis de març.

Podeu veure tot el Ple en aquest enllaç, gràcies a Porreres Televisió: https://www.youtube.com/watch?v=xN-ONm1MYRk