El nostre grup va presentar una esmena als pressuposts 2021, que es va aprovar per unanimitat: la partida per pagar les beques al transport escolar serà de 20.000 € enlloc de 13.000 €. Tot i això, els regidors de MÉS ens vàrem abstenir en la votació del pressupost global perquè consideram que tot i que són millors que els de 2020, encara deixen molts reptes per encarar.

El mes de març hem tengut dos plens: l’ordinari i l’extraordinari de pressuposts. S'hi va llegir un manifest de l'AECC per demanar un cribratge de càncer colorectal entre la població de 50-69 anys, i un altre manifest sobre el paper de la dona dins la nostra societat. Pel que fa al primer ple, destacam els nostres comentaris sobre la liquidació del pressupost 2020 on ens vàrem queixar de diverses partides importants sense executar (caldera de Ses Forques, digitalització de l’arxiu municipal, climatització Sala Polivalent, etc.); i també es va aprovar la modificació que permetrà bonificar el 95% de l’ICIO per instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum (amb l’abstenció del PP), gràcies a la nostra moció aprovada el gener. També hi va haver tot un seguit de mocions del PP, la majoria d’elles amb ànims de crear polèmica i fer renou, a les quals ens vàrem oposar, tot i l’abstenció incomprensible del PI. Vàrem demanar, a més, que es creï un cens de cases en mal estat, per poder sol·licitar als seus propietaris un manteniment que impedeixi possibles esbucaments incontrolats.

Pel que fa a precs i preguntes ressaltarem alguns temes: ens vàrem interessar per l’estat dels tràmits burocràtics de la ronda que falta fer i l’ampliació de l’IES Porreres, recordant a l’equip de govern que ara la pilota està damunt la teulada de l’Ajuntament ja que el Consell ha retornat els documents que han de permetre l’avenç d’aquestes dues inversions. També vàrem demanar que s’informàs als partits de l’oposició i a tot el poble de com serà la futura Escola Nova, ja que creim que és una informació d’interès per tothom. Quan vàrem interessar-nos per com estava el tema dels policies locals i la manca d’efectius que patim, es va evidenciar entre MÉS i el PI que estam d’acord en la creació d’una policia autonòmica que resolgui aquests problemes que sorgeixen a causa de les diferències entre els sous que paga cada municipi als seus policies, deixant en una situació precària als pobles amb pocs recursos. També vàrem manifestar el nostre desacord amb la Conselleria de Mobilitat per l’eliminació de l’aturada del Pont: no hi veim motiu justificable i creim que s’hauria de seguir lluitant per poder tenir aquesta aturada. Finalment, vàrem dir que consideram important insistir novament en el tancament de solars, com es va demanar el 2013, ja que només una part dels afectats va complir amb aquell avís. Hi ha diversos solars dins el casc urbà o aferrats a aquest que no tenen ben tancat, cosa que implica ser un focus de fems i brutor.

L’endemà del ple ordinari es va celebrar l'extraordinari on el pressupost de 2021 va sortir aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PI-PSOE) i les abstencions dels regidors de l’oposició (MÉS-PP). El PP pràcticament no va fer cap comentari al respecte, tot i ser el tema més rellevant de l’any (ja que permet desenvolupar l’acció de govern mitjançant la distribució dels doblers públics municipals), però els regidors de MÉS per Porreres per veu de Tià Lliteres vàrem defensar la nostra postura: abstenció «en positiu», comentant tot un seguit d’aspectes positius i negatius dels comptes d’enguany.

Hi ha una tendència positiva respecte d’anys anteriors: cal destacar el creixement del pressupost, a causa d’una major contribució del Govern autonòmic i del Consell, que han entès la dificultat dels moments que vivim, i esperem que també més endavant arribin fons europeus. També vàrem fer esment a la important pujada en benestar social i en ajudes als sectors econòmics i famílies que pateixen la crisi (40.000 € en ajudes per reactivar l’economia, que es sumaran als 80.000 que aportaran les altres institucions balears; 10.000 € d’ajudes per pagesos i ramaders porrerencs; beques per l’escola d’estiu; beques de transport escolar; ajudes a famílies amb menors en situació de risc, etc.).

Però també trobam molt positiu que es procedeixi a treure concurs públic de coses que fins ara no s’havien fet així com per exemple la gestió del pavelló o l’escola d’estiu, perquè això significa avançar en transparència i concurrència competitiva i creim que és bo tant pel poble com per les arques municipals, ja que es tracta de doblers públics que s’han de gestionar donant l’oportunitat així com marca la normativa. Sens dubte, la insistència de MÉS per Porreres en aquesta qüestió ha estat fonamental.

Una altra passa necessària i llargament reivindicada per MÉS: la disminució del pressupost de festes. Sempre hem dit que amb menys doblers es poden fer unes festes bones i participatives. Una part de la disminució és per causa de la pandèmia, i això òbviament no ens alegra, però sí que creim que disminuir aquesta partida pot servir per demostrar que amb menys recursos també es pot treure profit, com fan a molts pobles del nostre voltant.

Consideram també positiu el fet d’haver acabat amb el deute que tenia l’Ajuntament, però volem dir que tenir deute no és sempre negatiu, i que és important que les institucions públiques, especialment els ajuntaments petits com el nostre es puguin endeutar per aconseguir realitzar inversions necessàries que d’altra manera seria impossible.

Pel que fa als aspectes negatius, vàrem fer algunes puntualitzacions que resumim així: no apareixen partides d’inversions molt necessàries com l’adquisició de solars per l’ampliació de l’IES Porreres, l’adquisició de solars per la ronda que falta construir, o l’adquisició de solars per nous aparcaments. S’ha de dir que per aquestes inversions es poden usar doblers sobrants d’altres anys, però el fet és que no s’ha reflectit al pressupost i són qüestions molt importants pel municipi. Una altra inversió que a MÉS per Porreres consideram estratègica és la reforma de l’edifici del Quarter Vell, que tampoc apareix en aquests pressuposts i ja fa massa anys que no s’envesteix el tema.

No apareix cap millora pressupostària ni en planificació pel que fa al pla municipal de drogues i a normalització lingüística. Volem dir que ens preocupa la inactivitat en temes de normalització lingüística perquè Porreres era conegut com un poble on els negocis i comerços des dels anys 80 usaven majoritàriament el català, i ara veim com aquesta tendència s’ha revertit. No es tracta d’obligar a ningú, sinó d’incentivar l’ús del català mitjançant ajudes o informant de les existents.

Observam com un any més no es planifiquen ni pressuposten els pressupostos participatius, i ho consideram una llàstima ja que era una eina que havíem iniciat com a ajuntament i que tot i que necessitava millores, era una bona manera d’incentivar a la participació ciutadana al nostre poble.

I, per acabar, vàrem tornar a reivindicar un nou sistema de subvenció per les entitats porrerenques, que s’ha de replantejar perquè sigui proporcional, just i sobretot equitatiu, i que respongui a les necessitats reals de cada entitat. Ens vàrem oferir perajudar a trobar la millor solució possible.

Com a consideració final, i ara que s’acosta l’equador de la legislatura, els regidors de MÉS per Porreres vàrem tornara estendre la mà a l’equip de govern per treballar plegats per millorar Porreres, ja que hem demostrat durant aquests gairebé dos anys que som l’única alternativa de govern que hi ha a la vila i que ha aconseguit proposar mesures efectives i factibles per millorar la vida a les persones.